Em và Chúa Giêsu - Bí tích Hoà Giải

Bí tích Hoà Giải là dấu chỉ Chúa Giêsu đã lập để tha các tội ta đã phạm cùng giao hòa ta với Thiên Chúa và mọi người. Bí tích này có nhiều tên gọi: bí tích Hoán Cải, Sám Hối, Xưng Tội, Tha Tội, Giải Tội ...

Nguồn: Chiencon.net
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...