TRỰC TUYẾN: Thánh lễ An táng Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ

TRỰC TUYẾN: Thánh lễ An táng Cha cố Giuse Lưu Thanh Kỳ - Linh mục Quản xứ Giáo xứ Phước Bình - hạt Phước Long
TRỰC TUYẾN: Thánh lễ An táng Cha cố Giuse Lưu Thanh Kỳ
Linh mục Quản xứ Giáo xứ Phước Bình - hạt Phước Long


Thứ Tư, ngày 15/07/2020:

- 8g00: Nghi thức tẩn liệm (cha Quản Hạt Phước Long chủ sự).

- 9g00: Đức Giám mục Giáo phận chủ sự Thánh lễ an táng


 


TRỰC TUYẾN: Nghi thức tiễn biệt

- Sau Thánh lễ, an táng Cha Giuse tại đất thánh giáo xứ Phước Bình.

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...