Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Hai - 2020


Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Hai - 2020


 

02  09  Tr  CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
 DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ, lễ kính.

CMTC:

- Giáo xứ Hưng Đạo (hạt Mẫu Tâm)

- Giáo xứ Thổ Hoàng (hạt Đăk Mil)

- Giáo xứ Đức Lệ (hạt Đăk Mil)

- Giáo họ Ea Uy (Giáo xứ Buôn Hằng, hạt Chính Tòa)

- Giáo họ Tân Thành (Giáo xứ Tân Hưng, hạt Đồng Xoài)


09  16  X  CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.


CMTC:
- Giáo xứ Ea Tul (hạt Buôn Hô)
 

16  23  X  CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.

CMTC:
- Giáo xứ Vinh Trung (hạt Giang Sơn)
 

23  01/02  X  CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...