TGM Hà Tĩnh: Thông báo chuyển giao sứ vụ

Thông báo về Thánh lễ Kết thúc sứ vụ Giám mục Chính tòa của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Khai mạc sứ vụ Giám quản Tông tòa của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

 
Tòa Giám mục Hà Tĩnh: 
Thông báo về Thánh lễ 
Kết thúc sứ vụ Giám mục Chính tòa của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Khai mạc sứ vụ Giám quản Tông tòa của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn


 
Thiệp mời tham dự Thánh lễ 


 
Nguồn: giaophanhatinh.org  
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...