Cơ sở của Giáo phận


Cơ sở của Giáo phận

 

Nhà Thờ lớn Banmêthuột: 1958-1959


Nhà thờ cũ mà thầy Hiền và giáo dân cất dựng lên, tồn tại từ năm 1934 đến 1959. Năm 1954, vì có thêm một số bổn đạo từ Kontum di tản đến đây, Cha Romeuf nới thêm một căn 32m2 và thay thế mái tranh bằng mái tôn. Diện tích của cả nhà thờ chỉ có 160m2, kể cả hai chái trước và sau.

Dự định xây dựng Nhà thờ mới bị gián đoạn trong một khoảng thời gian vì lúc đó Địa phận trống ngôi Giám Mục. Cho đến ngày 31.3.1953, sau khi Cha Romeuf làm đơn xin sử dụng khu đất trống hơn 2ha để xây cất Nhà Thờ, đất này nằm chính giữa thị xã Banmêthuột và chưa có ai xin sử dụng. Ông Nguyễn Đệ, Khâm Mạng Hoàng Triều Cương Thổ, sau khi chỉ thị cho Tòa Hành Chánh tỉnh Đaklăk làm các thủ tục, đăng trên Công báo và gửi các tỉnh để niêm yết trong vòng hai tháng, đã ký giấy bán khu đất trên cho Địa Phận Kontum với giá tượng trưng là 1 đồng bạc Việt Nam. Hồ sơ khu đất đã được hoàn tất và đất được cấp vĩnh viễn.

Phong trào di cư đã tăng số Linh mục và giáo dân trong Giáo Hạt, riêng tại thị xã đã có hơn 4.000 giáo dân. Cha Romeuf nhận thấy sứ vụ của mình tại đây đã kết thúc, Ngài đệ đơn xin thuyên chuyển.

Tháng 9 năm 1956, Đức Cha Seitz Kim mời cha GB. Trần Thanh Ngoạn, gốc Địa Phận Vinh lên làm chánh xứ Banmêthuột, kiêm luôn Hạt trưởng Hạt Banmêthuột. Cha Ngoạn đã xây dựng Nhà thờ lớn thị xã, nay là Nhà Thờ Chính tòa Banmêthuột, có chiều dài 45m, rộng 12m, mỗi cánh Thánh Giá 12m x 12m. Tổng diện tích 828m2; trừ cung thánh, còn được 1200 chỗ ngồi. Nhà thờ xây đúng một năm và được khánh thành vào ngày Chúa Nhật II sau Lễ Phục Sinh năm 1959.

Cơ sở Nhà thờ cũ, Đức Cha Kim tạm giao cho các Sư Huynh La San mở Trường Trung Tiểu học, niên khóa đầu tiên là 1959-1960. Sau khi các Sư Huynh xây cất xong Trung học La San đồi (nay là Trường Cao đẳng Sư Phạm Đăk Lăk), Đức Cha giao quyền sở hữu cơ sở cũ cho các Nữ Tử Vinh Sơn tùy nghi sử dụng.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...