LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 02.2018


LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 02.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 02.2018

01   16.12

Thứ Năm đầu tháng.

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho

02   17

Thứ Sáu đầu tháng.

Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh (Lễ Nến)

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho

04   19

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Ea Tul (hạt Buôn Hô)
Bổn mạng
Cầu cho

11   26

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Vinh Trung (hạt Giang Sơn)
Bổn mạng
Cầu cho

14    29

Thứ Tư.

LỄ TRO - Giữ chay và kiêng thịt

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Anrê Lê Trần Bảo (+2017)
16   01.01 Thứ Sáu sau Lễ Tro
Mùng Một Tết Mậu Tuất
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho
17   02.01 Thứ Bảy sau Lễ Tro
Mùng Hai Tết Mậu Tuất
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho

18   03.01

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Mùng Ba Tết Mậu Tuất

CMTC Giáo xứ Thọ Thành (hạt Mẫu Tâm)
Giáo xứ Trung Nghĩa (hạt Gia Nghĩa)
Giáo họ Trường Xuân (GX. Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa)
Giáo họ Long Hưng (GX. Bù Nho - hạt Phước Long)
Giáo xứ Quảng Đà (hạt Đak Mil)
Bổn mạng
Cầu cho
19   04.01 Thứ Hai
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm FX Vũ Cát Đại (+1991)
24    09

Thứ Bảy.

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm JB. Nguyễn Đăng Khoa (+1986)

25   10

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

CMTC Giáo xứ Chính Nghĩa (hạt Mẫu Tâm)
Giáo xứ Giang Sơn (hạt Gianga Sơn)
Giáo họ Mân Côi (GX. Vinh Quang - hạt Buôn Hô)
Giáo xứ Thiên Phước (hạt Giang Nghĩa)
Giáo họ Sóc Bombo 1 (GX. Bình Minh - hạt Đồng Xoài)
Bổn mạng
Cầu cho

26   11

Thứ Hai.

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Antôn Đỗ Văn Tài (+2011)

27    12

Thứ Ba.

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Fx.  Nguyễn Từ Tiến Dũng (+2009)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...