DẤN THÂN XÃ HỘI: BÀI HỌC TỪ  NHÂN VẬT TOBIT
/ 36 / Học Hỏi Kinh Thánh

DẤN THÂN XÃ HỘI: BÀI HỌC TỪ NHÂN VẬT TOBIT

DẤN THÂN XÃ HỘI: BÀI HỌC TỪ  NHÂN VẬT TOBIT                                                      

CHỦ ĐỀ : GIẢI THÍCH KINH THÁNH
/ 40 / Học Hỏi Kinh Thánh

CHỦ ĐỀ : GIẢI THÍCH KINH THÁNH

CHỦ ĐỀ : GIẢI THÍCH KINH THÁNH LỜI GIỚI THIỆU “Kinh Thánh là linh hồn của thần học” (Hiến chế Dei verbum số 24). Các đề tài của các số báo Thời sự thần học thường vẫn dành một bài về nền tảng Kinh Thánh (thí dụ như những số gần đây: Tuổi

SỨ ĐIỆP NƯỚC THIÊN CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ...
/ 59 / Học Hỏi Kinh Thánh

SỨ ĐIỆP NƯỚC THIÊN CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ...

SỨ ĐIIỆP NƯỚC THIÊN CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (MC 1,14-15) CHO NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM HÔM NAY - NT. MARIA NGUYỄN THỊ KIM OANH, O.P. Thời kỳ đã mãn, và Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng (Mc 1,15)  

HỌC HỎI PHÚC ÂM CN 7 PHỤC SINH
/ 61 / Học Hỏi Kinh Thánh

HỌC HỎI PHÚC ÂM CN 7 PHỤC SINH

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH: CHÚA THĂNG THIÊN Lc 24, 46-53 1. Bài Tin Mừng này nằm trong bối cảnh nào, xảy ra khi nào? Đọc toàn bộ Luca chương 24. Mọi chuyện trong chương này có vẻ xảy ra trong vòng mấy ngày? Có khác với Cv 1, 3-11

THIÊN CHÚA THỬ LÒNG ÔNG  ÁP-RA-HAM.
/ 53 / Học Hỏi Kinh Thánh

THIÊN CHÚA THỬ LÒNG ÔNG ÁP-RA-HAM.

THIÊN CHÚA THỬ LÒNG ÔNG  ÁP-RA-HAM.                                                          

HỌC HỎI TIN MỪNG CN 4 PHỤC SINH NĂM C
/ 136 / Học Hỏi Kinh Thánh

HỌC HỎI TIN MỪNG CN 4 PHỤC SINH NĂM C

HỌC HỎI TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM C Ga 10, 27-30 1.  Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh nào? xảy ra vào thời gian nào? Đọc Ga 10, 22-26. 2.  Đọc Ga 10,24-26. Tại sao những người Do-thái vây quanh Đức Giêsu lại không tin

GIÁO DÂN HỌC HỎI KINH THÁNH
/ 95 / Học Hỏi Kinh Thánh

GIÁO DÂN HỌC HỎI KINH THÁNH

GIÁO DÂN HỌC HỎI KINH THÁNH                   Lm. An-tôn Nguyễn cao Siêu,

NIỀM VUI CỦA CHÚA LÀ THÀNH TRÌ CỦA CHÚNG TA
/ 95 / Học Hỏi Kinh Thánh

NIỀM VUI CỦA CHÚA LÀ THÀNH TRÌ CỦA CHÚNG TA

Niềm vui của Chúa là thành trì của chúng ta LM Nguyễn Công Đoan   Sách Nơ-khê-mi-a kể rằng sau khi dân lưu đầy được trở về Giê-ru-sa-lem, ngày ông Nơ-khê-mi-a và kinh sư Ét-ra tổ chức long trọng công bố lại Luật Giao Ước, toàn dân nghe

