Làm phép tòa nhà Tòa Giám Mục

Sáng ngày 12.10.2022, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám quản Giáo phận, đã về chủ sự nghi thức làm phép tòa nhà mới xây dựng hoàn thành trong khuôn viên Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.

Làm phép tòa nhà Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột

Sáng ngày 12.10.2022, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám quản Giáo phận, đã về chủ sự nghi thức làm phép tòa nhà mới xây dựng hoàn thành trong khuôn viên Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.

Dưới đây là một vài hình ảnh:

 


HÌNH ẢNH

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...