Sinh hoạt Giáo phận -Năm 2021

Giáo phận Ban Mê Thuột có những sự kiện nổi bật được ghi nhận như sau:

SINH HOẠT GIÁO PHẬN - NĂM 2021

I. THỐNG KÊ TỔNG QUÁT

1. Dân số

Giáo Phận có 8 giáo hạt, 118 giáo xứ và  giáo họ với 182 linh mục triều (trong đó có 11 LM hưu dưỡng), và 45 LM dòng, phục vụ cho 462.425 tín hữu (dân số khoảng: 3.346.787 => 13.81%) gồm 361.552 người Kinh và 100.873 người dân tộc thiểu số (=> 21,45% tín hữu CG của GP), trong 3 tỉnh: Đăk Lăk (13.125,40 km2; 2.127.000 người, 232.130 tín hữu => 10.91 %); Đăk Nông (6.515,30 km2; khoảng 637.907 người, 144.777 tín hữu => 22.70 %) và một phần lớn tỉnh Bình Phước (gồm 2 TP. Đồng Xoài, thị xã Phước Long và 4 huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú: 4.834,15 km2; 581,880 người, 85.518 tín hữu => 14.69%).

Giáo dân theo từng Giáo hạt như sau:

Giáo hạt

Giáo xứ

Giáo họ

Giáo dân

Tổng

Lm
Triều

Kinh

DTTS

Buôn Hô

16

23

56.770

21.273

78.043

22

Chính Tòa

10

10

27.287

13.338

40.625

50

Mẫu Tâm

13

8

45.016

9.284

54.345

18

Giang Sơn

10

24

38.291

20.826

59.117

17

Đăk Mil

15

21

77.476

3.268

80.744

21

Gia Nghĩa

17

14

47.134

16.899

64.033

23

Phước Long

19

14

35.975

4.435

40.410

18

Đồng Xoài

18

8

33.558

11.550

45.108

13

GP. BMT

118

122

361.552

100.873

462.425

182

+ 45 Lm Dòng = 227

2. Bổn mạng Giáo phận

Năm 2008, Giáo phận đã tôn nhận CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM làm Bổn mạng và Lễ mừng hằng năm vào ngày 22.6 để ghi nhớ ngày Tòa Thánh thiết lập GP (ngày 22.6.1967).

Năm đầu tiên, lễ bổn mạng đã được tổ chức trọng thể tại nhà thờ chính tòa, với sự tham dự đông đảo của các thành phần Dân Chúa.

Từ năm 2009, lễ bổn mạng tổ chức tại các địa phương vào đúng ngày 22.6 hằng năm và cử hành lễ Các Thánh Tử Đạo VN.

3. Tình trạng bí tích.

Rửa tội:

7.677

( 1.093 người lớn)

Rước lễ lần đầu:

      2.030

Thêm sức:

 1.714

Hôn phối:

 1.964

 (476 đôi khác tôn giáo)

4. Cơ sở.

 • Giáo dục - Đào tạo:

 • Nhà trẻ - Mẫu giáo - Lớp tình thương: 173

 • Cơ sở từ thiện- xã hội:

 • Trung tâm dạy nghề: 1

 • Trạm xá, bệnh viện : 1

 • Lưu trú học sinh, sinh viên: 17

 • Sinh hoạt nghệ thuật, truyền thống: 58

 

II. CƠ CẤU NHÂN SỰ.

1. Tòa Giám mục

Đức Giám mục Giáo phận:       Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Tổng đại diện:                             Lm. Stêphanô Nguyễn Văn Đậu.
Chưởng ấn:                                  Lm. Giuse Nguyễn Quang Diệu.
Quản lý:                                        Lm. Giuse Trần Văn Phúc.

2. Hội đồng Tư vấn: gồm 17 thành viên.

3. Hội đồng Linh mục.

Gồm 26 thành viên, đại diện cho các Giáo hạt, các lứa tuổi và Dòng tu:

 • Tổng Đại diện:                  Lm. Stêphanô Nguyễn Văn Đậu.

 • Chưởng ấn:                       Lm. Giuse Nguyễn Quang Diệu.

 • Quản lý Giáo phận:          Lm. Giuse Nguyễn Văn Phúc.

 • Trưởng ban Loan báo Tin Mừng: Lm. G.B. Nguyễn Minh Hảo.

 • Quản hạt Buôn Hô:          Lm. Mt. Nguyễn Quang Tuấn.

 • Quản hạt Chính Tòa:        Lm. Antôn Vũ Thanh Lịch.

 • Quản hạt Mẫu Tâm:         Lm. Gioan Bùi Quang Đạo.

 • Quản hạt Giang Sơn:        Lm. Đa Minh Phạm Sĩ Hiện.

 • Quản hạt Đăk Mil:            Lm. Phaolô Nguyễn Thư Hùng.

 • Quản hạt Gia Nghĩa:         Lm. Giuse Nguyễn Văn Khánh.

 • Quản hạt Phước Long:      Lm. Phêrô Ngô Anh Tấn.

 • Quản hạt Đồng Xoài:       Lm. Đa Minh Nguyễn Văn Thành.

 • Đại diện LM Giáo hạt Buôn Hô:

 • Đại diện LM Giáo hạt Chính Tòa:        Lm. Giuse Bùi Công Chính.

 • Đại diện LM Giáo hạt Mẫu Tâm:

 • Đại diện LM Giáo hạt Giang Sơn:        

 • Đại diện LM Giáo hạt Đăk Mil:   Lm. Giuse Nguyễn Thế Thành.

 • Đại diện LM Giáo hạt Gia Nghĩa:         Lm. Giuse Trần Văn Roãn.

 • Đại diện LM Giáo hạt Phước Long:     

 • Đại diện LM Giáo hạt Đồng Xoài:        Lm. P.A. Trương Hồng Chương.

 • Đại diện LM thụ phong từ 1959-1992:         

 • Đại diện LM thụ phong từ 1993-1998:          Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa.

 • Đại diện LM thụ phong từ 1999-2006:          Lm. G.B. Cao Thanh Tâm.

 • Đại diện LM thụ phong từ 2007-2016:          Lm. Giuse Nguyễn Vinh Quang.

 • Đại diện LM dòng:                    Lm. Phêrô Cao Dương Đình Thời.

4. Quý Cha Quản hạt.

- Buôn Hô:         Lm Mt. Nguyễn Quang Tuấn.
- Chính Tòa:      Lm Antôn Vũ Thanh Lịch.
- Mẫu Tâm:        Lm Gioan Bùi Quang Đạo.
- Giang Sơn:       Lm Đa Minh Phạm Sĩ Hiện.
- Đăk Mil:          Lm Phaolô Nguyễn Thư Hùng.
- Gia Nghĩa:       Lm Giuse Nguyễn Văn Khánh.
- Phước Long:    Lm Phêrô Ngô Anh Tấn.
- Đồng Xoài:      Lm Đa Minh Nguyễn Văn Thành.

5. Tòa án hôn phối.

- Linh mục Giuse Bùi Công Chính:         Thẩm phán (duy nhất)
- Linh mục Stêphanô Nguyễn Văn Đậu: Bảo hệ viên
- Linh mục Giuse Nguyễn Quang Diệu:  Lục sự

6. Giám đốc Trung tâm Mục vụ. Lm. G.B. Nguyễn Huy Bắc

7. Các Trưởng Ban của các Ủy ban Giám mục.

- Ban Giáo sĩ và Chủng sinh:        Lm. Stêphanô Nguyễn Văn Đậu.
- Đặc trách Chủng sinh và Ứng sinh:      Lm. Giuse Nguyễn Văn Úy.
- Ban Tu sĩ:                         Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thái.
- Ban Mục vụ Giáo dân:     Lm. G.B. Nguyễn Minh Tâm.
- Ban Mục vụ Gia đình:      Lm. G.B. Nguyễn Minh Tâm.
- Ban Giáo lý Đức tin:         Lm. G.B. Nguyễn Huy Bắc.
- Ban Loan báo Tin Mừng: Lm. G.B. Nguyễn Minh Hảo.
- Ban Phụng tự:                   Lm. G.B. Phạm Chính Trực.
- Ban Thánh nhạc:              Lm. Matthêu Nguyễn Quang Tuấn.
- Ban Bác ái Xã hội – Caritas:      Lm. Giuse Vũ Ngọc Toàn.
- Ban Văn hóa và Truyền thông:   Lm. Antôn Vũ Thanh Lịch.
- Ban Mục vụ Giới trẻ:        Lm. Giuse Đỗ Minh Hiển.
- Ban Giáo dục Công giáo:  Lm. G.B. Nguyễn Đình Lượng.
- Đặc trách sinh viên Công giáo:   Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh.
- Ban Công lý và Hòa bình: Lm. Giacôbê Phạm Xuân Lương.
- Ban Mục vụ Di dân:         Lm. Giuse Phạm Tấn Hùng.

8. Giáo sư Đại Chủng viện Sao Biển - Nha Trang.

- Phó Giám đốc - Giáo sư thường trú:   Lm. Phêrô Trần Ngọc Anh.
- Giáo sư thỉnh giảng:                 Lm. Giuse Nguyễn Văn Úy.

III. NHỮNG SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

Thế giới năm qua hứng chịu nhiều bất ổn chính trị, xung đột, thiên tai và sự cố, trong khi Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ở Việt Nam, cả nước đối mặt đại dịch lần thứ tư, làn sóng hồi hương do thất nghiệp ở các thành phố lớn, phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử,...là những sự kiện nổi bật năm 2021.

Giáo phận Ban Mê Thuột có những sự kiện nổi bật được ghi nhận sau đây:


1. Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Mái Che TTHH Đồi Thánh Tâm
Ngày 01/01/2021, vào lúc 08 giờ 00, Đức Giám mục chủ sự nghi thức Đặt Viên Đá Xây Dựng Mái Che TTHH Đồi Thánh Tâm Xã Đoài và dâng Thánh lễ tạ ơn.

2. Thánh lễ Làm phép nhà thờ Kim Ngọc, Giáo xứ Thiên Phước
Ngày 06/01/2021, vào lúc 09 giờ 00, Đức Giám mục chủ sự nghi thức Cắt băng khánh thành và Làm phép nhà thờ Kim Ngọc thuộc Giáo xứ Thiên Phước, hạt Gia Nghĩa và dâng Thánh lễ tạ ơn.

3. Thánh lễ đặt viên đá xây dựng Thánh đường Giáo xứ Thiên Ân
Ngày 14/01/2021, vào lúc 09 giờ 00, Đức Giám mục dâng Thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức Đặt Viên Đá xây dựng Thánh đường Giáo xứ Thiên Ân, hạt Gia Nghĩa.

4. Thánh lễ Tạ ơn Khánh thành, Làm phép nhà thờ Giáo xứ Tân Hòa
Ngày 20/01/2021, vào lúc 09 giờ 00, ĐGM dâng Thánh lễ Tạ ơn Khánh thành, Làm phép nhà thờ Tân Hòa, hạt Giang Sơn.

