LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 9.2018


Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 9.2018

02          23.7

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo họ Đồng Tâm (Giáo xứ Đồng Xoài, hạt Đồng Xoài)
Bổn mạng
Cầu cho

05          26

Thứ Tư. Thánh Têrêxa Calcutta, trinh nữ

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm Pet. Trần Anh Kim (+1989)

09          30

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Thuận Hòa (hạt Chính Tòa)
Giáo họ Tân Điền (Giáo xứ Tân Lập, hạt Đồng Xoài)
Giáo họ Nhơn Lý (Giáo xứ Phước Quả, hạt Phước Long)
Giáo họ Suối Minh (Giáo xứ Long Điền, hạt Phước Long)
Bổn mạng
Cầu cho

14          05.8

Thứ Sáu. SUY TÔN THÁNH GIÁ

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Lm JB. Nguyễn Quang Diệu (+1976)

15 22

Thứ Bảy. ĐỨC MẸ SẦU BI

CMTC
Bổn mạng Giáo xứ Châu Ninh (PL)
Cầu cho

16          07

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo họ Hòa Nam (Giáo xứ Thánh Linh, hạt Mẫu Tâm)
Giáo họ Sơn Giang  (Giáo xứ Nhơn Hoà, hạt Phước Long)
Giáo họ  Thanh Lâm (Giáo xứ Vinh An, hạt Đăk Mil)
Giáo họ Trung Kiên  (Giáo xứ Phú Văn, hạt Phước Long)
Bổn mạng
Cầu cho

23          14

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Công Chính (hạt Buôn Hô)
Giáo xứ An Bình (hạt Phước Long)
Bổn mạng
Cầu cho

24          15

Thứ Hai. Ngày Trung Thu, cầu cho thiếu nhi

CMTC
Bổn mạng
Cầu cho Gm. Giuse Trịnh Chính Trực (+2011)
27           18

Thứ Năm.  THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ, linh mục

CMTC
Bổn mạng

ĐỨC CHA GIÁO PHẬN

Cầu cho

30          21

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

CMTC Giáo xứ Vinh Phước (hạt Buôn Hô)
Giáo xứ Phúc Lộc (hạt Đăk Mil)
Giáo họ Thuận Phúc (Giáo xứ Thuận Hiếu, hạt Chính Tòa)
Bổn mạng
Cầu cho

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...