LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 11.2018


Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 11.2018

02           25

Thứ Sáu.

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm. Roger Bianchetti (Bạch) (+1998)
03          26

Thứ Bảy.

CMTC
Bổn mạng Giáo xứ Thuận Phú (hạt Phước Long)
Cầu cho

04        27.9

 CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

 

CMTC Giáo xứ Kiến Hòa (hạt Gia Nghĩa)
Giáo xứ Sông Bé (hạt Phước Long)
Giáo họ Tân Lợi (Giáo xứ Tân Lập, hạt Đồng Xoài)
Bổn mạng
Cầu cho

11        04.10

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Đức Hạnh (hạt Phước Long)
Giáo họ Tân Hòa (Giáo xứ Tân Lợi, hạt Mẫu Tâm)
Giáo họ Trinh Vương (Giáo xứ Phúc Thành, hạt Đăk Mil)
Giáo họ Bù Ha (Giáo xứ An Bình, hạt Phước Long)
Bổn mạng
Cầu cho

18          11

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo VN

CMTC Giáo họ Thánh Mẫu (Giáo xứ Phúc Lộc, hạt Đăk Mil)
Giáo họ Long Hà (Giáo xứ Bù Nho, hạt Phước Long)
Lưu Xá Đăng Khoa (hạt Mẫu Tâm)
Bổn mạng
Cầu cho

24          17

Thứ Bảy.
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CMTC
Bổn mạng Giáo Phận Banmêthuột
Giáo xứ Quảng Nhiêu (hạt Chính Tòa),
Giáo xứ Phước Quả (hạt Phước Long),
Giáo xứ Phước Long (hạt Phước Long),
Giáo xứ Hòa Tiến (hạt Gia Nghĩa),
Giáo xứ Kiến Hòa (hạt Gia Nghĩa)
Cầu cho

25           18

 CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

CMTC Giáo họ Khắc Khoan (Giáo xứ Đức Hạnh, hạt Phước Long)
Giáo họ Bombo (Giáo xứ Đăk Nhau, hạt Đồng Xoài)
Giáo họ Long Tân (Giáo xứ Bù Nho, hạt Phước Long)
Bổn mạng Giáo xứ Kitô Vua (hạt Đăk Mil)
Giáo xứ Nhơn Hòa, hạt Phước Long)
Cầu cho

30           23

 Thứ Sáu.
LỄ Thánh ANRÊ, tông đồ

CMTC
Bổn mạng Giáo xứ Thiên Phước (hạt Gia Nghĩa)
Cầu cho

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...