Linh mục Dòng Tên Kakichi Kadowaki: Thiền và Kinh Thánh
/ 67 / Học Hỏi Kinh Thánh

Linh mục Dòng Tên Kakichi Kadowaki: Thiền và Kinh Thánh

Linh mục Dòng Tên Kakichi Kadowaki: Thiền và Kinh Thánh By   phanxicovn -   

Chúa Kitô như là Vũ trụ
/ 62 / Học Hỏi Kinh Thánh

Chúa Kitô như là Vũ trụ

Chúa Kitô như là Vũ trụ  

Thiên Chúa, Đấng Cứu Tinh quyền thế
/ 49 / Học Hỏi Kinh Thánh

Thiên Chúa, Đấng Cứu Tinh quyền thế

Thiên Chúa, Đấng Cứu Tinh quyền thế By   

Người được Chúa Giêsu thương mến
/ 51 / Học Hỏi Kinh Thánh

Người được Chúa Giêsu thương mến

Người được Chúa Giêsu thương mến By   

27 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Kết luận chung
/ 62 / Học Hỏi Kinh Thánh

27 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Kết luận chung

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Kết luận chung

26 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Kết luận chung
/ 62 / Học Hỏi Kinh Thánh

26 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Kết luận chung

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Kết luận chung

25 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba, 3. Thách thức thứ hai: các vấn đề đạo đức và xã hội, vai trò phụ nữ
/ 61 / Học Hỏi Kinh Thánh

25 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba, 3. Thách thức thứ hai: các vấn đề đạo đức và xã hội, vai trò phụ nữ

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba, 3. Thách thức thứ hai: các vấn đề đạo đức và xã hội, vai trò phụ nữ

Lời nói đầu sách Làm sao đọc Phúc Âm mà không mất đức tin
/ 94 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lời nói đầu sách Làm sao đọc Phúc Âm mà không mất đức tin

Lời nói đầu sách Làm sao đọc Phúc Âm mà không mất đức tin  By   

24 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba, 3. Thách thức thứ hai: các vấn đề đạo đức và xã hội
/ 51 / Học Hỏi Kinh Thánh

24 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba, 3. Thách thức thứ hai: các vấn đề đạo đức và xã hội

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba, 3. Thách thức thứ hai: các vấn đề đạo đức và xã hội

Thiên Chúa của người sống
/ 45 / Học Hỏi Kinh Thánh

Thiên Chúa của người sống

Thiên Chúa của người sống Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long   Vào thời Chúa Giêsu cách đây hơn hai ngàn năm có hai phong trào tôn giáo thế lực mạnh trong xã hội Do Thái: phái Phariseo và phái Saduseo. Phái Phariseo là phong trào của giới

23 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba, các câu truyện Phục Sinh
/ 53 / Học Hỏi Kinh Thánh

23 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba, các câu truyện Phục Sinh

23 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba, các câu truyện Phục Sinh

22 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba , Các Tin mừng về thời thơ ấu
/ 48 / Học Hỏi Kinh Thánh

22 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba , Các Tin mừng về thời thơ ấu

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần Ba , Các Tin mừng về thời thơ ấu

20 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần II: Chứng từ của các bản văn Tân Ước, Kết luận phần II
/ 81 / Học Hỏi Kinh Thánh

20 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần II: Chứng từ của các bản văn Tân Ước, Kết luận phần II

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần II: Chứng từ của các bản văn Tân Ước, Kết luận phần II

15 LỜI KHUYÊN TRONG KINH THÁNH ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC
/ 86 / Học Hỏi Kinh Thánh

15 LỜI KHUYÊN TRONG KINH THÁNH ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC

15 LỜI KHUYÊN TRONG KINH THÁNH ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC “Đừng sợ hãi: có Ta ở với ngươi. Đừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta.” (Is 41,10)  

19 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần II: Chứng từ của các bản văn Tân Ước, Sách Khải Huyền
/ 81 / Học Hỏi Kinh Thánh

19 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần II: Chứng từ của các bản văn Tân Ước, Sách Khải Huyền

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, Phần II: Chứng từ của các bản văn Tân Ước, Sách Khải Huyền

18 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần II: Chứng từ của các bản văn Tân Ước , các thư Thánh Phaolô
/ 79 / Học Hỏi Kinh Thánh

18 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần II: Chứng từ của các bản văn Tân Ước , các thư Thánh Phaolô

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần II: Chứng từ của các bản văn Tân Ước , các thư Thánh Phaolô Vũ Văn An  

17 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần II: Chứng từ của các bản văn Tân Ước , Tin Mừng Gioan
/ 70 / Học Hỏi Kinh Thánh

17 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần II: Chứng từ của các bản văn Tân Ước , Tin Mừng Gioan

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần II: Chứng từ của các bản văn Tân Ước , Tin Mừng Gioan Vũ Văn An     3.3. Tin Mừng Gioan 87. Trong Tin Mừng Gioan, chúng ta tìm thấy một mối liên hệ chặt chẽ

NIỀM HY VỌNG THEO QUAN ĐIỂM CỦA THƯ THỨ NHẤT PHÊRÔ
/ 95 / Học Hỏi Kinh Thánh

NIỀM HY VỌNG THEO QUAN ĐIỂM CỦA THƯ THỨ NHẤT PHÊRÔ

NIỀM HY VỌNG THEO QUAN ĐIỂM CỦA THƯ THỨ NHẤT PHÊRÔ Dẫn Nhập

BIỂU TƯỢNG CỦA BỐN TÁC GIẢ TIN MỪNG
/ 110 / Học Hỏi Kinh Thánh

BIỂU TƯỢNG CỦA BỐN TÁC GIẢ TIN MỪNG

BIỂU TƯỢNG CỦA BỐN TÁC GIẢ TIN MỪNG Theo truyền thống, các hình ảnh sau đây biểu tượng cho 4 tác giả Tin Mừng: con người tượng trưng cho Thánh Matthêô; sư tử có cánh tượng trưng cho Thánh Marcô; con bò có cánh tượng trưng cho Thánh Luca và con

16 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần II: Chứng từ của các bản văn Tân Ước
/ 82 / Học Hỏi Kinh Thánh

16 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần II: Chứng từ của các bản văn Tân Ước

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần II: Chứng từ của các bản văn Tân Ước

15 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần II: chứng từ Cựu Ước III
/ 96 / Học Hỏi Kinh Thánh

15 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần II: chứng từ Cựu Ước III

15  Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần II: chứng từ Cựu Ước III Vũ Văn An  

Tại sao Thánh Phaolô được miêu tả với một thanh gươm trong tay?
/ 98 / Học Hỏi Kinh Thánh

Tại sao Thánh Phaolô được miêu tả với một thanh gươm trong tay?

  Tại sao Thánh Phaolô được miêu tả với một thanh gươm trong tay?         Phải chăng ngài là một chiến binh hay kiểu gì đó giống vậy?     Thánh Phaolô được vũ trang bằng gươm là một trong những miêu tả phổ biến nơi

13 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần II: chứng từ Cựu Ước
/ 78 / Học Hỏi Kinh Thánh

13 Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần II: chứng từ Cựu Ước

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần II: chứng từ Cựu Ước