LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 7.2018


Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 7.2018

01           18.5

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Nghi Lập (hạt Gia Nghĩa)
Bổn mạng
Cầu cho

07          24

Thứ Bảy.

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm. Giuse Lê Đức Triệu (Hoài Đức) (+1997)

13 17

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Duy Hòa (hạt Mẫu Tâm)
Giáo xứ Nghĩa Trung (hạt Đồng Xoài)
Giáo họ Vinh Đức (Giáo xứ Vinh An, hạt Đăk Mil)
Giáo họ Vinh Tân (Giáo xứ Quảng Nhiêu, hạt Buôn Hô)
Bổn mạng
Cầu cho

12         29

Thứ Bảy. THÁNH PHÊRÔ HOÀNG KHANH

CMTC
Bổn mạng Giáo Xứ Vinh Trung (hạt Giang Sơn)
Cầu cho

15          03.6

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Buôn Hô (hạt Buôn Hô)
Giáo xứ Phú Long (hạt Chính Tòa)
Giáo họ Nhật Hà (Giáo xứ Quảng Phúc, hạt Gia Nghĩa)
Bổn mạng
Cầu cho

18          06

Thứ Tư

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Ernest Nguyễn Văn Nhường (+2001)
21          09

Thứ Bảy

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Giuse Nguyễn Văn Mạnh (+1970)

22          10

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Thiên Đăng (hạt Buôn Hô)
Giáo xứ Ea Kmar (hạt Giang Sơn)
Bổn mạng
Cầu cho

24          12

Thứ Ba

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm. Gioan Hồ Hán Thanh (+1997)

27 31-07

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Tình Thương (hạt Chính Tòa)
Giáo xứ Phước Sơn (hạt Phước Long)
Giáo họ Vô Nhiễm (Giáo xứ Kim Mai, hạt Mẫu Tâm)
Giáo họ Thiện Tâm (Giáo xứ Thiên Ân, hạt Gia Nghĩa)
Giáo họ Bình Tâm Giáo xứ Phước Bình, hạt Phước Long)
Bổn mạng
Cầu cho

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...