5. Thánh lễ Minh Niên Tân Sửu 2021 tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột
Vào buổi sáng tinh mơ ngày đầu năm mới – Xuân Tân Sửu, (12.02.2021) Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm hân hoan tụ họp về Nhà thờ Chính tòa, hiệp dâng Thánh lễ Minh Niên cầu xin an bình cho quê hương, cho đất nước, cho mọi người, mọi nhà. Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ tế.

6. Thánh lễ An táng Cha Cố Irênê Nguyễn Bình Tĩnh
Thánh lễ an táng Cha Cố Irênê Nguyễn Bình Tĩnh được cử hành vào lúc 8g00 ngày 22.3.2021 tại Nhà nguyện Tòa Giám mục (104 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk).

7. THƯ HƯỚNG DẪN MỤC VỤ TUẦN THÁNH 2021
Sắp bước vào Tuần Thánh, ĐGM có đôi điều hướng dẫn như sau:
1/ Vào ngày 17/02/2021, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã công bố các qui định liên quan đến việc cử hành Tuần Thánh trong thời điểm đại dịch. Theo đó, Sắc lệnh được ban hành ngày 25/03/2020 vẫn còn hiệu lực.
2/ Trong giáo phận Ban Mê Thuột, gồm ba tỉnh Đaklak, Đaknông, và Bình Phước, tình hình phòng chống dịch rất hiệu quả, nên mọi sinh hoạt trong xã hội trở lại trong trạng thái bình thường mới, tiếp tục áp dụng những biện pháp phòng chống dịch.
Vì thế, các nghi thức Tuần Thánh theo như hướng dẫn trong Sách Lễ Rô-ma. Trong nghi thức Suy Tôn Thánh Giá, chủ tế sẽ giơ cao thánh giá để mọi người cúi đầu thờ lạy. Sau đó, một mình vị chủ tế hôn thánh giá, rồi tiếp tục phần rước lễ.
3/ Lễ Dầu sẽ được cử hành tại giáo xứ Chi Lăng, giáo hạt Mẫu Tâm, vào lúc 08g00 ngày thứ tư Tuần Thánh (31/03/2021).

8. Thánh Lễ Làm Phép Dầu -2021
Sáng ngày 31.3.2021, tất cả linh mục trong Giáo phận đều quy tụ về Nhà thờ Chi Lăng dâng Thánh lễ với Đức Giám mục. Đại diện mọi thành phần dân Chúa: Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, Ứng sinh… và đông đảo tín hữu từ khắp nơi trong Giáo phận cũng về hiệp thông, tham dự. Lẽ ra, Thánh lễ làm phép dầu tại Nhà thờ Chi Lăng đã được tổ chức vào năm ngoái nhưng do lệnh giãn cách xã hội, không thực hiện được. Qua 2 năm chờ đợi, Giáo xứ Chi Lăng chuẩn bị Thánh lễ thật là chu đáo.

9. Thánh lễ Tiệc ly và nghi thức rửa chân tại Nhà thờ Chính tòa
Chiều ngày 01.4.2021, tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản cử hành Thánh lễ Tiệc ly vào lúc 17g30, trên lễ đài trước núi đá Đức Mẹ.

10. Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu tại nhà thờ Chính tòa
Vào lúc 17g30 chiều nay, ngày 02.4.2021, tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, cử hành nghi thức Suy Ngắm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu.

11. Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chính tòa
Vào lúc 21g30 tối 03.4.2021, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột.

12. THƯ RAO “V/v Truyền chức Linh Mục cho các Phó Tế”
Ngày 10.4.2021, Tòa Giám mục Ban Mê Thuột công bố Thư Rao “V/v Truyền chức Linh Mục cho các Phó Tế”.
Theo dự kiến, các thầy Phó Tế trên đây sẽ được truyền chức Linh Mục vào Thứ Sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021.

13. Thánh lễ Tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa tại TTHH Đồi Thánh Tâm Xã Đoài
Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám Mục Giáo Phận, chủ tế vào lúc 9g00 sáng ngày 11.4.2021.

14. THÔNG BÁO VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày 10/05/2021, ĐGM thông báo mấy điểm như sau:
1/ Xin quý cha ngưng cử hành các thánh lễ tập trung đông người, tạm ngưng các sinh hoạt đoàn thể và các lớp giáo lý.
2/ Chương trình ban bí tích Thêm Sức.
3/ Lễ phong chức linh mục cho các phó tế sẽ được tổ chức khi hoàn cảnh cho phép.
4/ Trong thời gian giãn cách để phòng chống dịch, các tín hữu được miễn chuẩn bổn phận tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc. Mời gọi tham dự thánh lễ trực tuyến trên trang web của giáo phận vào các giờ sau đây:
+ Thánh lễ ngày thường vào lúc 05g00
+ Thánh lễ Chúa nhật vào lúc 05g30 và 08g00.
Tiếp tục cầu nguyện cho cơn dịch sớm chấm dứt và cẩn trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho cộng đồng.

* Lễ trực tuyến do dịch Covid-19
Do tình hình dịch Covid-19, từ ngày 11.5.2021, thứ Ba tuần VI Mùa Phục Sinh, tại Giáo phận Ban Mê Thuột sẽ cử hành thánh lễ trực tuyến trên trang web của giáo phận vào các giờ sau đây:
+ Thánh lễ ngày thường vào lúc 05g00
+ Thánh lễ Chúa nhật vào lúc 05g30 và 08g00. 

15. Thánh lễ an táng Cha cố Giuse Trần Mạnh Cường
Thánh lễ an táng Cha cố Giuse Trần Mạnh Cường, do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giáo phận- chủ tế, được cử hành vào lúc 8g00 ngày 02.06.2021 tại Nhà Hưu Tòa Giám mục.

16. Trung tâm Mục vụ Sắc Tộc BMT Hướng về Sài Gòn
Đáp lại lời kêu gọi của Cha GB Nguyễn Minh Hảo, bà con lương giáo tại Đăk Lăk đã chuẩn bị những món quà từ tấm lòng yêu thương Hướng Về Sài Gòn.

17. Thánh Lễ an táng thầy Phó tế Phaolô Nguyễn Việt Trường
Vào ngày 14.10.2021, toàn thể Giáo phận Ban Mê Thuột cùng hiệp thông dâng Thánh lễ tiễn đưa thầy phó tế Phaolô về nơi an nghỉ cuối cùng, trong nỗi niềm tiếc thương ngậm ngùi.

18. Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ GP.BMT -2021
Do tình hình dịch bệnh Covid-19, các Linh mục và Phó tế đang mục vụ tại Giáo phận Ban Mê Thuột không thể quy tụ về Tòa Giám Mục để tham dự Tuần Tĩnh Tâm Thường Niên như thông lệ. Vì thế, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận hướng dẫn trực tuyến. Chủ đề: LINH MỤC, NGƯỜI XÂY DỰNG GIÁO HỘI.
Tuần Tĩnh Tâm hàng Giáo Sĩ Giáo Phận Ban Mê Thuột bắt đầu vào chiều thứ Hai ngày 08 tháng 11 năm 2021, đến chiều tối thứ Năm ngày 11 tháng 11 năm 2021.

19. THÔNG BÁO
Huy Động Nguồn Nhân Lực Tham Gia Hỗ Trợ Phòng Chống Covid
Tình hình dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, với số ca bệnh dương tính với SARS-Cov2 ngày càng tăng. Vì thế, sở Y Tế, qua văn thư đề ngày 01/11/21, kêu gọi các tổ chức tôn giáo trong địa bàn tỉnh vận động bà con tín đồ đăng ký tình nguyện tham gia làm việc tại các bệnh viện dã chiến của tỉnh.
Trong tinh thần chung tay phòng chống dịch, ngày 02.11.2021, ĐGM kêu gọi anh chị em, những ai có chuyên ngành y tế như: điều dưỡng, giảng viên, sinh viên, học viên ngành y tế… xin vui lòng tham gia vào nhóm tình nguyện này.

20. Tu sĩ BMT chung tay phục vụ tuyến đầu chống dịch Covid-19
Đáp lại thư mời gọi của Đức Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột, một số Hội dòng và giáo dân trong Giáo phận đã đăng ký tình nguyện lên đường phục vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.
Vào lúc 8g00 sáng Chúa Nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021, các Tình nguyện viên thuộc các Hội Dòng Thánh Phaolô, dòng Thánh Vinh Sơn và Dòng Nữ Vương Hòa Bình, các em tình nguyện viên thuộc các giáo họ, giáo xứ... hiện diện tại Tòa Giám Mục để được Đức Giám Mục Vinh Sơn nhắn nhủ, khích lệ trước khi lên đường đến các bệnh viện và khu cách ly giúp đỡ các bệnh nhân.

21. THƯ MỤC VỤ - Ngày 18.11.2021
V/v TIẾN TRÌNH THAM GIA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC TẠI GIÁO PHẬN
ĐTC Phanxicô muốn tổ chức THĐGM lần thứ 16 vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề: “Hướng tới một Giáo Hội Hiệp Hành: Hiệp thông – Tham Gia – Sứ Vụ”. Thay vì chỉ tổ chức tại Rôma như những lần trước, lần này Ngài muốn cho mọi thành phần dân Chúa tích cực tham gia, nên tổ chức lấy ý kiến từ cấp giáo phận, đến cấp HĐGM trong mỗi quốc gia, cấp miền, rồi mới đúc kết tại Rôma vào tháng 10 năm 2023.

22. THÁNH LỄ CN I MÙA VỌNG -C
Khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp giáo phận
 “Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21, 28).
ĐGM đã cử hành Thánh lễ (trực tuyến) Khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp giáo phận vào lúc 5g30 sáng ngày 28.11.2021.
 
23. THƯ MỤC VỤ - Ngày 06.12.2021
Đề nghị mỗi gia đình, trong khả năng của mình, có thể làm một hang đá nhỏ, để qui tụ cả gia đình tham dự thánh lễ trực tuyến, đọc kinh gia đình, lắng nghe lời Chúa…

24. Trực tuyến Hội ngộ Đồng hương -2021
Buổi hội ngộ đồng hương Ban Mê Thuột tại Sài Gòn được tổ chức vào Chúa nhật III Mùa Vọng hằng năm. Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 nên thực hiện trực tuyến với chủ đề: “Chúa Giêsu – Niềm hy vọng của chúng ta”.

25. Họp chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục 2023
Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 16 với chủ đề: “Hướng tới một Giáo Hội Hiệp Hành: Hiệp thông – Tham Gia – Sứ Vụ”.
Ngày 17/12/2021, Ban Linh Hoạt Viên của giáo phận thực hiện cuộc họp trực tuyến vào lúc 08g00 - 10g45, cuộc họp nhằm khởi động tiến trình Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp Giáo phận.

