Phụng vụ Xuân Quý Mão -2023

Phụng vụ Xuân Quý Mão -2023 tại một số Nhà thờ trong Giáo phận Ban Mê Thuột

Phụng vụ Xuân Quý Mão -2023


 

Giờ lễ tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột
Thứ Bảy 21.01.2023     
- 05g00: Thánh lễ 
- 19g00: Thánh lễ TẠ ƠN CUỐI NĂM
Chúa Nhật 22.01.2023 Mùng Một Tết    
- 06g00: Thánh lễ LỄ MINH NIÊN             
- 17g30: Thánh lễ CẦU BÌNH AN NĂM MỚI
Thứ Hai 23.01.2023 Mùng Hai Tết         
- 06g00: Thánh lễ MỪNG THỌ QUÝ CỤ CAO NIÊN    
- 18g00: Thánh lễ tại Hoa viên Đất Thánh
Thứ Ba 24.01.2023 Mùng Ba Tết  
- 06g00: Thánh lễ THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
- 17g30: Thánh lễ THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 

Giờ lễ tại Nhà thờ Kim Mai GP. Ban Mê Thuột
Thứ Bảy 21.01.2023     
- 05g00: Thánh lễ Tạ ơn (Quý Tu sĩ & Sinh viên học tập ở xa trở về gia đình)
- 19g00: Chầu Thánh Thể TẠ ƠN CUỐI NĂM
Chúa Nhật 22.01.2023 Mùng Một Tết    
- 05g30: Thánh lễ LỄ TÂN NIÊN                
- 18g00: Thánh lễ 2
Thứ Hai 23.01.2023 Mùng Hai Tết         
- 05g30: Thánh lễ MỪNG THỌ QUÝ CỐ   
- 16g30: Thánh lễ tại Đất Thánh Giáo xứ
Thứ Ba 24.01.2023 Mùng Ba Tết  
- 05g30: Thánh lễ THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM


Giờ lễ tại Nhà thờ Thánh Linh GP. Ban Mê Thuột
Thứ Bảy 21.01.2023     
- 04g45: Thánh lễ TẠ ƠN CUỐI NĂM       
- 17g45: Thánh lễ TẠ ƠN CUỐI NĂM
Chúa Nhật 22.01.2023 Mùng Một Tết    
- 05g00: Thánh lễ LỄ MINH NIÊN             
- 17g45: Thánh lễ HÀNH HƯƠNG tại Đền thánh Đức Mẹ Thánh Linh
Thứ Hai 23.01.2023 Mùng Hai Tết         
- 05g00: Thánh lễ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN     
- 17g45: Thánh lễ tại Nghĩa trang Giáo xứ
Thứ Ba 24.01.2023 Mùng Ba Tết  
- 05g00: Thánh lễ THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
- 17g45: Thánh lễ HÀNH HƯƠNG tại Đền thánh Đức Mẹ Thánh Linh
Thứ Năm 26.01.2023 Mùng Năm Tết     
- 04g45: Thánh lễ Cầu cho Ân Nhân  
- 17g45: Thánh lễ Cầu cho Ân Nhân  Giờ lễ tại Nhà thờ Dũng Lạc GP. Ban Mê Thuột
Thứ Bảy 21.01.2023     
- 17g30: Thánh lễ mừng trước CN III TN – CN LỜI CHÚA     
- 20g00: Thánh lễ TẤT NIÊN – GIAO THỪA
Chúa Nhật 22.01.2023 Mùng Một Tết    
- 06g00: Thánh lễ CẦU BÌNH AN NĂM MỚI                
- 17g30: Thánh lễ CẦU BÌNH AN NĂM MỚI
Thứ Hai 23.01.2023 Mùng Hai Tết         
- 06g00: Thánh lễ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN     
- 17g30: Thánh lễ tại Nhà thờ (không có lễ tại Nghĩa trang)
Thứ Ba 24.01.2023 Mùng Ba Tết  
- 06g00: Thánh lễ THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
- 17g30: Thánh lễ THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀMGiờ lễ tại Nhà thờ Châu Sơn GP. Ban Mê Thuột
Thứ Bảy 21.01.2023     
- 04g30: Thánh lễ Tạ ơn (Quý Linh mục, Tu sĩ đồng hương & Sinh viên)     
- 17g00: Thánh lễ dành cho Thiếu nhi và Cộng đoàn Sắc tộc
Chúa Nhật 22.01.2023 Mùng Một Tết    
- 05g30: Thánh lễ CẦU BÌNH AN NĂM MỚI tại Hoa viên Đức Mẹ   
Thứ Hai 23.01.2023 Mùng Hai Tết         
- 05g30: Thánh lễ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN     
- 17g30: Thánh lễ tại Nghĩa trang Giáo xứ
Thứ Ba 24.01.2023 Mùng Ba Tết  
- 05g30: Thánh lễ THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...