Dạy trẻ ứng xử với mọi người
/ 26 / Hoạt hình
Em và Chúa Giêsu - Luyện Ngục
/ 107 / Hoạt hình

Em và Chúa Giêsu - Luyện Ngục Hot

Nguồn: HĐGMVN - chiencon.net

Em dậy sớm để đi nhà thờ
/ 230 / Hoạt hình

Em dậy sớm để đi nhà thờ

Miệng em luôn ca ngợi Chúa mỗi ngày 

Em và Chúa Giêsu - Truyền Tin (Thuyết minh)
/ 282 / Hoạt hình
Em và Chúa Giêsu - Bí Tích Rửa Tội
/ 86 / Hoạt hình