LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 8.2018


Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 8.2018

01       20.6

Thứ Tư

Thánh Alphongsô Maria Ligôri, Giám mục tiến sĩ Hội Thánh

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Phaolô Nguyễn Công Minh (+2013)

03          22

Thứ Sáu

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm JB. Trần Thanh Ngoạn (+1983)

04          23

Thứ Bảy

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Gm. Phêrô Nguyễn Huy Mai (+1990)

05          24

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Thuận Hiếu (hạt Chính Tòa)
Giáo xứ Châu Sơn (hạt Mẫu Tâm)
Giáo xứ Thuận Phú (hạt Đồng Xoài)
Giáo họThanh Sơn (Giáo xứ Vinh An, hạt Phước Long)
 
Bổn mạng
Cầu cho Lm Phêrô Phạm Quang Tạo (+1991)

07         26

Thứ Ba

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Giuse Hoàng Y (+1969)

08          27

Thứ Tư. Thánh Đa Minh, linh mục

CMTC
Bổn mạng Giáo xứ Bùi Phát (hạt Gia Nghĩa)
Cầu cho

12          02.7

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Tân Tiến (hạt Phước Long)
Giáo họ Phanxicô (Giáo xứ Châu Sơn, hạt Mẫu Tâm)
Giáo họ Bù Tam (Giáo xứ An Bình, hạt Phước Long)
Bổn mạng
Cầu cho

15          05


Thứ Tư. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

CMTC
Bổn mạng Giáo xứ Thuận Hòa (hạt Chính Tòa)

Giáo xứ Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa)
Giáo xứ Vinh Quang (hạt Buôn Hô)
Giáo xứ Thiên Ân (hạt Gia Nghĩa)
Giáo xứ Giang Sơn (hạt Giang Sơn)
Giáo xứ Tân Lập (hạt Đồng Xoài)
Giáo xứ Đức Hạnh (hạt Đồng Xoài)
Giáo xứ Thuận Lợi (hạt Đồng Xoài)
Giáo xứ Phúc Bình (hạt Đăk Mil)
Giáo xứ Phước Sơn (hạt Phước Long)
Giáo xứ Xuân Lộc (hạt Đăk Mil)
Giáo xứ Đồng Tín (hạt Đồng Xoài)

Cầu cho

16          06

Thứ Năm

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm. Phaolo Võ Quốc Ngữ (+2007)
19          09

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Kim Phát (hạt Giang Sơn)
Giáo họ Tân Hòa (Giáo xứ Tân Lập, hạt Đồng Xoài)
Bổn mạng

Cầu cho

20          10

Thứ Hai
CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Gioan Baotixita Trần Ngọc Kha (+2012)

26          16

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Buôn Hằng (hạt Chính Tòa)
Giáo xứ Đoàn Kết (hạt Mẫu Tâm)
Giáo xứ Bình Minh (hạt Đồng Xoài)
Giáo họ Vụ Bổn (Giáo xứ Thuận Hiếu, hạt Chính Tòa)
Bổn mạng
Cầu cho Lm Dom. Đào Công Roanh (+1989)

28        18

Thứ Ba. LỄ THÁNH AUGUSTINÔ

CMTC
Bổn mạng Giáo xứ Phú Lộc (hạt Buôn Hô)
Cầu cho

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...