LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 12.2018


LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 12.2018

 

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 12.2018

02    26

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - B

CMTC Giáo xứ Thánh Linh (hạt Mẫu Tâm)
Giáo xứ Phúc Bình (hạt Đăk Mil)
Giáo xứ Đăk Ân (hạt Phước Long)
Giáo họ Đăng Hà (GX Thống Nhất, hạt Đồng Xoài)
Giáo họ Lạc Thiện (GX Giang Sơn, hạt Giang Sơn)
Bổn mạng
Cầu cho

03    27

Thứ Hai. LỄ THÁNH PHANXICÔ, linh mục
CMTC
Bổn mạng Bổn mạng Quý Cha
Hoàng Văn Chương
Trần Văn Đoàn
Nguyễn Ngọc Hoàng
Phạm Bá Lễ
Trần Hồng Linh
Nguyễn Kim Long
Vũ Văn Luân
Nguyễn Thanh Phong, OP
Nguyễn Văn Chính, SSS
Bổn mạng Giáo xứ
GX Duy Hòa (MT)
GX Kim Mai (MT)
GX Tân Hòa (GS)
GX Đak Nhau (ĐX)
Bổn mạng Cộng đoàn
CĐ Phanxico Xavie Tân Lập - Tu đoàn Thừa sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế (SMMR)
CĐ Emmanuel NVHB - Đồng Xoài
CĐ Phan Sinh NVHB - Nam Thiên
CĐ Thuận Hòa - Khiết Tâm Nha Trang - Thuận Hòa.
Cầu cho

06    30

Thứ Năm. LỄ THÁNH NICÔLA, giám mục
CMTC
Bổn mạng Cha Lưu Nhất Tâm
Cầu cho

08    02.11

Thứ Sáu. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
CMTC
Bổn mạng Bổn mạng
Giáo hạt Phước Long - Đồng Xoài
Bổn mạng Giáo xứ
GX Vinh Đức (BH)
GX Ea H'leo (BH)
GX Châu Sơn (MT)
GX Kim Châu (GS)
GX Vinh An (Đăk Mil)
GX Nghi Xuân (GN)
GX Thiên Hoa (GN)
GX BÌNH MINH (ĐX)
Bổn mạng Cộng đoàn
Đan viện Thiên Hòa
CĐ Xuân Hòa - Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn (CM)
CĐ Thiên Ân NVHB - Thiên Ân
CĐ Mẫu Tâm NVHB - Mẫu Tâm
CĐ Đức Ân - MTG Khiết Tâm - Kim Mai
Cầu cho

09    03

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

CMTC Giáo xứ Phúc Thành (hạt Đăk Mil)
Giáo xứ Đăk Nhau (hạt Đồng Xoài)
Giáo họ Ea Tân (GX Phú Lộc, hạt Buôn Hô)
Giáo họ Đăk Nia (Gx. Gia Nghĩa, hạt Gia Nghĩa)
Bổn mạng
Cầu cho Lm Gioakim Nguyễn Đức Oánh (+10.12.1978)
Lm Phaolô Lê Thanh Thiên (+11.12.2010)
16     310 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG
CMTC Giáo xứ Chi Lăng (hạt Mẫu Tâm)
Giáo họ Vô Nhiễm (GX Phúc Bình, hạt Đăk Mil)
Giáo họ Kim Sơn (GX Giang Sơn, hạt Giang Sơn)
Giáo họ Hòa Thuận (GX Thiên Hoa, hạt Gia Nghĩa)
Bổn mạng
Cầu cho
23     17 CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG
chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho
25     19

 Thứ Hai: CHÚA GIÁNG SINH

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho

26     20

Thứ Ba. Ngày 2 Bát nhật Giáng Sinh
THÁNH STÊPHANÔ

CMTC
Bổn mạng Cha Nguyễn Văn Đậu
Cầu cho

27     21

Thứ Tư. Ngày 3 Bát nhật Giáng Sinh
THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ

CMTC
Bổn mạng Cha Bùi Quang Đạo,
Cha Nguyễn Sơn
Cha Y Xuất Luca
Cầu cho

28     22

Thứ Năm. Ngày 4 Bát nhật Giáng Sinh
CÁC THÁNH ANH HÀI

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Giuse Đỗ Văn Tháp

30     24

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT

CMTC Giáo xứ Kim Hòa (hạt Giang Sơn)
Giáo xứ Đồng Xoài (hạt Đồng Xoài)
Giáo họ Phúc Lâm (GX Quảng Phúc, hạt Gia Nghĩa)
Bổn mạng Giáo xứ Thanh Hòa (hạt Phước Long)
Cầu cho

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...