LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2019


LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2019

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.


LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2019

05  01/4  Tr  CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.

CMTC:

- Giáo xứ Kim Châu (hạt Giang Sơn)

- Giáo xứ Tân Lợi (hạt Mẫu Tâm)

- Giáo xứ Xuân Hòa (hạt Đăk Mil)

- Giáo xứ Bình Hà (hạt Gia Nghĩa)

- Giáo xứ Kon H’ring (hạt Buôn Hô)

- Giáo họ Bình Hưng (Giáo xứ Phước Quả, hạt Phước Long)

- Giáo họ Thiên Ân (Giáo xứ Đăk Ân, hạt Phước Long)

12  08  Tr  CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.
Cầu cho ơn gọi linh mục và tu sỹ.
* Quyên góp giúp ĐCV Sao Biển Nha Trang
* Kỷ niệm 10 năm Giám mục Đức Cha Vinh Sơn

CMTC:

- Nhà nguyện TGM (hạt Chính Tòa)

- Giáo xứ Nghi Xuân (hạt Gia Nghĩa)

- Giáo xứ Tân Lập (hạt Đồng Xoài)

- Giáo xứ Bù Nho (hạt Phước Long)

19  15  Tr  CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.

CMTC:

- Giáo xứ Xuân Lộc (hạt Đăk Mil)

- Giáo xứ Hòa An (hạt Gia Nghĩa)

- Giáo xứ Giuse (hạt Phước Long)

- Giáo xứ Sơn Long (hạt Phước Long)

- Giáo họ Lộ Đức (Giáo xứ Phú Long, hạt Chính Tòa)

26  22  Tr  CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

CMTC:

- Giáo xứ Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa)

- Giáo xứ Phước Tín (hạt Phước Long)

- Giáo họ Thăng Tiến (Giáo xứ Thuận Hiếu, hạt Chính Tòa)

- Giáo họ Pơng Drang (Giáo xứ Buôn Hô, hạt Buôn Hô)

- Giáo họ Buôn Trấp (Giáo xứ Quỳnh Ngọc, hạt Mẫu Tâm)

- Giáo họ Mỹ Yên (Giáo xứ Vinh An, hạt Đăk Mil)

- Giáo họ Long Hà (Giáo xứ Bù Nho, hạt Phước Long)

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...