Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Ba - 2020


Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Ba - 2020 


01  08  Tm  CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần I.
St 2,7-9;3,1-7; Rm 5,12-19 (hoặc Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.

CMTC:

- Giáo xứ Thọ Thành (hạt Mẫu Tâm)

- Giáo xứ Trung Nghĩa (hạt Gia Nghĩa)

- Giáo xứ Quảng Đà (hạt Đăk Mil)

- Giáo họ Trường Xuân (Giáo xứ Gia Nghĩa, hạt Gia Nghĩa)

- Giáo họ Mẹ Lên Trời (Giáo xứ Vinh Trung, hạt Giang Sơn)


08  15  Tm  CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần II.
St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

CMTC:

- Giáo xứ Chính Nghĩa (hạt Mẫu Tâm)

- Giáo xứ Giang Sơn, hạt Giang Sơn)

- Giáo xứ Thiên Phước (hạt Gia Nghĩa)

- Giáo xứ Vinh An (hạt Đăk Mil)

- Giáo họ Mân Côi (Giáo xứ Vinh Quang, hạt Buôn Hô)

- Giáo họ Bom Bo 1 (Giáo xứ Bình Minh, hạt Đồng Xoài)

- Giáo họ Điêng Đu (Giáo xứ Thiên Ân, hạt Gia Nghĩa)

 

15  22  Tm  CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần III.
Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hoặc Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

CMTC:

- Giáo xứ Bác Ái (hạt Đăk Mil)

- Giáo xứ Phú Lộc, (hạt Buôn Hô)

- Giáo họ Tân Phúc (Giáo xứ Thiên Ân, hạt Gia Nghĩa)

- Giáo họ Bình An (Giáo xứ Nghi Xuân, hạt Gia Nghĩa)
 

22  29  Tm (H)  CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Thánh vịnh tuần IV.
1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hoặc Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

CMTC:

- Giáo xứ Bác Ái (hạt Đăk Mil)

- Giáo xứ Phú Lộc, (hạt Buôn Hô)

- Giáo họ Tân Phúc (Giáo xứ Thiên Ân, hạt Gia Nghĩa)

- Giáo họ Bình An (Giáo xứ Nghi Xuân, hạt Gia Nghĩa)
 

29  06  Tm  CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần I.
Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hoặc Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

CMTC:

- Giáo xứ Vinh Đức (hạt Buôn Hô)

- Giáo xứ Hương Sơn (hạt Gia Nghĩa)

- Giáo xứ Đức Hạnh (hạt Đăk Mil)

- Giáo xứ Phước Long (hạt Phước Long)


 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...