LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 10.2018


Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 10.2018

01       22.8

Thứ Hai. LỄ THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG

CMTC
Bổn mạng Giáo xứ Ea Kmar (GS)
Cầu cho

03         24

Thứ Sáu

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm. Giuse Phạm Minh Đức (+1994)
Lm. Fx. Nguyễn Đức Hạnh (+2009)
Lm. Giuse Nguyễn Huyền Linh (+2003)

07          28

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Lễ Đức Mẹ Mân Côi
CMTC

Giáo xứ Dũng Lạc (hạt Chính Tòa)
Giáo xứ Phú Riềng (hạt Đồng Xoài)
Giáo xứ Quảng Phúc (hạt Gia Nghĩa)
Giáo họ Xuân Thành (Giáo xứ Vinh An, hạt Đăk Mil)

Bổn mạng Giáo xứ Đồng Xoài (hạt Đồng Xoài)
Giáo xứ Đức Liễu (hạt Đồng Xoài)
Cầu cho

10          02.9

 Thứ Tư.

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm. Giêgôriô Đỗ Trúc Đường (+1996)

14          06

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Quỳnh Ngọc (hạt Mẫu Tâm)
Giáo xứ Bùi Phát (hạt Gia Nghĩa)
Giáo xứ Long Điền (hạt Phước Long)
Giáo họ Mân Côi (Giáo xứ Tân Lợi, hạt Mẫu Tâm)
Giáo họ Duy Linh (Giáo xứ Thánh Tâm, hạt Chính Tòa)
Bổn mạng
Cầu cho
19  26

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
(Góp Quỹ Truyền Giáo về TGM)

CMTC Giáo xứ Vinh Hòa (hạt Giang Sơn)
Giáo xứ Nam Thiên (hạt Buôn Hô)
Giáo xứ Mẫu Tâm (hạt Mẫu Tâm)
Giáo xứ Phước Bình (hạt Phước Long)
Giáo họ Minh Hưng (Giáo xứ Bù Đăng, hạt Đồng Xoài)
Bổn mạng
Cầu cho

26          18

Thứ Sáu

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm. Augustinô Nguyễn Văn Tra (+2009)

28          20

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Vinh Quang (hạt Buôn Hô)
Giáo xứ Bù Đăng (hạt Đồng Xoài)
Giáo xứ Nghi Trung (hạt Gia Nghĩa)
Giáo họ Giuse (Giáo xứ Thánh Tâm, hạt Chính Tòa)
Bổn mạng
Cầu cho Lm JB. Nguyễn Đình San (+2002)

28 05

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...