LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2018


LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2018

01-4    16-2

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

MỪNG CHÚA SỐNG LẠI

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho

05       20

Thứ Năm trong tuần bát nhật Phục sinh
Lễ Thánh Vinh Sơn Ferrê

CMTC
Bổn mạng Cha Mai Văn Hòa
Cha Phạm Tiến Duẩn, OP
Cha Phạm Hữu Mạnh
Cầu cho

06       21

Thứ Sáu trong tuần bát nhật Phục sinh
Lễ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh

CMTC
Bổn mạng Giáo xứ An Bình (hạt Phước Long)
Chủng viện Lê Bảo Tịnh
Cầu cho

08     23

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

CMTC Giáo xứ Hòa Bình (hạt Giang Sơn)
Giáo xứ Thiên Ân (hạt Gia Nghĩa)
Giáo xứ Tân Hưng (hạt Đồng Xoài)
Giáo họ Phú Xuân (GX Phú Lộc, hạt Buôn Hô)
Giáo họ Vinh Sơn (GX Phúc Thành, hạt Đăk Mil)
Bổn mạng
Cầu cho Lm Antôn Phạm Ngọc Lan (+1992)

09      24

Thứ Hai: LỄ TRUYỀN TIN

CMTC
Bổn mạng Giáo xứ Nam THiên (hạt Buôn Hô)
Giáo xứ Phúc Thành (hạt Đăk Mil)
Cầu cho

15       30

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

CMTC
Bổn mạng Giáo xứ Kim Châu (hạt Giang Sơn)
Giáo xứ Tân Lợi (hạt Mẫu Tâm)
Giáo xứ Xuân Hòa (hạt Đăk Mil)
Giáo xứ Bình Hà (hạt Gia Nghĩa)
Giáo xứ Kon H'ring (hạt Buôn Hô)
Giáo họ Bình Hưng (GX Phước Quả, hạt Phước Long)
Giáo họ Thiên Ân (GX Đặc Ân, hạt Phước Long)
Cầu cho

22      07-3

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

Cầu cho Ơn Thiên Triệu

CMTC Nhà nguyện Tòa Giám Mục
Giáo xứ Nghi Xuân (hạt Gia Nghĩa)
Giáo xứ Tân Lập (hạt Đồng Xoài)
Bổn mạng
Cầu cho

29      14

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

CMTC Giáo xứ Xuân Lộc (hạt Đăk Mil)
Giáo xứ Hòa An (hạt Gia Nghĩa)
Giáo xứ Giuse (hạt Phước Long)
Giáo xứ Sơn Long (hạt Phước Long)
Giáo họ Lộ Đức (GX Phú Long, hạt Chính Tòa)
Giáo họ Mỹ Yên (GX Vinh An, hạt Đăk Mil)
Bổn mạng
Cầu cho Lm Phêrô Romeuf (Phương) (+1984)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...