26. Mừng Chúa Giáng Sinh
Tại Ban Mê Thuột không có Thánh lễ cộng đồng, người tín hữu chỉ có thể hiệp thông với nhau qua màn hình trực tuyến vào lúc 20g00 đêm 24/12/2021 và vào lúc 5g30 ngày 25/12/2021.

IV. HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC.

V. SINH HOẠT CỦA LINH MỤC ĐOÀN

1. Tĩnh tâm tháng.

Tại các Giáo hạt, do các cha Quản hạt phụ trách:

 • Giáo hạt Buôn Hô: Thứ hai / tuần thứ II.

 • Giáo hạt Chính Tòa: Thứ ba / tuần thứ II.

 • Giáo hạt Mẫu Tâm: Thứ ba / tuần thứ IV.

 • Giáo hạt Giang Sơn: Thứ hai / tuần thứ IV.

 • Giáo hạt Đăk Mil: Thứ ba / tuần thứ III.

 • Giáo hạt Gia Nghĩa: Thứ hai / tuần thứ III.

 • Giáo hạt Phước Long: Thứ hai / tuần thứ I.

 • Giáo hạt Đồng Xoài: Thứ ba / tuần thứ I.

Những nội dung chính trong các buổi tĩnh tâm là học hỏi về đời sống Linh mục và mục vụ, lãnh Bí tích Hoà giải và Chầu Thánh Thể.

2. Linh mục thuyên chuyển đến:

 • Giáo hạt Chính Tòa.

 • Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Sang   Qx Gx. Chính Tâm.

 • Phêrô Đỗ Đình Dục                             Qx Gx. Phú Long.

 • Phêrô Nguyễn Văn Thái                                    Linh hướng Cv Lê Bảo Tịnh.

 • Phêrô Vương Tiên Hoàng                    Px Gx. Buôn Hằng.

 • Giáo hạt Mẫu Tâm.

 • Nicolas Lưu Nhất Tâm                        Qx Gx. Quỳnh Ngọc.

 • Giuse Trần Văn Tam                          Px Gx. Tân Lợi.

 • Giuse Vũ Văn Thảo                            Px Gx. Châu Sơn.

 • Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình         Px Gx. Chi Lăng.

 • Antôn Bùi Văn Thiều (SMV)              Pt Gx. Kim Mai.

 • Phêrô Nguyễn Thế (OP)                      Pt Gx. Hòa Nam.

 • Giáo hạt Giang Sơn.

 • Đaminh Nguyễn Vũ Hoàng Long        Px Gx. Giang Sơn.

 • Gioan Baotixita Hồ Quang Lâm (CSsR) Qx Gx. Kim Hòa.

 • Giáo hạt Đăk Mil.

 • Giuse Bùi Đình Sâm                           Qx Gx. Bác Ái.

 • GB Đoàn Cao Thuấn (OFM)              Px Gx. Kitô Vua.

 • Phaolô Nguyễn Hữu Thiện (SVD)       Pt Gx. Vinh An.

 • Phêrô Nguyễn Tiến Hải                       Px Gx. Quảng Đà.

 • Giuse Nguyễn Quý Hồng                    Px Gx. Phú Lộc.

 • Giáo hạt Gia Nghĩa.

 • Phanxicô Xaviê Vũ Văn Luân             Px Gx. Thiên Phước.

 • Tôma Nguyễn Quốc Thịnh                  Qx Gx. Nghi Xuân.

 • Phaolô Nguyễn Đình Cương               Px Gx. Thiên Ân.

 • Giuse Hoàng Đức Nhung                    Px Gx. Gia Nghĩa.

 • Giuse Nguyễn Thanh Tâm                  Px Gx. Trung Nghĩa.

 • Phaolô Võ Hữu Thọ                            Px Gx. Nhân Cơ.

 • Giuse Lưu Quốc Toàn (SMV)             Pt Gx. Quảng Phúc.

 • Giáo hạt Phước Long.

 • Giuse Nguyễn Thế Anh (SSS)             Pt Gx. Phước Quả.

 • Phaolô Nguyễn Tùng Lâm                  Pt Gx. Phước Long.

 • Gioan Baotixita Hồ Anh Phi               Pt Gx. An Bình.

 • Phaolô Nguyễn Quang Hải                  Pt Gx. Nhơn Hòa.

 • Giuse Đậu Quang Trung                     Qx Gx. Giuse.

 • Đaminh Nguyễn Quang Huy               Px Gx. Bù Nho.

 • Giáo hạt Buôn Hô.

 • Phêrô Nguyễn Anh Dũng, (SMV)       Qx Gx. Vinh Tân.

 • Giuse Nguyễn Đình Chung                 Qx Gx. Vinh Đức.

 • Matthêu Nguyễn Quang Tuấn             Qx Gx. Buôn Hô.

 • Giuse Vũ Ngọc Toàn                           Qx Gx. Công Chính.

 • Antôn Lê Anh Tuấn                            Qx Gx. Phú Lộc.

 • Gioan Baotixita Hoàng Nguyên Vũ    Qx Gx. Ea Tul.

 • Giuse Lê Văn Quốc (SVD)                  Pt Gx. Vinh Hà.

 • Phaolô Phạm Đức Chương                  Px Gx. Buôn Hô.

 • Đaminh M. Nguyễn Đức Hùng (OCARM)       Pt Gx. Nam Thiên.

 • Giáo hạt Đồng Xoài.

 • Đaminh Trần Đình Thăng                   Qx Gx. Tân Lập.

 • Gioan Baotixita Nguyễn Công Phi      Qx Gx. Thuận Lợi.

 • Giuse Vũ Đức Hướng                           Qx Gx. Nghĩa Trung- Qn Gx. Đức Liễu.

 • Giuse Vũ Đức Tân Châu (SMV)         Qx Gx. Đồng Nai.

 • Phaolô Lương Văn Hiếu (SMV)          Qx Gx. Phú Sơn.

 • Giuse Ngô Quang Hiệp (SMV)           Qx Gx. Minh Hưng.

 • Antôn Lê Công Văn           Qx Gx. Đồng Tâm- Qn Gx. Đồng Tín.

 • Giuse Nguyễn Quang Vinh (OCARM)   Pt Gx. Tân Lập.

 • Pio Phạm Đình Tiến (FSF)                  Pt Gx. Nghĩa Trung.

3. Mục vụ Hôn phối.

Cha Giuse Bùi Công Chính phụ trách Mục vụ Hôn phối của Giáo phận, nay về Trung tâm Mục vụ Giáo Phận (Đc: 01 Trần Hưng Đạo, Tp. BMT), nên xin quí Cha hướng dẫn giáo dân khi có những vấn đề liên quan đến hôn phối hoặc cần đến tòa án hôn phối, thì điện thoại trước cho ngài theo số 0334 820 709 để hẹn ngày giờ.

4. Mục vụ Bệnh nhân.

Cha Giuse Huỳnh Ngọc Vũ – Phó xứ Gx. Mẫu Tâm và giúp Mục vụ Bệnh nhân, nên xin quí Cha hướng dẫn giáo dân: trước khi chuyển bệnh nhân đến bệnh viên thì xin các Cha xứ xức dầu bệnh nhân. Trong trường hợp không thể gặp các Cha hoặc cấp cứu và phải chuyển bệnh nhân đến Tp. Buôn Ma Thuột, thì xin liên hệ với Cha Giuse Huỳnh Ngọc Vũ tại Nhà thờ Mẫu Tâm (Đc: 70 Y Ngông, P. Tân Tiến, Tp. BMT) hoặc điện thoại số 0905 284 929.

5. Linh mục hưu dưỡng.

 

 STT

Tên Thánh

Họ và Tên

Năm Sinh

Cơ sở hưu

01

Giuse

Nguyễn Tiến Lễ

1930

TGM BMT

02

Giuse

Nguyễn Tiến Sự

1933

TGM BMT

03

Antôn

Trương Trọng Tài

1933

TGM BMT

04

Giuse

Đặng Sĩ Bình

1934

TGM BMT

05

Đa Minh

Hà Duy Khâm

1934

TGM BMT

06

Đa Minh

Phạm Bá Tòng

1936

TGM BMT

07

Augustinô

Hoàng Đức Toàn

1936

TGM BMT

08

Anrê

Trần Xuân Cương

1936

TGM BMT

09

Giuse

Nguyễn Tiến Khẩu

1940

Nhà hưu Hà Nội

10

P.X

Phạm Bá Lễ

1941

TGM BMT

11

Micae

Trần Kim Chinh

1942

TGM BMT

 

6. Quỹ Tương Trợ Linh Mục - ĐIỀU LỆ

ĐIỀU 1:  Quỹ Tương Trợ Linh Mục Giáo Phận được thiết lập trước hết bởi tình huynh đệ Linh mục trong Linh Mục Đoàn theo tinh thần của Sắc Lệnh Chức Vụ và Đời Sống Linh Mục số 8:
“Khi gia nhập hàng linh mục nhờ Bí Tích Thánh Chức, tất cả các linh mục liên kết mật thiết với nhau bằng một tình huynh đệ do Bí Tích; nhưng đặc biệt trong một Giáo phận, khi được chỉ định phục vụ dưới quyền Giám Mục của mình, các ngài hợp thành một Linh Mục Đoàn duy nhất…  Vì vậy mỗi vị liên kết với những thành phần khác của Linh Mục Đoàn bằng những mối dây đặc biệt của tình bác ái tông đồ, của thừa tác vụ và tình huynh đệ…” (LM 8a)

ĐIỀU 2: Quỹ Tương Trợ Linh Mục Giáo Phận là một phương cách thể hiện tương quan tình nghĩa giữa anh em linh mục trong Linh Mục Đoàn Giáo phận: mọi người đều quan tâm đến nhau như anh em trong một gia đình đặc biệt là về khía cạnh sức khỏe.

ĐIỀU 3: Tích cực thực hiện các điều khoản của Điều Lệ Quỹ Tương Trợ Linh Mục Giáo Phận, các Linh mục thể hiện một khía cạnh của sự hiệp nhất trong Giáo Hội địa phương, một chứng tá sống động của Đức Ái Kitô giáo như Công Đồng Vaticanô II kêu gọi:
“Mỗi Linh Mục hiệp nhất với các anh em Linh Mục khác bằng mối dây bác ái, cầu nguyện và cộng tác dưới mọi hình thức, và như thế, thể hiện được sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã thiết lập giữa các môn đệ mình, để thế gian nhận biết Chúa Con đã được Chúa Cha sai đến.”(LM 8b)

ĐIỀU 4: Để có thể xây dựng Quỹ Tương Trợ Linh Mục, mỗi Linh Mục Giáo Phận có nghĩa vụ: Góp phần cơ bản 10.000.000đ trong thời hạn tối đa là 3 năm tính từ ngày thụ phong. Sau đó, trong 10 năm kế tiếp, mỗi năm góp 1.000.000đ
ĐIỀU 5: Các Linh mục dòng nhập vụ Giáo phận, nếu tham gia Quỹ Tương Trợ, cũng có nghĩa vụ và quyền lợi như linh mục Giáo phận.
ĐIỀU 6: Để Quỹ Tương Trợ Linh Mục Giáo Phận thực sự có ý nghĩa và được sử dụng đúng mục đích, các Linh Mục Giáo Phận thường xuyên quan tâm đến vấn đề sức khỏe của nhau, hầu có sự cảm thông chia sẻ và thông báo kịp thời cho Ban Điều Hành Quỹ Tương Trợ. Trích những số trong Bản Điều lệ liên quan đến năm nay.

