LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2019


LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2019

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2019

07
  03  Tm  CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.

CMTC:

- Giáo xứ Vinh Đức (hạt Buôn Hô)

- Giáo xứ Hương Sơn (hạt Gia Nghĩa)

- Giáo xứ Đức Hạnh (hạt Đăk Mil)

- Giáo xứ Phước Long (hạt Phước Long)

14  10  Đ  CHÚA NHẬT LỄ LÁ.
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU

21  17  Tr  CHÚA NHẬT PHỤC SINH. CHÚA SỐNG LẠI. lễ trọng.

28  24  Tr  CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

CMTC:

- Giáo xứ Hòa Bình (hạt Giang Sơn)

- Giáo xứ Thiên Ân (hạt Gia Nghĩa)

- Giáo xứ Phú Xuân (hạt Buôn Hô)

- Giáo xứ Thiên Ân (hạt Đồng Xoài)

- Giáo họ Vinh Sơn (Giáo xứ Phúc Thành, hạt Đăk Mil)


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...