LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2018


LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2018

01     14-01

Thứ Năm đầu tháng

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm FX. Phạm Đình Nhã (+1975)
Lm Tôma Đinh Văn Toàn (+1975)

04     17

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

CMTC Giáo xứ Bác Ái (hạt Đăk Mil)
Giáo xứ Phú Lộc (hạt Buôn Hô)
Bổn mạng
Cầu cho

10     23

Thứ Bảy

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm GB. Hồ Sĩ Cai (+2013)

11     24

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

CMTC Giáo xứ Vinh Hương (hạt Đăk Mil)
Giáo xứ Châu Ninh (hạt Phước Long)
Giáo xứ Kim Châu (hạt Giang Sơn)
Bổn mạng
Cầu cho

14     27

Thứ Tư

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Phêrô Lê Hùng Tâm (+1975)

16     29

Thứ Sáu

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Đaminh Đinh Minh Hiền (+1996)

18     02

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

CMTC Giáo xứ Vinh Đức(hạt Buôn Hô)
Giáo xứ Hương Sơn (hạt Gia Nghĩa)
Giáo xứ Đức Hạnh (hạt Đăk Mil)
Giáo xứ Phước Long (hạt Phước Long)
Bổn mạng
Cầu cho

19 19

Thứ Tư. LỄ THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

CMTC
Bổn mạng

Quý Cha:
C. Nguyễn Ngọc Bích
C. Đặng Sĩ Bình
C. Trần Ngọc Cầu
C. Bùi Công Chính
C. Nguyễn Đình Chung
C. Trần Mạnh Cường
C. Nguyễn Quang Diệu
C. Võ Thanh Diệu
C. Trần Ngọc Đại
C. Phan Quảng Đại
C. Trịnh Văn Hân
C. Đỗ Minh Hiển
C. Phùng Quốc Hiếu
C. Phạm Tấn Hùng
C. Vũ Đức Hướng
C. Nguyễn Văn Khánh
C. Trịnh Văn Kính
C. Lưu Thanh Kỳ
C. Nguyễn Tiến Lễ
C. Nguyễn Quốc Loan
C. Nguyễn Đình Ngọc
C. Vũ Ngọc Nguyên
C. Nguyễn Văn Nghĩa
C. Nguyễn Văn Nhiệm
C. Trần Văn Phúc
C. Phan Văn Phúc
C. Nguyễn Văn Quang
C. Nguyễn Vinh Quang
C. Nguyễn Ngọc Quế
C. Trần Văn Roãn
C. Nguyễn Tiến Sự
C. Trịnh Minh Thanh
C. Trần Thế Thành
C. Vũ Ngọc Toàn
C. Hoàng Quang Trí
C. Bùi Văn Trường
C. Trần Hữu Từ
C. Nguyễn Văn Úy
C. Hồ Ngọc Vũ
C. Huỳnh Ngọc Vũ
C. Đỗ Thái Huy, SMMR
C. Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR
C. Nguyễn Quốc Đạt, CM
C. Vũ Hoàng Anh, SSS
C. N. Ngọc Hạnh, TSVN
C. Nguyễn Văn Huỳnh, SVD
C. Nguyễn Đình Phúc, SDB
C. Vũ Đức Tân Châu, SMV
C. Nguyễn Văn Thược, SMV
C. Nguyễn Công Hồng Phú, CM
C. Nguyễn Trung Luật
C. Bùi Đình Sâm
C. Đậu Quang Trung
C. Trần Vũ Thiên Uy

Giáo xứ:
Buôn Hô (BH)
Công Chính (BH)
Vinh Phước (BH)
Chi Lăng (MT)
Chính Nghĩa (MT)
Tân Lợi (MT)
Bác Ái (ĐM)
Trung Nghĩa (GN)
Hương Sơn (GN)
Quảng Đà (ĐM)
Thổ Hoàng (ĐM)
Giuse (PL)
Phước Bình (PL)
Phước Vĩnh (PL)
Sông Bé (PL)
Sơn Long (PL)
Tân Tiến (PL)

Cầu cho

25     09

CHÚA NHẬT LỄ LÁ -
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU

(Lễ Truyền Tin được dời qua ngày thứ Hai 09.4)

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho
28     12

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU
Năm nay cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh An, hạt Đăk Mil

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...