Trực tuyến: Thánh Lễ Làm Phép Dầu

Thánh Lễ Làm Phép Dầu năm nay sẽ được tổ chức tại Giáo xứ Nghi Trung, thuộc Giáo hạt Gia Nghĩa, vào lúc 9g00 ngày Thứ Hai Tuần Thánh (03/04/2023).

TRỰC TUYẾN: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU

Theo chương trình của Đức Cha Giám Quản Giáo Phận, Thánh Lễ Làm Phép Dầu năm nay sẽ được tổ chức tại Giáo xứ Nghi Trung, thuộc Giáo hạt Gia Nghĩa, vào lúc 9g00 ngày Thứ Hai Tuần Thánh (03/04/2023). Xin quý Cha mang theo áo lễ riêng của mình (màu trắng). (theo thông báo của VP. TGM-BMT).
 

VIDEO TRỰC TUYẾN: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU
do Ban VHTT - GP.BMT thực hiện:

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...