Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG CHÍN - 2020


Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG CHÍN - 2020

 
06   19   X       CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần III.
                        Ed 33,7-9; Tv 94,1-2.6-7.8-9;
                        Rm 13,8-10;  Mt 18,15-20.
  
CMTC:

  
* Giáo xứ Thuận Hòa (hạt Chính Tòa).
  
* Các giáo họ:  

Tân Điền (Giáo xứ Tân Lập - hạt Đồng Xoài);

Suối Minh (Giáo xứ Long Điền - hạt Phước Long);

Nhơn Lý (Giáo xứ Phước Quả - hạt Phước Long).13   26   X       CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần IV.
                        Hc 27,3328,9; Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12;
                        Rm 14,7-9;  Mt 18,21-35.
                        (Không cử hành lễ Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
  
CMTC:
  
* Giáo xứ Hòa Nam (hạt Mẫu Tâm).
  
* Các giáo họ:  

Sơn Giang (Giáo xứ
Nhơn Hòa - hạt Phước Long);

Thanh Lâm (Giáo xứ Vinh An - hạt Đăk Mil);

Trung Kiên (Giáo xứ Phú Văn – hạt Phước Long).
 
20   4     X       CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần I.
                        Is 55,6-9;  Tv 144,2-3.8-9.17-18;
                        Pl 1,20c-24.27a;  Mt 20,1-16a.
                        (Không cử hành lễ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo).
                               
CMTC:


* Các giáo xứ:  

Công Chính (hạt Buôn Hô);

An Bình (
hạt Phước Long).
                      

27   11   X       CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần II.
                        Ed 18,25-28;  Tv 24,4-5.6-7.8-9;
                        Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5);  Mt 21,28-32.
                        (Không cử hành lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ).
  
CMTC:

* Các giáo xứ:  

Vinh Phước (hạt Buôn Hô);

Phúc Lộc (hạt Đăk Mil);

Thống Nhất (
hạt Đồng Xoài);

Thuận Phúc (hạt Chính Tòa).
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...