LỜI CHÚA BỀN VỮNG ĐẾN MUÔN ĐỜI
/ 44 / Học Hỏi Kinh Thánh

LỜI CHÚA BỀN VỮNG ĐẾN MUÔN ĐỜI

LỜI CHÚA BỀN VỮNG ĐẾN MUÔN ĐỜI ( 1 Pr 1, 25 )   

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM C
/ 85 / Học Hỏi Kinh Thánh

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM

GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN NHỎ VỚI VIỆC CỬ HÀNH LỜI CHÚA
/ 50 / Học Hỏi Kinh Thánh

GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN NHỎ VỚI VIỆC CỬ HÀNH LỜI CHÚA

GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN NHỎ VỚI VIỆC CỬ HÀNH LỜI CHÚA GM. Lu-y  Nguyễn Anh Tuấn

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM C
/ 193 / Học Hỏi Kinh Thánh

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM C       Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

LỜI CHÚA, ÁNH SÁNG ĐỨC TIN CHO DÂN CHÚA
/ 45 / Học Hỏi Kinh Thánh
HỌC HỎI PHÚC ÂM CN 3 MÙA CHAY NĂM C
/ 73 / Học Hỏi Kinh Thánh

HỌC HỎI PHÚC ÂM CN 3 MÙA CHAY NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM C Lc 13, 1-9 1. Đọc Lc 13, 1. Chuyện gì đã xảy ra với một số người Galilê? xảy ra ở đâu? 2. Đọc Lc 13, 2-3. Đức Giêsu nhắc nhở điều gì đối với những người kể lại chuyện đó? 3. Đọc Lc 13, 4-5. Chuyện

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY  NĂM C Lc 13,1-9
/ 82 / Học Hỏi Kinh Thánh

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM C Lc 13,1-9

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY  NĂM C                                     Lc 13,1-9  

Lc 13,1-9 Chú giải của Noel Quesson
/ 61 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 13,1-9 Chú giải của Noel Quesson

Chú giải của Noel Quesson   Có

Lc 13,1-9 Chú giải của Fiches Dominicales
/ 91 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 13,1-9 Chú giải của Fiches Dominicales

Chú giải của Fiches Dominicales  

Lc 13: 1-9
/ 97 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 13: 1-9

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY Tin Mừng hôm nay đề cập đến hai đề tài định hướng cho sự chọn lựa của Bài Đọc I và Bài Đọc II. Đề tài thứ nhất về việc “Thiên Chúa ân cần chăm sóc dân Ngài” (bản văn của sách Xuất Hành và dụ ngôn của Tin Mừng

5 Ý Niệm Linh Hứng trong Thánh Kinh, Một Số Cập Nhật
/ 49 / Học Hỏi Kinh Thánh

5 Ý Niệm Linh Hứng trong Thánh Kinh, Một Số Cập Nhật

Ý Niệm Linh Hứng trong Thánh Kinh, Một Số Cập Nhật Vũ Văn An VII. Một số cập nhật Khảo luận của Linh mục Raymond F. Collins, S.T. D., về linh hứng kết thúc như trên. Từ đó đến nay, tất nhiên, có nhiều đóng góp hơn nữa để hiểu ý niệm chủ

4 Ý Niệm Linh Hứng trong Thánh Kinh: các cách tiếp cận
/ 53 / Học Hỏi Kinh Thánh

4 Ý Niệm Linh Hứng trong Thánh Kinh: các cách tiếp cận

4 Ý Niệm Linh Hứng trong Thánh Kinh: các cách tiếp cận Vũ Văn An   V. Các cách tiếp cận hiện nay đối với linh hứng

Lc 9,28b-36 Chú giải của Fiches Dominicales
/ 71 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 9,28b-36 Chú giải của Fiches Dominicales

 Chú giải của Fiches Dominicales

Lc 9,28b-36 Chú giải của Noel Quesson
/ 90 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 9,28b-36 Chú giải của Noel Quesson

Chú giải của Noel Quesson  

Lc 9: 28-36
/ 131 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 9: 28-36

SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C - LM. INHAXIÔ HỒ THÔNG CHÚA NHẬT II MÙA CHAY   Trong cả ba năm phụng vụ, Chúa Nhật II Mùa Chay là Chúa Nhật của biến cố Biến Hình. Biến cố Biến Hình vừa soi sáng mầu nhiệm Nhập Thể,

3 Ý niệm linh hứng trong Thánh Kinh: các trước tác về linh hứng
/ 70 / Học Hỏi Kinh Thánh

3 Ý niệm linh hứng trong Thánh Kinh: các trước tác về linh hứng

Ý niệm linh hứng trong Thánh Kinh: các trước tác về linh hứng Vũ Văn An  

Thiên Chúa Là Đấng Duy Nhất Đáng Được Tôn Thờ
/ 65 / Học Hỏi Kinh Thánh

Thiên Chúa Là Đấng Duy Nhất Đáng Được Tôn Thờ

Thiên Chúa Là Đấng Duy Nhất Đáng Được Tôn Thờ (Đnl 26,4-10 – Chúa Nhật I – Mùa Chay – Năm C) Bài đọc: (Đnl 26,4-10) 26 “Hôm nay tôi xin trình với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, rằng tôi đã vào miền đất mà ĐỨC CHÚA đã thề với

2 Ý Niệm Linh Hứng trong Thánh Kinh, Do Thái Giáo
/ 73 / Học Hỏi Kinh Thánh

2 Ý Niệm Linh Hứng trong Thánh Kinh, Do Thái Giáo

Ý Niệm Linh Hứng trong Thánh Kinh, Do Thái Giáo Vũ Văn

Mt 6: 1-6, 16-18 Thứ Tư Lễ Tro
/ 92 / Học Hỏi Kinh Thánh

Mt 6: 1-6, 16-18 Thứ Tư Lễ Tro

  THỨ TƯ LỄ TRO         Vào Thứ Tư Lễ Tro nầy, ngưỡng cửa Mùa Chay, Phụng Vụ Lời Chúa nhắc nhở chúng ta ý nghĩa của thời gian cầu nguyện, sám hối và thực thi đức ái như chuẩn bị tâm hồn đón mừng mầu nhiệm Phục

Lc 4: 1-13
/ 155 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 4: 1-13

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Chay năm C này tập trung vào một chủ đề: Đức Tin. Đnl 26: 4-10 Sách Đệ Nhị Luật mời gọi dân Do thái khi dâng của lễ đầu mùa lên cho Đức Chúa phải kèm theo lời tuyên xưng đức tin ngỏ hầu họ

HÀNH TRÌNH MÙA CHAY TRONG CÁC THÁNH VỊNH
/ 80 / Học Hỏi Kinh Thánh

HÀNH TRÌNH MÙA CHAY TRONG CÁC THÁNH VỊNH

HÀNH TRÌNH MÙA CHAY TRONG CÁC THÁNH VỊNH Hai thánh vịnh rất khác nhau đã hình thành nên tâm điểm phụng vụ của Mùa Chay. Đầu tiên là thánh vịnh 51, thú nhận tội lỗi và cầu xin lòng thương xót trong phụng vụ thứ Tư Lễ tro. Thánh vịnh 22, thánh

Ý Niệm Linh Hứng trong Thánh Kinh
/ 73 / Học Hỏi Kinh Thánh

Ý Niệm Linh Hứng trong Thánh Kinh

Ý Niệm Linh Hứng trong Thánh Kinh Vũ Văn An