LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6.2019


LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6.2019


Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6.2019

 
02  29  Tr  CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.

CMTC:

- Đan viện Thiên Hòa (hạt Chính Tòa)

- Giáo xứ Quảng Nhiêu (hạt Buôn Hô)

- Giáo xứ Hòa Tiến (hạt Gia Nghĩa)

- Giáo xứ Thanh Hòa (hạt Phước Long)

09  07  Đ  CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng.

CMTC:

- Giáo xứ Phước Quả (hạt Phước Long)

- Giáo xứ Ea H’leo (hạt Buôn Hô)

- Giáo họ Kim Thành (Giáo xứ Kim Phát, hạt Giang Sơn)

16  14  Tr  CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI, lễ trọng.

CMTC:

- Giáo xứ Kim Mai (hạt Mẫu Tâm)

- Giáo xứ Thiên Hoa (hạt Gia Nghĩa)

- Giáo xứ Thuận Tâm (hạt Chính Tòa)

- Giáo họ Vinh Phúc (Giáo xứ Vinh Đức, hạt Buôn Hô)

- Giáo họ Thánh Gia (Giáo xứ Phúc Lộc, hạt Đăk Mil)

- Giáo họ Long Hưng (Giáo xứ Bù Nho, hạt Phước Long)

- Giáo họ Hra Ea Hning (Giáo xứ Kim Phát, hạt Giang Sơn)

23  21  Tr  CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ, lễ trọng.

CMTC:

- Giáo xứ Thánh Tâm (hạt Chính Tòa)

- Giáo xứ Phú Văn (hạt Phước Long)

- Giáo xứ Tân Hòa  (hạt Giang Sơn)

- Giáo xứ Đồng Tín (hạt Đồng Xoài)

- Giáo xứ Đức Liễu (hạt Đồng Xoài)

- Giáo xứ Nhơn Hòa (hạt Phước Long)

- Giáo xứ Vinh Hà (hạt Buôn Hô)

- Giáo họ Tận Hiến (Giáo xứ Thọ Thành, hạt Mẫu Tâm)

- Giáo họ Đồng Tâm (Giáo xứ Duy Hòa, hạt Mẫu Tâm)

30  28  X  CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

CMTC:

- Giáo xứ Nghi Lập (hạt Gia Nghĩa)

- Giáo xứ Kitô Vua (hạt Đăk Mil)

- Giáo họ Kim Ngọc (Giáo xứ Thiên Phước, hạt Gia Nghĩa)


 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...