IV. CÁC HỘI DÒNG VÀ TU HỘI

V. HỘI DÒNG NAM.

Gồm 12 Hội Dòng và 20 Cộng đoàn.

1. Đan viện Biển Đức (OSB).

 • Gồm 02 cộng đoàn:

  • Cđ Thiên Hòa (Đc: T.5, X. Tân Tiến, H. Krông Păk, T. Đăk Lăk).

  • Cđ Hòa Nam (Đc: X. Êa Nuôl, H. Buôn Đôn, T. Đăk Lăk.)

2. Đa Minh (OP).

 • Gồm 01 cộng đoàn:

  • Cđ Martinô – Gx. Giang Sơn (GS).

3. Đức Mẹ Người Nghèo.

 • Gồm 01 cộng đoàn:

  • Cđ Thống Nhất – Gx. Thống Nhất (ĐX).

4. Don Bosco (SDB).

 • Gồm 01 cộng đoàn:

  • Don Bosco – Gx. Vinh An (ĐM).

5. Hiến sĩ Đức Mẹ (OMI).

 • Gồm 01 cộng đoàn:

  • Cđ Phước Tín – Gx. Phước Tín (ĐX).

  • Có các Tu sĩ giúp hai Gx. Phú Lộc (BH) và Gx. Nhân Cơ (GN).

6. Anh Em Trường Kitô (FSC).

 • Gồm 03 cộng đoàn:

  • Cđ Lasan I – Gx. Thánh Tâm (CT).

  • Cđ Lasan II (Đc: 127 Lê Thánh Tông, P. Tân Lợi, Tp. BMT).

  • Cđ Lasan Vinh An – Gx. Vinh An (ĐM).

7. Truyền Giáo Ngôi Lời (SVD).

 • Gồm 02 cộng đoàn:

  • Đức Minh – Gx. Vinh An (ĐM).

  • Cđ Thiên Ân – Gx. Thiên Ân (GN)

8. Thánh Gia (FSF).

 • Gồm 01 cộng đoàn:

  • Cđ Phước Tín – Gx. Đức Liễu (ĐX).

9. Thánh Thể (SSS).

 • Gồm 02 cộng đoàn:

  • Cđ Đức Mẹ La Vang. (Đc: 582 Võ Văn Kiệt, P. Khánh Xuân, Tp. BMT).

  • Cđ Thánh Thể. (Đc: T. Bình Điền, X. Bình Sơn, H. Phú Riềng, T. BP).

10. Thừa Sai Việt Nam (SMV).

 • Gồm 01 cộng đoàn:

  • Cđ Bù Đăng – Gx. Bù Đăng (ĐX).

11. Xitô Phước Sơn (OC).

 • Gồm 02 cộng đoàn:

  • Cđ Rừng Lạnh – Gx. Xuân Hòa (ĐM).

  • Cđ Bình Phước – Gx. Đăk Nhau (PL).

  • Cđ Xitô Đồng Phước.

12. Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn.

 • Gồm 02 cộng đoàn:

  • Cđ Hương Sơn – Gx. Hương Sơn (GN).

  • Cđ Xuân Hòa – Gx. Xuân Hòa (ĐM).

VI. HỘI DÒNG NỮ.

Gồm 27 Hội Dòng và 130 Cộng Đoàn.

1. Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình.

 • Gồm 57 cộng đoàn:

 • 49 Cđ phục vụ trong Gp. Ban Mê Thuột.

 • 01 Cđ tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

 • 02 Cđ tại Gp. Kon Tum.

 • 01 Cđ tại Gp. Hà Nội.

 • 04 Cđ đào tạo: Học viện tại Sài Gòn, Tập viện, Tiền tập và Thanh tuyển viện tại GP (với 2 chi nhánh tại Sài Gòn và Nha Trang).

 • Đc nhà mẹ: 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thành Công, Tp. BMT.

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn:428 (Khấn trọn và Khấn tạm).

Tập sinh: 38.

2. Đan viện Carmel Chúa Thánh Thần.

 • Cđ Chúa Thánh Thần – Gx. Kim Mai

- Đc: Tổ 2, Buôn M’Duk, Hẻm 30, Đường 19/5, P. Êa Tam, Tp. BMT.
         - Nhân sự:   Tu sĩ đã khấn: 18 (Khấn trọn và Khấn tạm).
                   Tập sinh: 03

3. Chúa Quan Phòng.

 • Gồm 06 Cộng đoàn tại:

 • Cđ Đức Hạnh - Gx. Đức Hạnh (ĐM).

 • Cđ BMT - Gx. Thánh Tâm (CT).

 • Cđ Quỳnh Ngọc - Gx. Quỳnh Ngọc (MT).

 • Cđ Pơng Đrang - Gx. Buôn Hô (BH).

 • Cđ Kim Châu - Gx. Kim Châu (GS).

 • Cđ Đoàn Kết - Gx. Đoàn Kết (MT).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 18 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh: 01.

4. Con Đức Mẹ Phú Cường.

 • Gồm 02 cộng đoàn:

 • Cđ Đồng Xoài - Gx. Đồng Xoài (ĐX).

 • Cđ Phước Vĩnh - Gx. Phước Vĩnh (PL).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 13 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

5. Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế.

 • Gồm 02 cộng đoàn:

 • Cđ Nazaret - Gx. Duy Hòa (MT).

 • Cđ Thánh Linh - Gx. Thánh Linh (MT).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 10 (Khấn trọn và Khấn tạm).

                         Tập sinh:

6. Hội Dòng Đa Minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils.

 • Gồm 01 cộng đoàn:

 • Cđ Cung Kiệm - Gx. Buôn Hô (BH).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 03 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh: 1

7. Đa Minh Tam Hiệp.

 • Gồm 03 cộng đoàn:

 • Cđ Phaolô Trở Lại - Gh. Lộ Đức - Gx. Phú Long (CT).

 • Cđ Bình An - Gx. Nghi Xuân (GN).

 • Cđ Bình Hà - Gx. Bình Hà (GN).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 19 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh: 02.

8. Đa Minh Thánh Tâm.

 • Gồm 01 cộng đoàn:

 • Cđ Thuận Hiếu - Gx. Thuận Hiếu (CT).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 10 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

9. Đức Bà.

 • Gồm 01 cộng đoàn:

 • Cđ Đức Mẹ Mân Côi - Gx. Nhân Cơ (GN).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 08 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

10. Đức Bà Truyền Giáo (RNDM).

 • Gồm 02 cộng đoàn:

 • Cđ Long Điền - Gx. Long Điền (PL).

 • Cđ Minh Hưng - Gx. Bù Đăng (ĐX).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 14 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

11. Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang.

 • Gồm 04 cộng đoàn:

 • Cđ Chính Tâm - Gx. Mẫu Tâm (MT).

 • Cđ Mẹ Thiên Chúa - Gx. Tình Thương (CT).

 • Cđ Thuận Hòa - Gx. Thuận Hòa (CT).

 • Cđ Mân Côi – Gx. Quảng Nhiêu.

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 18 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

12. Mân Côi Chí Hòa.

Gồm 01 cộng đoàn:

 • Cđ Thánh Mẫu - Gx. Kim Mai (MT).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 05 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

13. Hội Dòng Mẹ Nhân Ái Phú Cường.

 • Gồm 01 cộng đoàn:

 • Cđ Gh. Xuân Thành - Gx. Vinh An (ĐM).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 02 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

14. Mến Thánh Giá Bà Rịa.

 • Gồm 03 cộng đoàn:

 • Cđ Xuân Sơn - Gx. Vinh An (ĐM)

 • Cđ Nghi Trung - Gx. Nghi Trung (GN).

 • Cđ Hòa Tiến - Gx. Hòa Tiến (GN).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 16 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

15. Mến Thánh Giá Đà Lạt

 • Gồm 02 cộng đoàn:

 • Cđ Xã Đoài – Gx Xã Đoài.

 • Cđ Anna – Gx Kim Phát.

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 5

             Tập sinh:

16. Mến Thánh Giá Khiết Tâm.

 • Gồm 04 cộng đoàn:

 • Cđ Đức Ân - Gx. Kim Mai (MT).

 • Cđ Thiên Ân - Gx. Hương Sơn (GN).

 • Cđ Phúc Lộc - Gx. Phúc Lộc (ĐM).

 • Cđ Mai Hòa - Gx. Tân Hòa (GS).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 14 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh: 05

17. Mến Thánh Giá Nha Trang.

 • Gồm 08 hay cộng đoàn:

 • Cđ Suy Tôn Thánh Giá - Gx. Vinh Đức (BH).

 • Cđ Đức Maria Trinh Nữ Vương - Gx. Hòa Bình (GS).

 • Cđ Bênêđictô - Gx. Bác Ái (ĐM).

 • Têrêsa Calcutta - Gx. Vinh Hương (ĐM).

 • Cđ Gioan Vianey - Gx. Vinh An (ĐM).

 • Cđ Maria Madalena - Gx. Công Chính (BH).

 • Cêcilia - Gx. Vinh Phước (BH).

 • Cđ Mẹ Giáo Hội – Gx. Vinh Quang (BH).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 28 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh: 01.

18. Mến Thánh Giá Phan Thiết.

 • Gồm 03 cộng đoàn:

 • Cđ Bùi Phát – Gx. Bùi Phát (GN).

 • Cđ Phước Tín – Gx. Phước Tín (ĐX).

 • Cđ Phước Sơn – Gx. Phước Sơn (PL).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 11 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

19. Mến Thánh Giá Qui Nhơn.

 • Gồm 04 cộng đoàn:

 • Xuân Tình – Gx. Xuân Lộc (ĐM).

 • Cđ Đức Lệ - Gx. Đức Lễ (ĐM).

 • Cđ Xã Đoài – Gx. Xã Đoài (ĐM).

 • Cđ Kitô Vua – Gx. Kitô Vua (ĐM).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 08 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

20. Mến Thánh Giá Tân Lập.

 • Gồm 01 cộng đoàn:

 • Cđ Nghi Lập – Gx. Nghi Lập (GN).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 04 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

21. Mến Thánh Giá Tân Việt.

 • Gồm 01 cộng đoàn:

 • Cđ Bù Đăng – Gx. Bù Đăng (ĐX).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 05 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh: 02.

22. Nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn.

 • Gồm 04 cộng đoàn:

 • Cđ Buôn Ma Thuột – Gx. Thánh Tâm (CT).

