SINH HOẠT GIÁO PHẬN NĂM 2019

Giáo phận có 8 giáo hạt, 118 giáo xứ và 75 giáo họ với 165 linh mục triều, (trong đó có 14 LM hưu dưỡng), và 56 LM dòng
SINH HOẠT GIÁO PHẬN NĂM 20191. Dân số

Giáo phận có 8 giáo hạt, 118 giáo xứ và 75 giáo họ với 165 linh mục triều, (trong đó có 14 LM hưu dưỡng), và 56 LM dòng, phục vụ cho 459.227 tín hữu gồm 361.725 người Kinh và 97.502 người dân tộc thiểu số, trong 3 tỉnh: Đăk Lăk (13.125,40 km2; 1.919.200 người; 230.491 tín hữu > 12,01%); Đăk Nông (6.515,30 km2; 645.400 người; 179.456 tín hữu > 27,8%) và một phần lớn tỉnh Bình Phước (gồm TP. Đồng Xoài, thị xã Phước Long và 4 huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú: 4.834,15 km2; 959.685 người; 82.207 tín hữu > 8,83%).


Giáo dân theo từng Giáo hạt như sau:
 
Giáo hạt Giáo xứ Giáo họ Giáo dân   TC Lm Triều
Kinh   DTTS  
Buôn Hô 17 4 56.447 + 19.997 = 76.444 16
Chính Tòa 10 11 27.697 + 13.551 = 41.248 49
Mẫu Tâm 13 7 44.970 + 7.395 = 52.365 18
Giang Sơn 10 9 39.644 + 18.041 = 57.685 16
Đăk Mil 15 7 78.570 + 3.899 = 82.469 19
Gia Nghĩa 16 14 44.592 + 17.874 = 62.446 20
PhướcLong 19 12 38.632 + 6.150 = 44.782 15
Đồng Xoài 18 8 31.173 + 10.595 = 41.768 12
GP. BMT 118 72 361.725 + 97.502 = 459.227 165
+ 56 Lm Dòng = 221

2. Bổn mạng Giáo phận:

Năm 2008 Giáo phận đã tôn nhận CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM làm Bổn mạng và Lễ mừng hằng năm vào ngày 22.6 để ghi nhớ ngày Tòa Thánh thiết lập Giáo phận (ngày 22.6.1967).
 
Năm đầu tiên, lễ bổn mạng đã được tổ chức trọng thể tại nhà thờ chính tòa, với sự tham dự đông đảo của các thành phần Dân Chúa.
 
Từ năm 2009, lễ bổn mạng tổ chức tại các địa phương vào đúng ngày 22.6 hằng năm và cử hành lễ Các Thánh Tử Đạo VN.
 
3. Tình trạng bí tích:

Rửa tội:                          15.208 (2.857 người lớn)
 
Rước lễ lần đầu:            9.055
 
Thêm sức:                      8.263
 
Hôn phối:                       4.877 (690 đôi khác tôn giáo)
 
4. Cơ sở:
• Giáo dục - Đào tạo:    
Nhà trẻ & Mẫu giáo:              255
Trường khuyết tật:                   39
Lớp tình thương:                      29
Lớp dạy nghề:                            4 
Nhà lưu trú:                              83

• Bác ái – Xã hội:                       162

• Văn hóa – Thể dục thể thao:  34
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...