Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần 1)
/ 26 / Học Hỏi Kinh Thánh

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần 1)

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần 1) Mặc dù thánh Phao-lô không viết thư cho người Do Thái, tôi vẫn nghiên cứu nó vì những lý do sau. Thứ nhất, Giáo Hội sơ khai, đặc biệt là ở phương Đông, xem Thư Do Thái là một trong những thư của thánh

Tin Mừng Marcô trong Mùa Vọng: Phải chăng một Giáng Sinh không máng cỏ?
/ 28 / Học Hỏi Kinh Thánh

Tin Mừng Marcô trong Mùa Vọng: Phải chăng một Giáng Sinh không máng cỏ?

Tin Mừng Marcô trong Mùa Vọng: Phải chăng một Giáng Sinh không máng cỏ?   Bạn có từng ngạc nhiên khi thấy Tin Mừng Marcô không có câu chuyện Giáng Sinh? Ngay cả khi không máng cỏ, mục đồng và các đạo sĩ, Marcô vẫn có nhiều điều để nói

Lời Tiên Báo Thiên Chúa Giải Phóng Dân Người (Br 5,1-9)
/ 27 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lời Tiên Báo Thiên Chúa Giải Phóng Dân Người (Br 5,1-9)

Lời Tiên Báo Thiên Chúa Giải Phóng Dân Người (Br 5,1-9 – Chúa nhật II Mùa Vọng – Năm C) 1. Bài đọc: (Br 5,1-9) 5 1Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục, và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi; 2hãy khoác

2 Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương II Vũ Văn An
/ 29 / Học Hỏi Kinh Thánh

2 Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương II Vũ Văn An

  Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương II Vũ Văn An

Lời Tiên Báo Về Vương Triều Của Đấng Công Chính Thuộc Dòng Dõi Đa-vít (Gr 33,14-16 )
/ 35 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lời Tiên Báo Về Vương Triều Của Đấng Công Chính Thuộc Dòng Dõi Đa-vít (Gr 33,14-16 )

Lời Tiên Báo Về Vương Triều Của Đấng Công Chính Thuộc Dòng Dõi Đa-vít (Gr 33,14-16 – CN I Vọng-Năm C) 1.Bài đọc: (Gr 33,14-16) 14Này, sẽ đến những ngày – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en

1 Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương I
/ 44 / Học Hỏi Kinh Thánh

1 Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương I

Ghi Chú về Kinh Lạy Cha của Raissa Maritain, Chương I Vũ Văn An

​ CHIẾM THÀNH GIÊ-RI-KHÔ – GS 6 - SR AGNÈS NGUYỄN THỊ CẢNH TUYẾT
/ 46 / Học Hỏi Kinh Thánh

​ CHIẾM THÀNH GIÊ-RI-KHÔ – GS 6 - SR AGNÈS NGUYỄN THỊ CẢNH TUYẾT

 CHIẾM THÀNH GIÊ-RI-KHÔ – GS 6 - SR AGNÈS NGUYỄN THỊ CẢNH TUYẾT Giô-suê là nhân vật chính trong sách Giô-suê, thế nhưng Đất Hứa mới là đề tài chính, là đối tượng trung tâm mà sách bàn đến. Toàn cuốn sách nói về cuộc chiếm đất Ca-na-an

Câu Chuyện Ca-in và A-ben (St 4,1-11)
/ 58 / Học Hỏi Kinh Thánh

Câu Chuyện Ca-in và A-ben (St 4,1-11)

Câu Chuyện Ca-in và A-ben (St 4,1-11) Môn học: Ngũ Thư Giáo sư: Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. Học viên: Trương Minh Cao, S.J. Câu chuyện Ca-in và A-ben được người viết tường thuật lại bằng ngòi bút phân tích cũng như mở rộng các liên hệ chú