 • Cđ Mai Hạnh – Gx. Hòa An (GN).

 • Cđ Hòa Nam – Gx. Hòa Nam (MT).

 • Cđ Đồng Tâm – Gx. Đồng Xoài (ĐX).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 18 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh: 02.

23. Nữ tỳ Thánh Thể.

 • Gồm 03 cộng đoàn:

 • Cđ Ea Bar – Gx. Tân Lợi (MT).

 • Cđ Thanh Sơn – Gx. Vinh An (ĐM).

 • Cđ Chính Tâm – Gx. Chính Tâm (CT).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 11 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

24. Thánh Phaolô thành Chartres.

 • Tỉnh Dòng Đà Nẵng

 • Gồm 05 cộng đoàn:

 • Cđ Buôn Ma Thuột.

 • Cđ Chi Lăng – Gx. Chi Lăng (MT).

 • Cđ Duy Hòa – Gx. Duy Hòa (MT).

 • Cđ Vi Nhân – Gx. Thánh Tâm (CT).

 • Giáo điểm Phanxicô Xavie – Gx. Chính Nghĩa.

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 39 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

 • Tỉnh Dòng Sài Gòn.

 • Gồm 05 cộng đoàn:

 • Cđ Quảng Phúc – Gx. Quảng Phúc (GN).

 • Cđ Thống Nhất – Gx. Thống Nhất (ĐX).

 • Cđ Đăk Som – Gx. Quảng Phúc (GN).

 • Cđ Thiên Phước – Gx. Thiên Phước (GN).

 • Cđ Kim Ngọc – Gh. Kim Ngọc

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 31 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

25. Thừa Sai Bác Ái Vinh.

 • Gồm 02 cộng đoàn:

 • Cđ Nguyên Hà – Gx. Buôn Hô (BH).

 • Cđ Xuân Kỳ - Gx. Xuân Hòa (ĐM).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 14 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

26. Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương.

 • Gồm 03 cộng đoàn:

 • Cđ Phúc Lộc – Gx. Phúc Lộc (ĐM).

 • Cđ Phúc Bình – Gx. Phúc Bình (ĐM).

 • Cđ Quảng Phú – Gx. Quảng Phú (ĐM).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 18 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:

27. Thừa Sai Thánh Mẫu.

 • Gồm 02 cộng đoàn:

 • Cđ Đồng Xoài – Gx. Đồng Xoài (ĐX).

 • Cđ Tân Hưng – Gx. Tân Hưng (ĐX).

 • Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 10 (Khấn trọn và Khấn tạm).

             Tập sinh:
 
 

     I.     .

1.              BAN GIÁO SĨ.

 
VII. SINH HOẠT CÁC BAN MỤC VỤ

1. BAN GIÁO SĨ

1.1. Sinh hoạt Ban Giáo Sĩ.

1.2. Sinh hoạt Chủng Viện Phaolô Lê Bảo Tịnh.

* Quá trình hình thành

-  Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột được thành lập ngày 25/3/1968.

-  Do Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai

-  Thánh bổn mạng: Phaolô Lê Bảo Tịnh, mừng hàng năm ngày 6/4.

-  Địa chỉ Chủng viện cũ: Cây số 5, Quốc lộc 26 và 27, P. Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột.

-  Từ ngày thành lập Chủng viện đào tạo được 7 khóa – thời cuộc làm gián đoạn.

-  Tháng 10/1977: Chủng viện bị trưng thu, số chủng sinh còn lại về Tòa Giám Mục.

-  Ngày 8/4/1978: Chủng viện bị thanh lọc lần hai.

-  Ngày 29/6/1983: Chủng viện hoàn toàn giải tán đợi ngày chiêu sinh.

-  Tháng 3/2007: hoạt động trở lại.

-  Và cho đến nay, năm 2021, được tất cả 16 khóa.

-  Địa chỉ hiện tại: 174 Trần Nhật Duật, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột.

* Hành trình huấn luyện.

-  Thời gian dự tu (Tiểu học và Trung học): Được chăm sóc và hướng dẫn bởi gia đình và cha quản xứ.

-  Thời gian Đại học (Ứng sinh ngoại trú): Các em nộp đơn vào Chủng viện và hằng năm được Chủng viện mời về tĩnh tâm 2 lần nhằm nuôi dưỡng và phân định ơn gọi (Các cuộc tĩnh tâm thường tổ chức vào tuần áp Tết Nguyên đán và tháng Tám hằng năm).

-  Thời gian xong Đại học: Các ứng sinh được thi tuyển vào Chủng viện.

-  Thời gian thi: tháng 8 hằng năm với các môn: Giáo lý phổ thông, Việt Văn, Anh Văn và Gặp gỡ - Đối thoại để tuyển.

-  Số lượng ứng sinh tuyển vào: 25 ứng sinh/ năm.

-  Liên hệ hồ sơ: Gặp G.B. Nguyễn Quốc Thuần (Đt: 0367.925.682)

-  Thời gian huấn luyện (Ứng sinh nội trú): Hai năm trước khi gửi xuống Đại Chủng viện Sao Biển - Nha Trang.

o Các yếu tố được huấn luyện:

§ Đời sống thiêng liêng.

§ Đời sống nhân bản.

§ Đời sống tri thức.

§ Các kĩ năng mục vụ.

§ Tinh thần truyền giáo.

o Thời gian học trong năm

§ Khai giảng đầu tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 5.

§ Tĩnh tâm mỗi Chúa Nhật đầu tháng.

 

* Ban đào tạo.

-  Cha Giuse Nguyễn Văn Úy           Giám đốc.

-  Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái        Linh hướng.

-  Cha Phêrô Y Krơn                        Đồng hành nhân bản.

* Tổng số ứng sinh: 32 (Khóa XV: 20, Khóa XVI: 12)


1.3 Chương trình Định hướng và Tuyển trạch Ơn gọi Linh mục.

* Cấp Giáo xứ.

-  Đối tượng: Các Lễ sinh nam, hoặc các em giáo lý sinh nam có hạnh kiểm tốt, có ý hướng ngay lành, trong các cấp: Xưng tội và Rước lễ trở lên… (có gia đình cha mẹ định cư trong Giáo phận).

-  Vị đặc trách: chính quý Cha quản xứ, hoặc trao trách nhiệm cho Cha phó, hoặc Thầy giúp xứ. (không trao cho nữ tu).

* Cấp Giáo hạt.

-  Đối tượng: Các tuyển sinh được cấp giáo xứ giới thiệu (đã qua quá trình đào tạo cấp giáo xứ; không nhận vào ngang).

-  Vị đặc trách: Một linh mục được các cha trong giáo hạt tín nhiệm đề cử.

* Cấp Giáo phận.

-  Đối tượng: các tuyển sinh được cấp giáo hạt giới thiệu (đã qua quá trình đào tạo cấp giáo hạt; không nhận vào ngang).

-  Vị đặc trách: Chủng viện Giáo phận nhận danh sách và hồ sơ cá nhân từ cấp giáo hạt giới thiệu trước một năm thi tuyển (không nhận vào ngang).
 

2. BAN TU SĨ.

2.1. Ban đại diện.

- Trưởng Ban:          Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái.

- Phó trưởng ban:     Cha Phêrô Cao Dương Đình Thời, OSB.

- Ủy viên:                 Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Phong, OP.

- Ủy viên thư ký:      Sr. Têrêxa Phạm Thị Liên, NVHB.

- Ủy viên thủ quỹ:    Sr Julienne Đặng Thị Loan, SPC.

- Ủy viên T. Đăk Lăk: Cha Phaolô Maria Lê Văn Quyền, CSsR.

    Sr. M. Matta Nguyễn Thị Chánh, NVHB.

- Ủy viên T. Đăk Nông:       Cha Maria Giuse Tuấn Trần Tiến Cùng, Xitô PS.

    Sr. M. Têrêxa Nguyễn Thị Lịch, NVHB.

- Ủy viên T. Bình Phước:     Cha Đaminh Nguyễn Văn Lộc, OMI.

    Sr Maria Phạm Thị Tuyến, NVHB.

    Sr Maria Phạm Thị Tuyết Mai, RNDM.

2.2. Các cộng đoàn dòng tu.

-       12 Dòng tu nam  –  21 cộng đoàn

-       26 Dòng tu nữ    – 130 cộng đoàn

2.3.     Buổi họp mặt truyền thống của Linh mục, tu sĩ trong GP. BMT.

   Không thể tổ chức do dịch bệnh Covid

2.4  Dự trù những sinh hoạt tiếp theo.

Ban tu sĩ phối hợp với các Ủy viên tu sĩ cùng các Linh hoạt viên tại các giáo hạt làm việc theo « TIẾN TRÌNH THAM GIA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC TẠI GIÁO PHẬN » từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2022.

3. BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN

3.1. Nhân sự.

    3.1.1. 06 Linh mục.

-  Cha GB. Nguyễn Minh Tâm.

-  Cha Giuse Trần Ngọc Cầu.

-  Cha GB. Trịnh Đình Thế.

-  Cha Giuse Trần Xuân Thọ.

-  Cha Vinh Sơn Pham Hữu Mạnh.

-  Cha GB. Hoàng Nguyên Vũ

    3.1.2. Gồm 02 Nữ Tu Dòng Nữ Vương Hòa Bình.

    3.1.3. Gồm 11 giáo dân (08 Nam – 03 Nữ)

Ngoài ra khi tổ chức các khóa Tĩnh huấn, Đại hội, sẽ mời thêm quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs, quý Y- Bác sĩ, các chuyên viên và một số anh chị em giáo dân cùng cộng tác.
 

3.2. Mục đích.

-  Giúp Tĩnh tâm và huấn luyện tông đồ giáo dân.
 

3.3. Sinh hoạt.

Các thành viên Ban Mục vụ.

Mỗi năm họp 02 kỳ – đầu năm để lên kế hoạch cho các sinh hoạt trong năm – cuối năm để tổng kết, nhìn lại.  Tuy nhiên, trước mỗi dịp tổ chức luôn có nhiều cuộc họp để chuẩn bị.

4. BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH

Vì đại dịch covid, các tổ chức của ban Mục vụ gia đình trong năm đều bị hủy…

5. BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ

5.1. Nhân sự.

5.1.1. Ban Điều Hành Giới Trẻ Giáo Phận.

-  Linh mục Giuse Đỗ Minh Hiển Trưởng ban

-  Linh mục Giuse Phạm Tấn Hùng      Thư ký

-  Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhiệm Ủy viên

-  Chị Têrêxa Nguyễn Phương Thảo     Thủ quỹ

-  Anh Gioan Lê Ngân Khánh      Ban thư ký

5.1.2. Ban Điều Hành Giới Trẻ Giáo Hạt.

-  Linh mục GB Trần Vinh     Phụ trách hạt Chính Tòa.

-  Linh mục GB Trịnh Đình Thế Phụ trách hạt Giang Sơn.

-  Linh mục Giuse Đậu Đình Hà Phụ trách hạt Buôn Hô.

