LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2018


LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2018

01     16.3

 Thứ Ba. LỄ THÁNH GIUSE THỢ

CMTC
Bổn mạng

Giáo xứ Đoàn Kết (hạt Mẫu Tâm)

Giáo xứ Đông Sơn (hạt Giang Sơn)

Giáo xứ Hòa Bình (hạt Giang Sơn)

Giáo xứ Thọ Thành (hạt Mẫu Tâm)

Giáo xứ Hòa An (hạt Gia Nghĩa)

Giáo xứ Thiên Hoa (hạt Gia Nghĩa)

Giáo xứ Xã Đoài (hạt Đăk Mil)

Giáo xứ Đăk Ân (hạt Phước Long)

Giáo xứ Nghĩa Trung (hạt Đồng Xoài)

Giáo xứ Tân Hưng (hạt Đồng Xoài)

Cầu cho

03 05

Thứ Bảy. Thánh Philipphê và Giacôbê

CMTC
Bổn mạng

Cầu cho

06    21

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

CMTC

Giáo xứ Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa)

Giáo xứ Phước Tín (hạt Phước Long)

Giáo họ Thăng Tiến (GX Thuận Hiếu, hạt Chính Tòa)

Giáo họ Pơng Drang (GX Buôn Hô, hạt Buôn Hô)

Giáo họ Mỹ Yên (GX Vinh An, hạt Đak Mil)

Bổn mạng
Cầu cho

10     25

Thứ Năm.

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm. Dom. Trần Khắc Thiệu (+1975)

13     28

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

CHÚA THĂNG THIÊN.

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho

20     06.4

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

CMTC

Giáo xứ Bù Nho (hạt Phước Long)

Giáo xứ Phước Quả (hạt Phước Long)

Giáo xứ Ea H'Leo (hạt Buôn Hô)

Bổn mạng

Giáo xứ Thánh Linh (hạt Mẫu Tâm)

Giáo xứ Thánh Linh (hạt Gia Nghĩa)

Cầu cho
23       09

Thứ Tư.

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Đức Cha Cố:
Giuse Nguyễn Tích Đức (+2011)

27      13

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA BA NGÔI

CMTC

Tu viện Thiên Hòa (hạt Chính Tòa)

Giáo xứ Quảng Nhiêu (hạt Buôn Hô)

Giáo xứ Hòa Tiến (hạt Gia Nghĩa)

Giáo xứ Thanh Hòa (hạt Phước Long)

Giáo xứ Thuận Tâm (hạt Chính Tòa)

Giáo họ Vinh Phúc (Giáo xứ Vinh Đức, hạt Buôn Hô)

Bổn mạng Giáo xứ Thiên Đăng (hạt Buôn Hô)
Cầu cho

28      14

Thứ Hai.
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Phêrô Phạm Hữu Nghi (+1972)

31      17

Thứ Năm.

ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Giuse Phạm Quang Đoan (+1990)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...