Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG BẢY - 2020


Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG BẢY - 2020

 
05   15   X       CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần II.
                        Dcr 9,9-10; Tv 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14;
                        Rm 8,9.11-13;  Mt 11,25-30.
                        (Không cử hành lễ Thánh Antôn Zaccaria, linh mục (Tr)).

CMTC:

* Các giáo xứ:
  
Duy Hòa (hạt Mẫu Tâm);

Nghĩa Trung (hạt Đồng Xoài).


* Các giáo họ:

Vinh Đức (Giáo xứ Vinh An - hạt Đăk Mil);

Vinh Tân (Giáo xứ Quảng Nhiêu - hạt Buôn Hô).12   22   X       CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần III.
                        Is 55,10-11; Tv 64,10abcd.10e-11.12-13.14;
                        Rm 8,18-23;  Mt 13,1-23 (hoặc Mt 13,1-9).

CMTC:

* Các giáo xứ:

Buôn Hô (hạt Buôn Hô);

Phú Long (
hạt Chính Tòa).

* Các giáo họ:

Nhật Hà (Giáo xứ Quảng Phúc - hạt Gia Nghĩa);

Long Tân (
Giáo xứ Bù Nho - hạt Phước Long);

Thọ Sơn (
Giáo xứ Bù Đăng -
hạt Đồng Xoài).
                       
CMTC:
  
* Các giáo xứ:
     
Thiên Đăng (hạt Buôn Hô);

Êa Kmar
(hạt Giang Sơn).
  
Cộng đoàn Vinh Sơn (Hương Sơn).


26   6     X       CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần I.
                        1V 3,5.7-12;
                        Tv 118,57.72.76-77.127-128.129-130;
                         Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (hoặc Mt 13,44-46).
                        (Không cử hành lễ Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ).
                                          
CMTC:


* Các giáo xứ:

Tình Thương (hạt Chính Tòa);

Phước Sơn (hạt Phước Long).


* Các giáo họ:

Vô Nhiễm (Giáo xứ
Kim Mai - hạt Mẫu Tâm);

Bình Tâm (Giáo xứ Phước Bình - hạt Phước Long);

Thiện Tâm (Giáo xứ Thiên Ân – hạt Gia Nghĩa).

                       
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...