Video về thơ Thành Thật
/ 212 / Hoạt hình

Video về thơ Thành Thật

Các bạn nhỏ thân mến, đức thành thật giúp cho con người có được sự tín nhiệm của người khác, được mọi người tin tưởng, kính nể, tôn trọng và được giao cho những công việc lớn. 

Em và Chúa Giêsu - Truyền Tin (Thuyết minh)
/ 525 / Hoạt hình
Em và Chúa Giêsu - Bí Tích Rửa Tội
/ 259 / Hoạt hình
Em và Chúa Giêsu - Luyện Ngục
/ 384 / Hoạt hình

Em và Chúa Giêsu - Luyện Ngục Hot

Nguồn: HĐGMVN - chiencon.net

Lời Chúa: Chúa nhật thứ 14 Thường Niên - năm C ( video)
/ 70 / Hoạt hình
Lời Chúa thứ Năm tuần 12 thường niên (Video)
/ 106 / Hoạt hình

Lời Chúa thứ Năm tuần 12 thường niên (Video)

"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu!  Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi."(Mt 7,21)

Lời Chúa Thứ Tư tuần thứ 12 Thường Niên - năm lẻ ( video)
/ 95 / Hoạt hình

Lời Chúa Thứ Tư tuần thứ 12 Thường Niên - năm lẻ ( video)

"Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt." (Mt 7,17-18) 

Lời Chúa Chúa nhật Mình Máu Thánh Chúa - năm C ( video)
/ 91 / Hoạt hình

Lời Chúa Chúa nhật Mình Máu Thánh Chúa - năm C ( video)

“Chúa ban BÁNH cho tất cả chúng sinh, Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”

Lời Chúa thứ Tư tuần 11 thường niên (Video)
/ 93 / Hoạt hình

Lời Chúa thứ Tư tuần 11 thường niên (Video)

"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng."(Mt 6,1) 

Lời Chúa  lễ nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm C(Video)
/ 74 / Hoạt hình

Lời Chúa lễ nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm C(Video)

Hôm nay Giáo Hội dẫn chúng ta vào trọng tâm quan trọng nhất của niềm tin, khi Giáo Hội hướng chúng ta về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm cột trụ của Đạo. ***

Lời Chúa Thứ Sáu tuần 10 Thường Niên - năm lẻ ( video)
/ 98 / Hoạt hình

Lời Chúa Thứ Sáu tuần 10 Thường Niên - năm lẻ ( video)

"Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình." (Mt 5,32)

Lời Chúa Thứ Tư tuần 10 Thường niên - năm lẻ ( video)
/ 108 / Hoạt hình

Lời Chúa Thứ Tư tuần 10 Thường niên - năm lẻ ( video)

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môisen hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn."(Mt 5,17)

Lời Chúa Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C (Video)
/ 100 / Hoạt hình

Lời Chúa Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C (Video)

Bài Tin mừng chúng con vừa nghe rất vắn nhưng qua đó thánh Gioan cũng đã đủ để cho chúng ta thấy được những ơn ban của Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta thấy được sự có mặt của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta.

Lời Chúa Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh C (Video)
/ 72 / Hoạt hình

Lời Chúa Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh C (Video)

"Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con"  (Ga 17,20).

Hạt giống nảy mầm: Suy niệm Lời Chúa thứ 6 tuần 7 Phục Sinh
/ 73 / Hoạt hình

Hạt giống nảy mầm: Suy niệm Lời Chúa thứ 6 tuần 7 Phục Sinh

Chúa cầu nguyện để Chúa ở đâu chúng ta cũng được ở đó với Ngài: "Con muốn rằng, con ở đâu thì chúng cũng ở đó với Con" (Ga 17,24).

Lời Chúa Thứ Ba tuần thứ 7 Phục Sinh ( video)
/ 93 / Hoạt hình

Lời Chúa Thứ Ba tuần thứ 7 Phục Sinh ( video)

Đức Giê-su tôn vinh Thiên Chúa Cha bằng cách thực hiện ý muốn của Người : « Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm ».

Lời Chúa thứ 5 tuần 6 Phục Sinh, năm C (Video)
/ 77 / Hoạt hình

Lời Chúa thứ 5 tuần 6 Phục Sinh, năm C (Video)

"Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui." (Ga 16,20)

Lời Chúa thứ 6 tuần 6 Phục Sinh, năm C (Video)
/ 74 / Hoạt hình

Lời Chúa thứ 6 tuần 6 Phục Sinh, năm C (Video)

Video nay chưa đến 1 phút, mời các bạn cùng xem nhé

Lời Chúa Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh C (Video)
/ 94 / Hoạt hình

Lời Chúa Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh C (Video)

Thánh Thần không tự mình nói điều gì. Người nghe và người nói lại, người loan báo cho các môn đệ. Và Người nghe từ chính Đức Ki-tô chết và phục sinh.

Lời Chúa thứ 3 tuần 6 Phục Sinh, năm C (Video)
/ 95 / Hoạt hình

Lời Chúa thứ 3 tuần 6 Phục Sinh, năm C (Video)

Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.

Lời Chúa thứ 2 tuần 6 Phục Sinh, năm C (Video)
/ 112 / Hoạt hình

Lời Chúa thứ 2 tuần 6 Phục Sinh, năm C (Video)

"Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy." (Ga 15,26) 

Lời Chúa Chúa nhật 6 Phục Sinh năm C (Video)
/ 151 / Hoạt hình

Lời Chúa Chúa nhật 6 Phục Sinh năm C (Video)

Chúa nói: "Ai yêu mến Thầy thì giữ Lời Thầy. Và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy" (Ga 14,23). Khi nói như thế, Chúa Giêsu đang vẽ nên biên cương Nước Chúa. Biên cương này không xác định bằng rừng núi, sông biển,