-  Linh mục GB Nguyễn Văn Thiện      Phụ trách hạt Mẫu Tâm.

-  Linh mục Giuse Bùi Văn Trường      Phụ trách hạt Đăk Mil.

-  Linh mục Phêrô Nguyễn Minh Huân Phụ trách hạt Gia Nghĩa.

-  Linh mục Giuse Hồ Ngọc Vũ  Phụ trách hạt Phước Long.

-  Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Vũ  Phụ trách hạt Đồng Xoài.

5.2. Hoạt động trong năm 2020.

    Vì đại dịch covid, các tổ chức của ban Giới Trẻ trong năm đều bị hủy…

6. BAN GIÁO LÝ


6.1. BÁO CÁO SINH HOẠT GIÁO LÝ NĂM 2020.

Được sự hướng dẫn của Đức Cha, nhờ sự cộng tác và làm việc nhiệt tình của Quý Cha Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Giáo Lý tại các Giáo Hạt, cùng sự tham gia nỗ lực của các Giáo lý viên, Ban Giáo Lý Giáo Phận đã thực hiện những công việc, như:

6.1.1. Cấp Giáo Phận.

a. Đào tạo giáo lý viên Nòng cốt: Học bù kỳ 6 năm II; hoàn thành kỳ 7 năm III  khóa đào tạo Giáo lý viên Nòng Cốt V (Dự kiến đào tạo trong 3 năm: 2019-2021)

- Các Môn học trong kỳ 6 + 7:

      1. Kinh Thánh (Cha.Jb. Nguyễn Huy Bắc)

      2. Lịch Sử Giáo Hội Toàn Cầu (Cha Step. Nguyễn Văn Đậu)

      3. Lãnh Đạo Giáo Lý Viên (Cha Jb. Nguyễn Huy Bắc)

      4. Tìm hiểu các tôn giáo ở Việt Nam (Cha Jb. Nguyễn Quốc Thuần)

      5. Sư Phạm Giáo Lý Nâng Cao (Chị Anna Phạm Thị Hương Giang)

      6. Linh hoạt viên (Thầy Đaminh Hùng Sơn)

- Số học viên tham gia: 103

- Lý do chưa hoàn thành khóa học như dự kiến: Do tình hình dịch covid 19 kéo dài, nên khóa học không kết thúc đúng dự kiến. Hiện tại còn 2 kỳ chưa hoàn thành (kỳ 8 + 9).

b. Soạn thảo:

    - Chỉnh sửa và hoàn thiện bộ sách giáo lý Tấm Bánh Nhỏ 1, 2, 3 (Gộp thành 2 tập: Tấm Bánh Nhỏ 1, 2).

    - Soạn hoàn thành Tập sách “Kinh đọc thường ngày” dành cho thiếu nhi.

c.Tổng số giáo lý sinh và giáo lý viên hiện tại của giáo phận

    - Giáo lý viên: 4.270

    - Giáo lý sinh: Khối phổ thông 68.103, khối Dự tòng và Hôn nhân 3.012

6.1.2. Cấp Giáo Hạt.

a. Tĩnh tâm và sinh hoạt giáo lý:

     - Mặc dầu bị ảnh hưởng bởi nạn dịch covid kéo dài và diễn biến phức tạp, nhưng một số giáo hạt vẫn có những sáng kiến để giúp giáo lý viên và giáo lý sinh của hạt mình sinh hoạt giáo lý:

     - Giáo hạt Đồng Xoài, Mẫu Tâm và Phước Long: Một số giáo xứ đã in, phát bài giáo lý về tận nhà cho giáo lý sinh, chủ yếu là lớp giáo lý Xưng tội rước lễ lần đầu, Thêm sức và Lên đường.

     - Giáo lý viên giáo hạt Đồng Xoài và Mẫu Tâm còn tổ chức được một số buổi Cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa online chung với nhau vào Chúa nhật đầu tháng.

     - Ban giáo lý giáo phận đã tổ chức họp online và phân chia  cho các giáo hạt soạn thảo giáo lý trên phần mềm Power point để chủ động trong việc dạy giáo lý online (nếu dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài). Hiện tại, đã soạn hoàn thành giáo án Power point lớp Xưng tội - Rước lễ 1,2 và lớp Kinh Thánh 3.

b. Đào tạo giáo lý cao đẳng

     Giáo hạt: Mẫu Tâm, Phước Long đã hoàn việc tổ chức đào tạo giáo lý cao đẳng với tổng số 85 tham dự viên.

c. Đào tạo giáo lý viên mới

      Hầu như không có giáo hạt nào tổ chức đào tạo được giáo lý viên mới do dịch bệnh đến trước khi vào mùa hè. 


6.2  ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG SINH HOẠT GIÁO LÝ NĂM 2022.

    1. Tiếp tục chương trình soạn giáo án giáo lý trên phần mềm Power point (đã giao cho các giáo hạt, mỗi giáo hạt chịu trách nhiệm soạn 1 khối, bốn khối còn lại do Ban soạn thảo giáo phận chịu trách nhiệm).

    2. Tiếp tục chương trình đào tạo năm III Giáo lý viên Nòng cốt V (Học bù 2 kì: 8 + 9).

    3. Tiếp tục chương trình bồi dưỡng Giáo lý viên các khối theo cấp.

    4. Tiếp tục chương trình đào tạo Giáo lý viên mới cho các giáo xứ.

    5. Tiếp tục chương trình đào tạo Giáo lý viên Cao đẳng tại các giáo hạt.

    6. Tổ chức tĩnh huấn Giáo Lý Sinh cấp giáo phận vào 7/2022.

    7. Tổ chức họp mặt và tĩnh tâm Giáo lý viên Nòng Cốt cấp giáo phận    vào tháng 9/2022.

     8. Tiếp tục chỉnh sửa chương trình “VUI HỌC LỜI CHÚA” cho Giáo Lý Viên và các Giáo lý sinh hàng tuần. (Gồm bản word và Powerpoint).

     9. Phổ biến chương trình NHÂN BẢN dành cho thiếu nhi tại các  giáo xứ

    10.Tiếp tục tiến trình thay đổi khăn quàng trong toàn giáo phận.

7. BAN PHỤNG TỰ

 

7.1.     Nhân sự.

   7.1.1. Ủy viên thường trực.

      1. Lm. Gioan Bat. Phạm Thế Truyền: Trưởng Ban.

   2. Lm. Gioan Bat. Phạm Văn Phong: Phó Ban.

   3. Ông GB Nguyễn Ngọc Minh, Giáo xứ Châu Sơn: Thư Ký

   4. Ông Giuse Đinh Xuân Huy, Giáo xứ Kim Phát: Phụ tá Thư Ký

   5. Sr M. Modesta Phạm Thị Kim Hương, Dòng Đức Maria Nữ Vương  Hòa Bình: Thủ Quỹ

   6. Sr Têrêsa Trần Thị Hiến, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn: Thành viên

Ø Các thành viên không còn hoạt động trong Ban:

   1. Lm. Giuse Maria Trần Lê Hoàng Vỹ - tạm nghỉ vì lý do: Du học.

   2. Lm. Giuse Đinh Đức Huỳnh, SSS - nghỉ vì lý do: Chuyển mục vụ đến Giáo phận khác.

7.1.2. Ủy viên không thường trực.

      1. Lm. Giuse Bùi Văn Trường: Đặc trách miền Đăk Nông.

      2. Lm. Giuse Trịnh Minh Thanh: Đặc trách miền Phước Long.v

 7.1.3 Ban linh hoạt viên (Ban Phụng Tự) tại các Giáo hạt:

  GH. Chính Tòa        Trưởng ban:    Cha GB. Phạm Văn Phong

                           Phó ban:           Anh Giuse Thân Văn Hạnh

   GH. Mẫu Tâm         Trưởng ban:     Cha Gioan Bùi Quang Đạo

                           Phó ban:           Anh GB. Nguyễn Ngọc Minh

   GH. Giang Sơn       Trưởng ban:     Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện

                           Phó ban:             Anh FX. Vũ Thành Minh

   GH. Buôn Hô           Trưởng ban:     Cha Giuse Trần Vũ Thiên Uy

                            Phó ban:             Anh Giuse Lê Đình Thái

    GH. Đăk Mil            Trưởng ban:     Cha Giuse Bùi Văn Trường

                             Phó ban:            Anh Antôn Lê Ngọc Điền

    GH. Gia Nghĩa         Trưởng ban:    Cha Giuse Lưu Quốc Toàn

                             Phó ban:          Anh Vinhsơn Bùi Văn Đương

     GH. Đồng Xoài       Trưởng ban:    Cha Antôn Lê Công Văn

                             Phó ban:            Anh Giuse Ngô Quang Hiệp

     GH. Phước Long    Trưởng ban:   Cha Giuse Trịnh Minh Thanh

                             Phó ban:           Anh Giuse Maria Trần Công Lý

 
7.2. Hoạt động trong năm 2021.

    Vì lý do dịch bệnh nên Anh chị em trong Ban chúng con chỉ thực hiện được những công việc sau:

1. Làm sách Nghi thức truyền chức linh mục và Giờ kinh Phụng vụ cho tuần Thường Huấn Linh mục Đoàn (sau vì lý do dịch bệnh nên chương trình không thực hiện được)

2.  Làm Lịch Công Giáo – Giáo Phận: năm C 2021 – 2022 (làm việc trực tuyến)

3.  Làm việc trực tuyến để soạn thảo bản văn câu hỏi Thỉnh ý (Thượng Hội Đồng Giám Mục) của Ban Phụng Tự và gửi cho các Giáo hạt

   7.3 Những định hướng chon năm 2022.

 1. Làm Lịch Công Giáo – Giáo Phận, năm A  2022 - 2023

 2. Làm việc trực tuyến để soạn thảo bản trả lời cho các câu hỏi Thỉnh ý đã được gửi cho các Giáo hạt.

 3. Đồng tổ chức các Đại lễ của Giáo phận dưới sự chỉ đạo của Đức Giám Mục (khi hoàn cảnh cho phép)


8. BAN THÁNH NHẠC

Khóa Tập huấn Ca trưởng và Đệm đàn: Để các học viên trau chuốt tiếng đàn, tiếng hát giúp nâng tâm hồn mọi người lên với Chúa. Cuối khóa, ban Thánh nhạc đã trao Chứng chỉ cho các học viên.

9. BAN LOAN BÁO TIN MỪNG & MỤC VỤ SẮC TỘC

Các ban LBTM xứ họ và buôn sóc đã được thành lập trong 18 vùng TG. Nhờ các sinh hoạt định kỳ của các vùng truyền giáo, đa số các ban LBTM xứ họ đã hoạt động tích cực và có hiệu quả.

