Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG HAI – 2022


Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG HAI – 2022


 NĂM ÂM LỊCH NHÂM DẦN 2022

01 1.01   Tr      Thứ Ba.
MÙNG MỘT TẾT NHÂM DẦN, CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.


02   2     Tr      Thứ Tư.
MÙNG HAI TẾT, KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. 


03   3     Tr      Thứ Năm đầu tháng.
MÙNG BA TẾT, THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.

06   6     X       CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.
                   
CMTC:
* Giáo xứ Êa Tul (hạt Buôn Hô).
                              


13   13   X       CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.
                      
CMTC:

- Giáo xứ Vinh Trung (hạt Giang Sơn).
                       

20   20   X       CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.


27   27   X       CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...