Lc 6: 17, 20-26
/ 108 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 6: 17, 20-26

SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN C - LM. INHAXIÔ HỒ THÔNG CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên năm C ca ngợi những ai đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa.  Gr 17: 5-8: Ngôn sứ

Lc 6: 17, 20-26 : Chú giải của Noel Quesson
/ 41 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 6: 17, 20-26 : Chú giải của Noel Quesson

Chú giải của Noel Quesson Ngày hôm nay chúng ta suy niệm về “các mối phúc thật theo thánh Luca”: Chúng ta biết nhiều hơn về các mối phúc thật của thánh Matthêu, vẫn được hát trong ngày lễ Các Thánh. Nhung vì chúng ta có một Lời Chúa được truyền

Lc 6: 17.20-26 : Chú giải của Fiches Dominicales
/ 33 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 6: 17.20-26 : Chú giải của Fiches Dominicales

Chú giải của Fiches Dominicales TÌM ĐÂU RA HẠNH PHÚC THẬT? LÒNG NGƯỜI CHỈ TOẠI NGUYỆN KHI BƯỚC THEO ĐỨC GIÊSU VÀI ĐIỂM CHÚ GIẢI 1. Đường dẫn đến hạnh phúc thật Chỉ có Mátthêu và Luca tường thuật lại các mối phúc. Tuy hai ông có lẽ cùng truy cứu

Lc 6,17.20-26
/ 83 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 6,17.20-26

  CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C Gr 17,5-8 ; 1 Cr 15,12.16-20 ; Lc 6,17.20-26 HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 6,17.20-26 (17) Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn

Lc 5,1-11
/ 43 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 5,1-11

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C Is 6,1-2a.3-8 ; 1 Cr 15,1-11 ; Lc 5,1-11 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 5,1-11 (1) Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Người để nghe Lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên

Một Thân Thể, Nhiều Bộ Phận (1 Cr 12:12-20)
/ 51 / Học Hỏi Kinh Thánh

Một Thân Thể, Nhiều Bộ Phận (1 Cr 12:12-20)

Một Thân Thể, Nhiều Bộ Phận (CN III, TN C – 1 Cr 12:12-20) Một Thân Thể, Nhiều Bộ Phận Chúa Nhật thứ Ba, Năm C, mùa Thường Niên: 1 Cr 12:12-20   Sau khi cho các tín hữu Cô-rin-tô thấy rằng những tài năng của họ xuất phát từ cùng một

Lc 1: 1-4; 4: 14-21 Chú giải của Noel Quesson
/ 87 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 1: 1-4; 4: 14-21 Chú giải của Noel Quesson

Lc 1: 1-4; 4: 14-21 Chú giải của Noel Quesson    Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta

Luca 1,1-4; 4,14-21 Lm PX Vũ Phan Long, ofm
/ 71 / Học Hỏi Kinh Thánh
8 Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương III, tiết 7
/ 47 / Học Hỏi Kinh Thánh

8 Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương III, tiết 7

Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương III, tiết 7 Vũ Văn An

Lc 1,1-4; 4,14-21 Chú giải của Fiches Dominicales
/ 79 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 1,1-4; 4,14-21 Chú giải của Fiches Dominicales

Lc 1,1-4; 4,14-21 Chú giải của Fiches Dominicales "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe"   VÀI ĐIỂM CHÚ

Ga 2,1-12: Tiệc Cưới Cana
/ 71 / Học Hỏi Kinh Thánh

Ga 2,1-12: Tiệc Cưới Cana

Ga 2,1-12: Tiệc Cưới Cana Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM. Bản Văn Tin Mừng: Ga 2,1-12[1]  

7 Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương III, tiết 6
/ 59 / Học Hỏi Kinh Thánh

7 Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương III, tiết 6

Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương III, tiết 6 Vũ Văn An     Tiết 6: Chớ để chúng con sa chước cám dỗ     Καὶ μὴ εἰσενέγϰῃς ἡμᾶς εἰςπειρασμόν (Kai eisenegkês hemas eis peirasmon). Et ne nos inducas in