HỌC HỎI PHÚC ÂM CN 2 PHỤC SINH NĂM C
/ 110 / Học Hỏi Kinh Thánh

HỌC HỎI PHÚC ÂM CN 2 PHỤC SINH NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM C    Ga 20,19-31 1.  Đức Giêsu phục sinh vào nhà khi cửa đóng, và Đức Giêsu cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn : bạn thấy hai chuyện này có vẻ ngược nhau không? 2.  Đức Giêsu

GIỚI TRẺ VÀ VIỆC LẮNG NGHE LỜI CHÚA
/ 109 / Học Hỏi Kinh Thánh

GIỚI TRẺ VÀ VIỆC LẮNG NGHE LỜI CHÚA

GIỚI TRẺ VÀ VIỆC LẮNG NGHE LỜI CHÚA    

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C
/ 204 / Học Hỏi Kinh Thánh

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM

LỜI CHÚA BỀN VỮNG ĐẾN MUÔN ĐỜI
/ 93 / Học Hỏi Kinh Thánh

LỜI CHÚA BỀN VỮNG ĐẾN MUÔN ĐỜI

LỜI CHÚA BỀN VỮNG ĐẾN MUÔN ĐỜI ( 1 Pr 1, 25 )   

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM C
/ 154 / Học Hỏi Kinh Thánh

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM

GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN NHỎ VỚI VIỆC CỬ HÀNH LỜI CHÚA
/ 118 / Học Hỏi Kinh Thánh

GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN NHỎ VỚI VIỆC CỬ HÀNH LỜI CHÚA

GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN NHỎ VỚI VIỆC CỬ HÀNH LỜI CHÚA GM. Lu-y  Nguyễn Anh Tuấn

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM C
/ 243 / Học Hỏi Kinh Thánh

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM C       Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

LỜI CHÚA, ÁNH SÁNG ĐỨC TIN CHO DÂN CHÚA
/ 92 / Học Hỏi Kinh Thánh
HỌC HỎI PHÚC ÂM CN 3 MÙA CHAY NĂM C
/ 124 / Học Hỏi Kinh Thánh

HỌC HỎI PHÚC ÂM CN 3 MÙA CHAY NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM C Lc 13, 1-9 1. Đọc Lc 13, 1. Chuyện gì đã xảy ra với một số người Galilê? xảy ra ở đâu? 2. Đọc Lc 13, 2-3. Đức Giêsu nhắc nhở điều gì đối với những người kể lại chuyện đó? 3. Đọc Lc 13, 4-5. Chuyện

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY  NĂM C Lc 13,1-9
/ 124 / Học Hỏi Kinh Thánh

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM C Lc 13,1-9

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY  NĂM C                                     Lc 13,1-9  

Lc 13,1-9 Chú giải của Noel Quesson
/ 108 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 13,1-9 Chú giải của Noel Quesson

Chú giải của Noel Quesson   Có

Lc 13,1-9 Chú giải của Fiches Dominicales
/ 146 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 13,1-9 Chú giải của Fiches Dominicales

Chú giải của Fiches Dominicales  

Lc 13: 1-9
/ 142 / Học Hỏi Kinh Thánh

Lc 13: 1-9

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY Tin Mừng hôm nay đề cập đến hai đề tài định hướng cho sự chọn lựa của Bài Đọc I và Bài Đọc II. Đề tài thứ nhất về việc “Thiên Chúa ân cần chăm sóc dân Ngài” (bản văn của sách Xuất Hành và dụ ngôn của Tin Mừng

5 Ý Niệm Linh Hứng trong Thánh Kinh, Một Số Cập Nhật
/ 100 / Học Hỏi Kinh Thánh

5 Ý Niệm Linh Hứng trong Thánh Kinh, Một Số Cập Nhật

Ý Niệm Linh Hứng trong Thánh Kinh, Một Số Cập Nhật Vũ Văn An VII. Một số cập nhật Khảo luận của Linh mục Raymond F. Collins, S.T. D., về linh hứng kết thúc như trên. Từ đó đến nay, tất nhiên, có nhiều đóng góp hơn nữa để hiểu ý niệm chủ