LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6.2018


Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6.2018

03    20-4

CN IX THƯỜNG NIÊN

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
CMTC Giáo xứ Thánh Tâm (hạt Chính Tòa)
Giáo xứ Phú Văn (hạt Phước Long)
Giáo xứ Nhơn Hòa (hạt Phước Long)
Giáo họ Tận Hiến (Giáo xứ Thọ Thành, hạt Mẫu Tâm)
Giáo xứ Tân Hòa (hạt Giang Sơn)
Giáo xứ Đồng Tín (hạt Đồng Xoài)
Giáo xứ Đức Liễu (hạt Đồng Xoài)
 
Bổn mạng
Cầu cho

08     25

Thứ Sáu
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

CMTC
 
Bổn mạng Giáo xứ Thánh Tâm (hạt Chính Tòa)
Giáo xứ Tình Thương (hạt Chính Tòa)
Giáo xứ Thuận Tâm (hạt Chính Tòa)
Giáo xứ Kim Phát (hạt Giang Sơn)
Giáo xứ Bù Đăng (hạt Đồng Xoài)
Giáo xứ Phước Tín (hạt Đồng Xoài)
Giáo xứ Long Điền (hạt Phước Long)
 
Cầu cho

10      27

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Kim Mai (hạt Mẫu Tâm)
Giáo xứ Thiên Hoa (hạt Gia Nghĩa)
Giáo họ Thánh Gia (Giáo xứ Phúc Lộc, hạt Đăk Mil)
Bổn mạng
Cầu cho

11      28

Thứ Hai
Thánh Barnaba, tông đồ

CMTC
Bổn mạng Giáo xứ Kon H'ring (hạt Buôn Hô)
Cầu cho

13      30

Thứ Tư
Thánh Anton Padova, linh mục, tiến sĩ Hội thánh

CMTC
Bổn mạng Giáo xứ Đức Lễ (hạt Đăk Mil)
Giáo xứ Nghi Lập (hạt Gia Nghĩa)
Giáo xứ Nghi Trung (hạt Gia Nghĩa)
Giáo xứ Xuân Hòa (hạt Đăk Mil)
Cầu cho

17      04-5

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo họ Thánh Gia (Giáo xứ Phúc Lộc, hạt Đăk Mil)
Giáo xứ Thiên Hoa (hạt Gia Nghĩa)
Giáo họ Thiên Ân (Giáo xứ Đăk Ân, hạt Phước Long)
Giáo họ Vinh Hà (Giáo xứ Buôn Hô, hạt Buôn Hô)
Bổn mạng
Cầu cho Lm Phêrô  Nguyễn Văn Bân (+1991)
22       09

Thứ Sáu
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm. Phêro Nguyễn Văn Bân (+1991)
Lm. GB. Phan Xuân Bang (+2001)

24       11

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
CMTC Giáo xứ Kitô Vua (hạt Đăk Mil)
Giáo họ Kim Ngọc (Giáo xứ Thiên Phước, hạt Gia Nghĩa)
Giáo họ Đồng Tâm (Giáo xứ Duy Hòa, hạt Mẫu Tâm)
Bổn mạng Giáo xứ Mẫu Tâm (hạt Mẫu Tâm)
Giáo xứ Hưng Đạo (hạt Mẫu Tâm)
Giáo xứ Vinh Hòa (hạt Giang Sơn)
Giáo xứ Kim Hòa (hạt Giang Sơn)
Giáo xứ Ea Tul (hạt Buôn Hô)
Giáo xứ Vinh Hương (hạt Đăk Mil)
Cầu cho

29       16

Thứ Sáu
THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ

CMTC
Bổn mạng

Giáo xứ Buôn Hằng (hạt Chính Tòa)
Giáo xứ Thuận Hiếu (hạt Chính Tòa)
Giáo xứ Quỳnh Ngọc (hạt Mẫu Tâm)
Giáo xứ Nhân Cơ (hạt Gia Nghĩa)
Giáo xứ Bình Hà (hạt Gia Nghĩa)
Giáo xứ Phúc Lộc (hạt Đăk Mil)
Giáo xứ Phú Văn (hạt Phước Long)

Cầu cho Lm. GB. Nguyễn Thanh Thiện (+1999)

30          17

Thứ Bảy

Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Giáo đoàn Roma
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Vinh Sơn Nguyễn Hoàn (Nam Huân) (+1998)

30 04

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...