Sự Thinh Lặng Của Ngôn Sứ Giê-Rê-Mia Sau Cuộc Tranh Cãi Với Ngôn Sứ Kha-Nan-Gia
/ 77 / Học Hỏi Kinh Thánh

Sự Thinh Lặng Của Ngôn Sứ Giê-Rê-Mia Sau Cuộc Tranh Cãi Với Ngôn Sứ Kha-Nan-Gia

Sự Thinh Lặng Của Ngôn Sứ Giê-Rê-Mia Sau Cuộc Tranh Cãi Với Ngôn Sứ Kha-Nan-Gia

Công Đồng Vatican II Và Việc Giải Thích Kinh Thánh
/ 81 / Học Hỏi Kinh Thánh

Công Đồng Vatican II Và Việc Giải Thích Kinh Thánh

Công Đồng Vatican II Và Việc Giải Thích Kinh Thánh     Vũ Văn An (Phóng dịch bài Vatican II on The Interpretation of the Bible, của Đức HY Avery Dulles, S.J. thuộc Đại Học Fordham University, đăng trên tạp chí Letter & Spirit 2 (2006):

VÀI NÉT TRONG KINH THÁNH: TINH THẦN THƠ ẤU.
/ 67 / Học Hỏi Kinh Thánh

VÀI NÉT TRONG KINH THÁNH: TINH THẦN THƠ ẤU.

VÀI NÉT TRONG KINH THÁNH: TINH THẦN THƠ ẤU. Vài nét trong Kinh Thánh giúp đào sâu Tháng Mân Côi mở đầu với lễ Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giê-su, Tiến Sĩ Hội Thánh. Ta quen dịch chữ DOCTOR là tiến sĩ, mượn từ ngôn ngữ thời xưa, là người được tiến cử

Mc 10,17-31. Từ bỏ mọi sự để nhận lại gấp trăm
/ 101 / Học Hỏi Kinh Thánh

Mc 10,17-31. Từ bỏ mọi sự để nhận lại gấp trăm

Mc 10,17-31. Từ bỏ mọi sự để nhận lại gấp trăm   [The article in English]

CÁI TÊN
/ 86 / Học Hỏi Kinh Thánh

CÁI TÊN

CÁI TÊN Chúng ta được kêu gọi đổi tên.   Chúng ta có lẽ đều biết chuyện Thiên Chúa đổi tên cho ông Abram thành Abraham. Sự thay đổi này có vẻ quá nhỏ đến nỗi có đọc qua đoạn này chúng ta cũng chẳng

NHỮNG DỤ NGÔN ĐẶC BIỆT CỦA LUCA: MỘT NHÃN QUAN VỀ NƯỚC TRỜI
/ 88 / Học Hỏi Kinh Thánh

NHỮNG DỤ NGÔN ĐẶC BIỆT CỦA LUCA: MỘT NHÃN QUAN VỀ NƯỚC TRỜI

NHỮNG DỤ NGÔN ĐẶC BIỆT CỦA LUCA: MỘT NHÃN QUAN VỀ NƯỚC TRỜI Ronald D. Witherup, SS  Những dụ ngôn của Đức Giêsu là những hình ảnh đáng nhớ nhất trong các Tin Mừng Nhất Lãm. Các dụ ngôn chỉ có trong Luca cũng không phải là ngoại lệ. Dựa vào

GIỚI TRẺ TRONG KINH THÁNH
/ 92 / Học Hỏi Kinh Thánh

GIỚI TRẺ TRONG KINH THÁNH

GIỚI TRẺ TRONG KINH THÁNH Tôma Nguyễn Quốc Minh Tuấn, O.P. I – DẪN NHẬP Trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào, việc xác định đối tượng hay định nghĩa đối tượng nghiên cứu là điều tối cần thiết, và lĩnh vực nghiên cứu về giới trẻ cũng không

