LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 02.2019


Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 02.2019
 

02   28.12

Thứ Sáu đầu tháng.

Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh (Lễ Nến)

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho

03     09

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Hưng Đạo (hạt Mẫu Tâm)
Giáo xứ Thổ Hoàng (hạt Đăk Mil)
Giáo họ Êa Uy (Giáo xứ Buôn Hằng, hạt Chính Tòa)
Giáo họ Tân Thành (Giáo xứ Đồng Xoài, hạt Đồng Xoài)
Bổn mạng
Cầu cho

10     06/01

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Ea Tul (hạt Buôn Hô)
Bổn mạng
Cầu cho

14       10

Thứ NămThánh Xy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục, lễ nhớ.

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho GM Phaolô Nguyễn Văn Hòa (+2017)
Lm Anrê Lê Trần Bảo (+2017)

17        13

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Vinh Trung (hạt Giang Sơn)
Bổn mạng
Cầu cho
19        15 Thứ Ba
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm FX Vũ Cát Đại (+1991)
24         20 CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm JB. Nguyễn Đăng Khoa (+1986)

26         22

Thứ Ba
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Antôn Đỗ Văn Tài (+2011)
27         23 Thứ Tư
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Fx.  Nguyễn Từ Tiến Dũng (+2009)

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...