Thái Độ Của Lòng Tin Vào Gia-vê Thiên Chúa Nơi Gia Đình Ông En-ca-na (1Sm 1,20-22.24-28 )
/ 88 / Học Hỏi Kinh Thánh

Thái Độ Của Lòng Tin Vào Gia-vê Thiên Chúa Nơi Gia Đình Ông En-ca-na (1Sm 1,20-22.24-28 )

Thái Độ Của Lòng Tin Vào Gia-vê Thiên Chúa Nơi Gia Đình Ông En-ca-na (1Sm 1,20-22.24-28 ) 20Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Sa-mu-en, vì bà nói : “Tôi đã xin ĐỨC

6 Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương III, tiết 5
/ 68 / Học Hỏi Kinh Thánh

6 Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương III, tiết 5

Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương III, tiết 5 Vũ Văn An Tiết 5: Và Tha Nợ Chúng Con Như Chúng Con Cũng Tha Kẻ Có Nợ Chúng Con Et dimitte

Lc 3,15-16.21-22: Đức Giêsu Chịu Phép Rửa
/ 125 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 3,15-16.21-22: Đức Giêsu Chịu Phép Rửa

Lc 3,15-16.21-22: Đức Giêsu Chịu Phép Rửa Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM. Bản Văn Tin Mừng: Lc 3,15-16.21-22

5 Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương III, tiết 4
/ 67 / Học Hỏi Kinh Thánh

5 Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương III, tiết 4

Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương III, tiết 4   Vũ Văn An   Chương III: Bốn lời cầu xin cuối cùng   Tiết 4: Cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày Sau khi cầu xin Thiên Chúa cho vinh quang của Người, chúng ta

HÒA BÌNH THEO KINH THÁNH
/ 90 / Học Hỏi Kinh Thánh

HÒA BÌNH THEO KINH THÁNH

  HÒA BÌNH THEO KINH THÁNH. I. Vấn đề từ ngữ “hòa bình” trong Kinh thánh: 1. Hòa bình theo các ngôn ngữ Kinh thánh: a) Ba khía cạnh của hòa bình; b) Tiếng Hip-ri và tiếng Hy-lạp; 2. Ý nghĩa của hòa bình theo

CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC CỦA THƯ DO THÁI
/ 85 / Học Hỏi Kinh Thánh

CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC CỦA THƯ DO THÁI

CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC   Thư Do Thái là bản văn khó hiểu nhất trong Tân Ước. Một mặt, nó là bản văn có thiêng liêng nhất trong Tin Mừng, nền tảng cho một thần học thờ phượng và tư tế. Mặt khác, nó dẹp bỏ mọi chức tư tế và sự thờ

Tin mừng Mt 2: 1-12
/ 172 / Học Hỏi Kinh Thánh

Tin mừng Mt 2: 1-12

Tin mừng Mt 2: 1-12 Học viện Piô Giáo hoàng   

MÙA VỌNG VÀ CÁC TRÌNH THUẬT MANG THAI
/ 86 / Học Hỏi Kinh Thánh

MÙA VỌNG VÀ CÁC TRÌNH THUẬT MANG THAI

MÙA VỌNG VÀ CÁC TRÌNH THUẬT MANG THAI

4 Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương II, tiết 3
/ 73 / Học Hỏi Kinh Thánh

4 Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương II, tiết 3

Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương II, tiết 3 Vũ Văn An

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Cuối)
/ 82 / Học Hỏi Kinh Thánh

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Cuối)

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Cuối) Tìm hiểu bối cảnh Bối cảnh lịch sử. Bối cảnh lịch sử của Thư Do Thái thì mầu nhiệm

PHƯƠNG PHÁP ĐỌC KINH THÁNH: ĐI TÌM Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN
/ 101 / Học Hỏi Kinh Thánh

PHƯƠNG PHÁP ĐỌC KINH THÁNH: ĐI TÌM Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN

PHƯƠNG PHÁP ĐỌC KINH THÁNH : ĐI TÌM Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN Áp dụng phương pháp phân tích thuật chuyện và cấu trúc để tìm ý nghĩa một đoạn văn Kinh Thánh Giu-se Lê Minh Thông, O.P. Dàn bài  Dẫn nhập I. Những định hướng căn