Tái Truyền Giáo: các Ban LBTM xứ họ phối hợp với các giáo lý viên, các hội đoàn tông đồ trong xứ họ, đã giúp đỡ có hiệu quả các em trên 1 tuổi trong các gia đình công giáo chưa được rửa tội, các thiếu niên trên 12 tuổi chưa xưng tội rước lễ, các thanh thiếu niên trên 14 tuổi chưa thêm sức và các gia đình rối.

Bác Ái Truyền Giáo: triển khai và đốc thúc các Ban LBTM xứ họ thực hiện đặc biệt 4 chương trình: Ánh sáng Văn hóa (yểm trợ học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học), Giọt nước (làm giếng nước sạch phục vụ bà con nghèo), mái ấm cho các gia đình nhà ở rách nát, nguồn sống (giúp cho các gia đình nghèo 1 con bò cái hoặc 1 đôi dê cái).  

10. BAN VĂN HÓA - TRUYỀN THÔNG

 

    10.1. Giới thiệu.

-  Tên gọi: Ban Văn Hóa Và Truyền Thông.

-  Ngày thành lập: 20.05.2008

-  Bổn mạng: Tổng lãnh Thiên thần Gabriel.

-  Ngày kính: 29/09 hàng năm.

-  Địa chỉ văn phòng: 01 Trần Hưng Đạo, Tp. Buôn Ma Thuột.

-  Địa chỉ email: binhbalme@gmail.com

-  Số điện thoại văn phòng: 0905 266 328

-  Website của ủy ban (nếu có): gpbanmethuot.com

-  Sứ vụ: loan báo Tin Mừng bằng các phương tiện truyền thông hiện đại.

10.2. quy chế hoạt động:

-  Quản trị Website gpbanmethuot.com

-  Thông tin, biên tập, làm phóng sự, quay video, chụp ảnh tin tức sinh hoạt và các sự kiện của Giáo Phận.

-  Tổ chức các khóa học đào tạo Thông tín viên Công giáo, Kỹ thuật viên âm thanh nhà thờ, ứng dụng phần mềm quản lý Giáo xứ.

-  Tổ chức các sự kiện thuộc lãnh vực văn hóa, nghệ thuật và thành lập, phát triển các câu lạc bộ thơ văn…

-  Soạn thảo kỷ yếu Giáo Phận.

  10.3. Nhân sự.

a. Trưởng Ban.

- Cha Antôn Vũ Thanh Lịch.

b. Phó Ban.

-    Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng: Tham mưu, điều hành.

-         Cha Phêrô Trần Bảo Ninh: Tham mưu, điều hành kiêm thủ quỹ.

   c. Ủy viên:

- Nữ tu Maria Cao Thị Xuân: thường trực.

- Anh Giuse Vũ Đình Bình: thư ký.

- Anh Tôma Nguyễn Đức Tiến: tham mưu.

   d. Linh mục Phụ trách tại các Giáo hạt:

- Cha Antôn Trần Nhân Tâm: phụ trách hạt Phước Long

- Cha GB. Nguyễn Công Phi: phụ trách hạt Đồng Xoài

- Cha Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh: phụ trách hạt Chính Tòa

   e. Ban biên tập:

- Anh Giuse Vũ Đình Bình: phụ trách website - biên tập viên.

- Anh Tôma Nguyễn Đức Tiến: họa sĩ thiết kế.

- Anh GB. Nguyễn Thái Hùng: biên tập viên giáo lý.

- Anh Đậu Quang Đồng: biên tập viên.

   g. Nhóm Thi ca:

- Anh GB. Hoàng Công Nga: trưởng nhóm

- Anh Huỳnh Ngọc La Sơn: Phụ tá

- Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Bích

- Nữ tu Maria Nguyễn Thị Minh Chánh

- Và một số anh chị em yêu thơ Công giáo

  h) Nhóm Media:

- Anh FX. Nguyễn Vinh Sơn: trưởng nhóm

- Anh Phêrô Nguyễn Thế Tài: chuyên viên dựng phim

- Anh Nguyễn Hoàng Anh: chuyên viên quay phim, chụp hình

- Anh Nguyễn Tấn Sơn: chuyên viên quay phim, chụp hình

- Anh Nguyễn Đăng Quang: chuyên viên quay phim, chụp hình

- Và một số cộng sự viên…

10.4. Về hoạt động Website.

- Tháng 3 năm 2021, Website gpbanmethuot.net bắt đầu vận hành, giao diện hoàn toàn mới, phù hợp xu hướng mới, hiện đại. Các chuyên mục được sắp xếp, trình bày lại gọn gàng dễ tìm kiếm hơn. Qua gần 1 năm, gpbanmethuot.net hoạt động khá tốt, thu hút hơn 6.000 lượt truy cập mỗi ngày.

- Website gpbanmethuot.com năm 2021 bổ sung dung lượng hosting, rà soát sửa lỗi kỹ thuật, phục hồi chức năng cơ bản. Nhờ đó, website vận hành suôn sẻ, thường xuyên đăng tải kịp thời tin tức Giáo hội toàn cầu, Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Ban Mê Thuột, thông tin của các Giáo hạt, Giáo xứ, các Ban mục vụ, các Dòng tu, các Đoàn thể,…

Chuyên mục Tin Mừng Chúa Nhật và Lễ Trọng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bài suy niệm của Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, Cha Pet. Trần Bảo Ninh. Hàng tuần có chuyên mục Câu Chuyện Cuối Tuần của Thầy Giuse Phạm Đình Ngọc SJ; Hàng ngày, có mục Lời Chúa Mỗi Ngày, tạo nên nét đặc sắc của Trang Nhà. 

Trang web còn có thêm chuyên mục Thiếu Nhi Sống Đạo, là một sân chơi lành mạnh bổ ích dành cho các cháu nhỏ, gồm các phim hoạt hình, trò chơi, bài hát, hình ảnh và những câu chuyện kể về Kinh thánh, về giáo lý, về nhân văn…

Trang web Giáo phận hiện nay đã được phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, nhiều người chưa có thói quen truy cập, nhất là các giáo xứ ở xa. Năm 2019, Ban VHTT đã tổ chức các khóa đào tạo thông tín viên cấp Giáo xứ, Giáo hạt nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Các thông tín viên chưa phát huy hết khả năng, chưa tích cực cộng tác viết tin, gửi bài.

- Về thiết bị: Cần nâng cấp máy tính (máy tính hiện đang sử dụng, trang bị từ năm 2008) để thu nhận và truyền tải thông tin cách hữu hiệu, nhất là truyền tải video trực tuyến trong những đợt giãn cách xã hội.

     10.5. Về hoạt động kỹ thuật truyền hình.

     Những sự kiện quan trọng của Giáo phận trong mấy tháng đầu năm dều được truyền hình trực tuyến, để mọi thành phần dân Chúa đều có thể hiệp thông qua trang web Giáo phận (gpbanmethuot.com), như:

+ Thánh Lễ Đặt Đá Xây Dựng Mái Che TTHH Đồi Thánh Tâm (01/01/2021).

+ Thánh lễ Làm phép nhà thờ Kim Ngọc, Giáo xứ Thiên Phước (06/01/2021).

+ Thánh lễ đặt viên đá xây dựng Thánh đường Giáo xứ Thiên Ân (14/01/2021).

+ Thánh lễ Khánh thành, Làm phép nhà thờ Giáo xứ Tân Hòa (20/01/2021).

+ Thánh lễ An táng Cha Cố Irênê Nguyễn Bình Tĩnh (22.3.2021)

+ Thánh Lễ Làm Phép Dầu –ngày 31.3.2021.

+ Thánh lễ Tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa tại TTHH Đồi Thánh Tâm Xã Đoài (11.4.2021).

+ Thánh lễ an táng Cha cố Giuse Trần Mạnh Cường (02.06.2021)

- Trực tuyến Thánh lễ hằng ngày trên Trang web Giáo phận từ ngày 11.5.2021, thứ Ba tuần VI Mùa Phục Sinh, đến nay vào các giờ:

+ Thánh lễ ngày thường vào lúc 05g00

+ Thánh lễ Chúa nhật vào lúc 05g30 và 08g00. 

- Trực tuyến Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ GP.BMT –từ ngày 08.11, đến ngày 11.11.2021.

  

  10.6. Về hoạt động của Nhóm Thi ca:

    Do Covid-19, Nhóm Thi ca không có những hoạt động sôi nổi, nhưng vẫn thường xuyên sáng tác thơ đạo, suy niệm Tin Mừng,… đăng tải trên trang web Giáo phận.

   10.7. Những hoạt động cụ thể năm 2020:

    Ban VHTT luôn đồng hành trong các sự kiện với Giáo phận, thực hiện quay phim, ghi hình, đưa tin lên Trang web gpbanmethuot.com.

   Tháng 01

   1. Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Mái Che TTHH Đồi Thánh Tâm.

   2. Thánh lễ Làm phép nhà thờ Kim Ngọc, Giáo xứ Thiên Phước.

   3. Thánh lễ đặt viên đá xây dựng Thánh đường Giáo xứ Thiên Ân.

   4. Thánh lễ Tạ ơn Khánh thành, Làm phép nhà thờ Giáo xứ Tân Hòa.

  Tháng 02

   5. Thánh lễ Minh Niên Tân Sửu 2021 tại Nhà thờ Chính tòa.

  Tháng 03

   6. Thánh lễ An táng Cha Cố Irênê Nguyễn Bình Tĩnh.

  Tháng 04

   7. Thánh lễ Tiệc ly và nghi thức rửa chân tại Nhà thờ Chính tòa.

   8. Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu tại nhà thờ Chính tòa.

   9. Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chính tòa.

   10. Thánh lễ Tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa tại TTHH Đồi Thánh  Tâm Xã Đoài.

  Tháng 05-06

   11. Thánh lễ an táng Cha cố Giuse Trần Mạnh Cường.

  Tháng 07-10

   12. Thánh lễ An táng thầy Phó tế Phaolô Nguyễn Việt Trường.

  Tháng 11

   13. Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ GP.BMT -2021

   14. THÁNH LỄ CN I MÙA VỌNG -C

      Khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp giáo phận.

    Tháng 12

      15. ĐẠI LỄ GIÁNG SINH

   10.8 Tài chính:

- Chi phí Website: (server, domain, hosting, SoundCloud, Flick,…)  25 triệu.

- Chi phí khác: 25 triệu.

     

 10.9 Phương hướng hoạt động thời gian tới và một số đề xuất:

   10.9.1   Phương hướng hoạt động.

-   Mua máy tính mới để phục vụ trang web (máy cũ mua từ năm 2009), cải thiện trang web cả về hình thức lẫn nội dung.

-   Mừng bổn mạng và kết nối gia đình Truyền thông Ban Mê Thuột.

-   Tổ chức khóa ứng dụng phần mềm Quản lý Giáo xứ.

-   Tổ chức đào tạo nâng cao thông tín viên cấp Giáo xứ, Giáo hạt và tổ chức học hỏi sứ điệp Truyền Thông 2022 của Đức Thánh Cha.

-    Phát triển Nhóm Thi ca.

