LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 01.2019


 


Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 01.2019

01.01   15-11

Thứ Ba. Cuối tuần Bát nhật Giáng Sinh
THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA

CMTC TV. Nữ Vương Hòa Bình (hạt Chính Tòa)
Bổn mạng

Bổn mạng Giáo xứ:
Phú Long (CT),
Thuận Hòa (CT)
Quảng Phúc (GN),
Đức Hạnh (PL),
Phú Riềng (ĐX)

Cầu cho

03     28

Thứ Năm đầu tháng.
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Phêrô Trương Văn Khóa (+03.01.2017
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hóa (+04.01.2003)

06   01.12

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

CMTC Giáo xứ Đông Sơn (hạt Giang Sơn)
Giáo xứ Nhân Cơ (hạt Gia Nghĩa)
Giáo xứ Phước Vĩnh (hạt Phước Long)
Giáo xứ Vinh An (hạt Đăk Mil)
Giáo xứ Xã Đoài (hạt Đăk Mil)
Giáo họ Phúc Lâm (Giáo xứ Thiên Phước, hạt Gia Nghĩa)
Bổn mạng
Cầu cho Lm Phêrô Nguyễn Quý Cảnh (+1975)
Lm Phêrô Trần Đức Sâm (+1975)

07     02

Thứ Hai

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho

13     08

 Chúa nhật. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho

18     13

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Augustinô Hoàng Đức Sinh (+1990)
20     15

 CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Thuận Lợi (hạt Đồng Xoài)
Giáo họ Tân Hòa (Gx. Gia Nghĩa, hạt Gia Nghĩa)
Bổn mạng
Cầu cho
23    18

 Thứ Tư.

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Jean Louis Purguy (Lý) (+1984)

27     22

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Đức Lễ (hạt Đăk Mil)
Bổn mạng
Cầu cho

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho

 
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...