Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Chín - 2019


Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Chín - 2019

 

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 9.2019

01  03  X  CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Buôn Hằng, hạt Chính Tòa

- Giáo xứ Đồng Tâm, hạt Đồng Xoài

08  10  X  CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Thuận Hòa, hạt Chính Tòa

- Giáo họ Tân Điền (Giáo xứ Tân Lập, hạt Đồng Xoài)

- Giáo họ Suối Minh (Giáo xứ Long Điền, hạt Phước Long)

- Giáo họ Nhơn Lý (Giáo xứ Phước Quả, hạt Phước Long)

15  17   X  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Hòa Nam, hạt Mẫu Tâm

- Giáo họ Sơn Giang (Giáo xứ Nhơn Hòa, hạt Phước Long)

- Giáo họ Thanh Lâm (Giáo xứ Vinh An, hạt Đăk Mil)

- Giáo họ Trung Kiên (Giáo xứ Phú Văn, hạt Phước Long)

22  24  X  CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Công Chính, hạt Buôn Hô

- Giáo xứ An Bình, hạt Phước Long

29  01/9  X  CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Công Chính, hạt Buôn Hô

- Giáo xứ An Bình, hạt Phước Long
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...