   10.9.2   Một số đề xuất.

 - Xin Đức Cha khích lệ các linh mục gửi bài suy niệm Lời Chúa.

- Kính đề nghị Quý Cha quan tâm, nâng đỡ và phổ biến cho mọi người biết về website của Giáo phận, đồng thời tích cực góp ý, gửi bài, gửi bản tin Giáo xứ cho Trang Nhà thêm phong phú.

-   Rất mong Truyền thông các Giáo hạt, Giáo xứ hoạt động mạnh mẽ, thường xuyên gửi thông tin sinh hoạt của Giáo hạt, Giáo xứ về trang web Giáo phận (ít nhất mỗi tháng 1 bài).

11. BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO

Do yêu cầu về giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19 trên địa bàn Giáo phận, việc quy tụ đông người bị hạn chế, nên các hoạt động của Ban chỉ thực hiện trên địa bàn nhỏ dành cho giới giáo chức và không tổ chức các hoạt động dành cho học sinh và sinh viên.

12. SINH VIÊN CÔNG GIÁO (Nhóm Bồ Câu Trắng)13. BAN CARITAS
 

13.1. Tổ chức văn phòng.

Thiết lập lại văn phòng Caritas giáo phận tại TTMVGP.

Nhân sự: 07 người: 02 linh mục, 03 nữ tu,02 giáo dân

Mạng lưới Tình nguyện viên: cộng đoàn dòng tu trong giáo phận caritas giáo xứ, 03 người giáo dân,những tình nguyện viên này làm việc với tinh thần trách nhiệm và bác ái cao, không kể thời gian hay công việc.


13.2. Các chương trình xã hội mà Caritas GP đang hoạt động.

a. Quán cơm phục vụ người nghèo.

Quán cơm dành cho người nghèo hoạt động đến nay là năm thứ 7, với mỗi ngày quán cơm phục vụ được khoảng 200 phần cơm, năm 2010 giá mỗi phần ăn là 8000 đồng, đến nay do vật giá leo thang nên trong năm 2013 mỗi phần ăn là 10.000 đồng.

Quán cơm chỉ hoạt động 6 ngày trong tuần trừ ngày chúa nhật, mỗi ngày chỉ phục vụ 2 giờ (từ 10 giờ đến 12 giờ)

Nhân viên phục vụ quán cơm là các bà mẹ trong Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn (giáo dân), mỗi ngày có 4 chị phục vụ, tất cả đều làm từ thiện tự nguyện không nhận thù lao.

Thuận lợi: mọi sự đã đi vào hoạt động ổn định

Khó khăn: nhân sự tuy có nhưng lại cao tuổi

b. Phục vụ bữa ăn từ thiện tại bệnh viện.

Ø Bệnh viện tỉnh và bệnh viện tâm thần.

Gồm các Soeurs Dòng Thánh vinh sơn và các bà hội bác ái vinh sơn phụ trách từ 2007 đến nay.

Ø Bệnh viện huyện Dakmil.

Gồm 1 linh mục, 3 nữ tu dòng Mến thánh giá Bà Rịa, Ban Hành Giáo và các bà thiện nguyện của giáo xứ Xã Đoài từ 2013:

Công việc bao gồm:

-    Phát cơm miễn phí tại bệnh viện: 70-80 phần ăn mỗi ngày.

-    Chia sẻ cho anh em dân tộc thiểu: quần áo lạnh, gạo, thực phẩm…

-    Chăm sóc bệnh nhân nhi – nhiễm người dân tộc thiểu số

-    Phát thuốc miễn phí cho 4 buôn dân tộc thiểu số: 570 người

Ø Bệnh viện huyện Tuy Đức.

Công việc này được thực hiện từ ngày 15 tháng 9 năm 2016 đến nay

Thuận lợi: nhân sự nhiệt thành do các nữ tu dòng NVHB điều hành.

Khó khăn: kinh phí cho hoạt động này hạn chế chưa ổn định.
 

c. Nhóm bảo vệ sự sống:

Nhóm này bao gồm 6 người trong đó có 2 người ngoại giáo cùng tham gia, mỗi ngày chôn cất từ 20 đến 30 thai nhi.
 

d. Nhóm Tông Đồ Damien.

Gồm 20 người / 8 giáo xứ.

Thăm người phong cùi nằm trong và ngoài địa bàn giáo phận

Thuận lợi: người phục vụ nhiệt thành

e. Nhóm thiện nguyện.

Gồm các Soeurs dòng Bác ái Vinh Sơn và các Bà mẹ hội Bác ái Vinh sơn phụ trách.

Chăm sóc người Sida giai đoạn cuối và các phạm nhân lúc hấp hối không thân nhân tại bệnh viện tỉnh.

Tư vấn và tìm nơi chăm sóc bà mẹ đơn hành cơ nhỡ để họ đừng phá thai.

Thuận lợi: nhân sự nhiệt thành


14. BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH
 

- Thành Lập:       27/5/2011

- Bổn Mạng:       Thánh GH Gioan Phaolô II (Kính ngày 22/10)

- Số ủy viên:       14 ủy viên (08 linh mục - 02 tu sĩ - 03 giáo dân)

14.1. Sứ mạng

 

-  Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận cộng tác với đức giám mục giáo phận thực hiện các chương trình cổ vũ cho công lý và hòa bình theo mẫu gương Chúa Kitô và Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo.

-  Dựa theo các nguyên tắc hành động của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận cổ vũ các tín hữu Kitô sống Tân Phúc Âm hóa và thăng tiến toàn diện đời sống con người; xây dựng cộng đồng xã hội phát triển; bảo vệ nhân phẩm và sự sống con người; bảo vệ môi trường trong sạch và lành mạnh để đạt tới sự ổn định bền vững và an bình cho đời sống con người trên thế giới.

-  Một trong những nhiệm vụ chính yếu của Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận là phổ biến và cổ vũ thực hành Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội để kiến tạo công lý và hòa bình.

-  "Giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội Công Giáo là một phần trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội" (x. TLHTXH, 7 - GP II, TĐ Sollicitudo Rei Socialis, 41).

-  " Học Thuyết Xã Hội Công Giáo là một phần thiết yếu để cho tác vụ Phúc Âm hóa nên trọn vẹn". (x. TLHTXH 66)

14.2. Hoạt động

 

Phổ biến và cổ vũ thực hành Giáo Huấn Xã Hội với những phương thức sau đây:

a. Tài liệu học hỏi (lưu hành nội bộ)

* Tài liệu học hỏi về
Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo

Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận đã tổng hợp và phổ biến một số chuyên đề về Học Thuyết Xã  Hội của Giáo Hội Công Giáo, đã soạn thảo xong tài liệu học hỏi Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo (dạng Hỏi - Đáp) và phổ biến các tài liệu này với tập sách khổ A5 và A6 theo từng chuyên đề hoặc từng chương của sách Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo – 2007 (Bảo Vệ Môi Trường, Cổ Vũ Hòa Bình…).
 
Phổ biến tài liệu Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo  cho các thành phần dân Chúa (phổ biến một cách - thống nhất - đồng bộ - phổ cập -)  Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận kính gởi quý cha quản xứ, quý cha phó xứ, quý cộng đoàn các Hội Dòng đang phục vụ trong giáo phận... các bản văn  Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo để tùy nghi ứng dụng; và chúng con kính xin quý cha quản xứ, quý cha phó xứ, quý cha quản nhiệm, quý cha phụ tá và ban thường vụ hội đồng giáo xứ  cổ vũ cộng đoàn dân Chúa trong giao xứ thực hiện công lý và hòa bình theo giáo huấn của Giáo Hội.

* Tài liệu học hỏi về các ngày quốc tế hành động vì công lý và hòa bình - vì môi trường toàn cầu.

Cổ vũ thực hiện chương trình hành động của các ngày quốc tế đặc biệt về công lý và hòa bình, về môi trường toàn cầu:

-    Ngày Hòa Bình Thế Giới - 21 tháng 9 (Giáo Hội Công Giáo - 01 Th 01).

-    Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc - 20 tháng 3.

-    Ngày Nước Thế Giới (WWD) – 22 tháng 3.

-    Ngày Khí Tượng Thế Giới – 23.

-    Giờ Trái Đất: 20g30 - 21g30 Thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

-    Ngày Trái Đất - 22 tháng 4.

-    Ngày Quốc Tế Gia Đình - 15 tháng 5 (Ngày Gia Đình Việt Nam - 28 Th 6)

-    Ngày Thế Giới chống sa mạc hóa và hạn hán – 17 tháng 5.

-    Ngày Quốc Tế Đa Dạng Sinh Học - 22 tháng 5.

-    Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá  - 31 tháng 5.

-    Ngày Môi Trường Thế Giới - 05 tháng 6.

-    Ngày Đại Dương Thế Giới – 08 tháng 6.

-    Ngày Thế Giới cầu cho việc bảo tồn thiên nhiên - 01 tháng 9.

b. Hội thảo nhóm               

-    Quý linh mục, quý tu sĩ, quý chủng sinh, quý ứng sinh, quý đệ tử.

-    Quý chức Hội đồng giáo xứ (theo đơn vị giáo xứ và liên xứ).

-    Các đoàn thể - Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Thanh Niên, Thiếu Nhi (theo đơn vị giáo xứ, liên xứ, giáo hạt... vào những thời điểm thuận tiện).

-    Các Hội Đoàn Tông Đồ: - Lêgiô - Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh   - Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu -  Huynh Đoàn Thánh Thể - Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa - Ban Loan Báo Tin Mừng ... (theo đơn vị giáo xứ, liên xứ, giáo hạt,... vào những dịp tĩnh huấn hàng năm  hoặc vào những dịp thuận tiện khác).           

-    Các lớp giáo lý phổ thông, các lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân.

-    Các khóa huấn luyện giáo lý viên tại các giáo xứ và các giáo hạt.... 

c. Trang Web         

 

-    Đăng các tài liệu về GHXHCG vào trang website giáo phận.

-    Trang website Lê Bảo Tịnh - trang website, trang các giáo xứ trong Gp.

-    Website  ubclhb.com  -   Website giaoxuthanhlinh.com

 
d. Địa chỉ Email.

-    Gởi các tài liệu về GHXHCG cho các thành phần dân Chúa qua Email.        

 
e. Tham Khảo và Nghiên Cứu
. 

Ø 1. ubclhb.com          

Ø 2. Compendium of the Social Doctrine of the Church.

Ø 3. Copyright 2004 - Libereria Editrice Vaticana

Ø 4. Sách Tóm lược Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo - NXB Tôn Giáo 2007-

Ø 5.www.vatica.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc _20060526_compendio- dott-soc_vi.html

Năm 2022 -  Mỗi tháng sẽ phổ biến 01 tài liệu (01 bài học) về HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO qua WEBSITE  ubclhb.com

Năm 2022 -  tìm hiểu – học hỏi về Môi Trường.

     
4. BAN MỤC VỤ DI DÂN

 

VP.TGM 
(cập nhật ngày20.7.2022) 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...