Phụng vụ Mừng Chúa Giáng Sinh 2022

Phụng vụ Mừng Chúa Giáng Sinh 2022 - Giờ lễ tại các Nhà thờ Ban Mê Thuột

Phụng vụ Mừng Chúa Giáng Sinh 2022

Giờ lễ tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột
Thứ Bảy 24.12.2022
- 05g00: Thánh lễ
- 18g00: Thánh lễ vọng Giáng Sinh (dành cho Thiếu nhi)
- 21g00: Canh thức Giáng Sinh
- 21g30: Thánh lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh
Chúa Nhật 25.12.2022 – Đại lễ Giáng Sinh
- 05g00: Thánh lễ 1
- 08g00: Thánh lễ 2
- 16g00: Thánh lễ 3
- 17g30: Thánh lễ 4
- 19g00: Thánh lễ 5

Giờ lễ tại Nhà thờ Thánh Linh GP. Ban Mê Thuột
Thứ Sáu 23.12.2022
- 04g45: Thánh lễ
- 17g45: Thánh lễ
- 19g30: Hoan ca Giáng Sinh
Thứ Bảy 24.12.2022
- 04g45: Thánh lễ
- 19g30: Diễn nguyện - Canh thức Giáng Sinh
- 20g30: Thánh lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh
Chúa Nhật 25.12.2022 – Đại lễ Giáng Sinh
- 05g00: Thánh lễ 1 tại Nhà Thờ
- 08g00: Thánh lễ 2 tại Đền Đức Mẹ
- 19g00: Thánh lễ 3 tại Đền Đức Mẹ
Thứ Sáu 30.12.2022 – lễ Thánh Gia
- 04g45: Thánh lễ
- 17g45: Thánh lễ
Thứ Bảy 31.12.2022 – lễ Tạ Ơn cuối năm
- 04g45: Thánh lễ
Chúa Nhật 01.01.2023 –lễ Mẹ Thiên Chúa
- 05g00: Thánh lễ 1 tại Nhà Thờ
- 08g00: Thánh lễ 2 tại Đền Đức Mẹ
- 19g00: Thánh lễ 3 tại Đền Đức Mẹ

Giờ lễ tại Nhà thờ Kim Mai GP. Ban Mê Thuột
Thứ Bảy 24.12.2022
- 05g00: Thánh lễ
- 19g15: Diễn nguyện - Canh thức Giáng Sinh
- 21g00: Thánh lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh
Chúa Nhật 25.12.2022 – Đại lễ Giáng Sinh
- 05g30: Thánh lễ 1
- 08g00: Thánh lễ 2
- 18g00: Thánh lễ 3
Chúa Nhật 01.01.2023 –lễ Mẹ Thiên Chúa
- 05g00: Thánh lễ 1
- 08g00: Thánh lễ 2
- 18g00: Thánh lễ 3

Giờ lễ tại Nhà thờ Châu Sơn GP. Ban Mê Thuột
Thứ Bảy 24.12.2022
- 20g00: Canh thức Giáng Sinh
- 20g30: Thánh lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh
Chúa Nhật 25.12.2022 – Đại lễ Giáng Sinh
- 05g30: Thánh lễ 1
- 07g30: Thánh lễ 2
- 09g00: Thánh lễ 3 Cộng đoàn Sắc tộc
- 16g00: Chầu Thánh Thể
Chúa Nhật 01.01.2023 –lễ Mẹ Thiên Chúa
- 05g30: Thánh lễ 1 Bổn mạng Hội Legio Mariae
- 07g30: Thánh lễ 2 Cộng đoàn Thiếu nhi
- 09g00: Thánh lễ 3 Cộng đoàn Sắc tộc
- 15g00: Thánh lễ 4 Lễ Thánh Gia – Bổn mạng Gia đình trẻ

BBT

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...