Tác Giả Các Sách Tin Mừng: Biểu Tượng Và Ý Nghĩa
/ 102 / Học Hỏi Kinh Thánh

Tác Giả Các Sách Tin Mừng: Biểu Tượng Và Ý Nghĩa

Tác Giả Các Sách Tin Mừng: Biểu Tượng Và Ý Nghĩa Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính

Ác Tâm Của Phường Vô Đạo Đối Với Người Công Chính (Kn 2,12.17-20 – Chúa Nhật XXV – Thường Niên B)
/ 73 / Học Hỏi Kinh Thánh

Ác Tâm Của Phường Vô Đạo Đối Với Người Công Chính (Kn 2,12.17-20 – Chúa Nhật XXV – Thường Niên B)

Ác Tâm Của Phường Vô Đạo Đối Với Người Công Chính (Kn 2,12.17-20 – Chúa Nhật XXV – Thường Niên B) 1. Bài đọc:  (Kn 2,12.17-20) Còn quân vô đạo,…chúng bảo nhau : 12 Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân

Những Chỉ Thị Của Đức Chúa Về Lễ Vượt Qua (Phân tích Xh 12,1-8.11-14 – Đối chiếu với Ga 13,1-15)
/ 70 / Học Hỏi Kinh Thánh

Những Chỉ Thị Của Đức Chúa Về Lễ Vượt Qua (Phân tích Xh 12,1-8.11-14 – Đối chiếu với Ga 13,1-15)

Những Chỉ Thị Của Đức Chúa Về Lễ Vượt Qua (Phân tích Xh 12,1-8.11-14 – Đối chiếu với Ga 13,1-15)

Những Đóng Góp Của Công Đồng Vaticanô II Về Ơn Linh Hứng Kinh Thánh
/ 76 / Học Hỏi Kinh Thánh

Những Đóng Góp Của Công Đồng Vaticanô II Về Ơn Linh Hứng Kinh Thánh

Những Đóng Góp Của Công Đồng Vaticanô II Về Ơn Linh Hứng Kinh Thánh Antonio Maria Artola[1] Lm. Nguyễn Tất Trung, OP. chuyển ngữ “Những điều do Thiên Chúa mặc khải, được chứa đựng và trình bày trong Kinh Thánh, đều được viết ra do ơn linh hứng

Mười lăm đoạn Thánh Kinh cốt tủy cho Kitô hữu
/ 118 / Học Hỏi Kinh Thánh

Mười lăm đoạn Thánh Kinh cốt tủy cho Kitô hữu

Mười lăm đoạn Thánh Kinh cốt tủy cho Kitô hữu

Làm sao đọc Thánh Kinh mà không chán?
/ 103 / Học Hỏi Kinh Thánh

Làm sao đọc Thánh Kinh mà không chán?

Làm sao đọc Thánh Kinh mà không chán? fr.aleteia.org, 2018-02-17

Công Đồng Vatican II Và Việc Giải Thích Kinh Thánh
/ 70 / Học Hỏi Kinh Thánh

Công Đồng Vatican II Và Việc Giải Thích Kinh Thánh

Công Đồng Vatican II Và Việc Giải Thích Kinh Thánh (Phóng dịch bài Vatican II on The Interpretation of the Bible, của Đức HY Avery Dulles, S.J. thuộc Đại Học Fordham University, đăng trên tạp chí Letter & Spirit 2 (2006): 17–26) Trong cách

Mạc Khải Và Dấu Lạ (Révélation et Miracle)
/ 79 / Học Hỏi Kinh Thánh

Mạc Khải Và Dấu Lạ (Révélation et Miracle)

Mạc Khải Và Dấu Lạ (Révélation et Miracle) Có một số Kitô hữu cho rằng dấu lạ là chuyện lỗi thời, và một số khác lại quá thích thú với những điều lạ lùng giả tạo, như xiếc, xảo thuật, ảo thuật chẳng hạn. Đó là hai thái cực đối nghịch nhau. Dường