LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2019


LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2019


Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2019

10  05  Tm  CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

CMTC:

- Giáo xứ Thọ Thành (hạt Mẫu Tâm)

- Giáo xứ Trung Nghĩa (hạt Gia Nghĩa)

- Giáo xứ Quảng Đà (hạt Đăk Mil)

- Giáo họ Trường Xuân (Giáo xứ Gia Nghĩa, hạt Gia Nghĩa)

- Giáo họ Mẹ Lên Trời (Giáo xứ Vinh Trung, hạt Giang Sơn)

17  12  Tm  CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.

CMTC:

- Giáo xứ Chính Nghĩa (hạt Mẫu Tâm)

- Giáo xứ Giang Sơn (hạt Giang Sơn)

- Giáo xứ Thiên Phước (hạt Gia Nghĩa)

- Giáo họ Mân Côi (Giáo xứ Vinh Quang, hạt Buôn Hô)

- Giáo họ Bom Bo I (Giáo xứ Bình Minh, hạt Đồng Xoài)

- Giáo họ Điêng Đu (Giáo xứ Thiên Ân, hạt Gia Nghĩa)

24  19  Tm  CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.

CMTC:

- Giáo xứ Bác Ái (hạt Đăk Mil)

- Giáo xứ Phú Lộc (hạt Buôn Hô)

- Giáo họ Tân Phúc (Giáo xứ Thiên Ân, hạt Gia Nghĩa)

31  26  Tm (H) CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

CMTC:

- Giáo xứ Vinh Hương (hạt Đăk Mil)

- Giáo xứ Châu Ninh (hạt Phước Long)

- Giáo họ Kim Tân (Giáo xứ Kim Châu, hạt Giang Sơn)


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...