Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Bảy - 2019


Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Bảy - 2019

 

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 7.2019

07  05  X  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Duy Hòa, hạt Mẫu Tâm

- Giáo xứ Nghĩa Trung (hạt Đồng Xoài)

- Giáo họ Vinh Tân (Giáo xứ Vinh An, hạt Đăk Mil)

- Giáo họ Vinh Đức (Giáo xứ Quảng Nhiêu, hạt Buôn Hô)

14  12  X  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Buôn Hô, hạt Buôn Hô

- Giáo xứ Phú Long, hạt Chính Tòa

- Giáo họ Nhật Hà (Giáo xứ Quảng Phúc, hạt Gia Nghĩa)

- Giáo họ Long Tân (Giáo xứ Bù Nho, hạt Phước Long)

- Giáo họ Thọ Sơn (Giáo xứ Bù Đăng, hạt Đồng Xoài)

21  19  X  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Thiên Đăng, hạt Buôn Hô

- Giáo xứ Ea Kmar, hạt Giang Sơn

- Cộng đoàn Vinh Sơn (Giáo xứ Hương Sơn, hạt Gia Nghĩa)

28  26  X  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Tình Thương, hạt Chính Tòa

- Giáo xứ Phước Sơn, hạt Phước Long

- Giáo họ Vô Nhiễm (Giáo xứ Kim Mai, hạt Mẫu Tâm)

- Giáo họ Bình Tâm (Giáo xứ Phước Bình, hạt Phước Long)

- Giáo họ Thiện Tâm (Giáo xứ Thiên Ân, hạt Gia Nghĩa)


 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...