Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười - 2019


Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười - 2019

 

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 10.2019

06  08  X  CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Dũng Lạc, hạt Chính Tòa

- Giáo xứ Phú Riềng, hạt Đồng Xoài

- Giáo xứ Quảng Phúc, hạt Gia Nghĩa

- Giáo họ Xuân Thành (Giáo xứ Vinh An, hạt Đăk Mil)

13  15  X  CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Quỳnh Ngọc, hạt Mẫu Tâm

- Giáo xứ Bùi Phát, hạt Gia Nghĩa

- Giáo xứ Long Điền, hạt Phước Long

- Giáo xứ Đồng Nai, hạt Đồng Xoài

- Giáo họ Mân Côi (Giáo xứ Tân Lợi, hạt Mẫu Tâm)

- Giáo họ Duy Linh (Giáo xứ Thánh Tâm, hạt Chính Tòa)

- Giáo xứ Quảng Phú, hạt Đăk Mil

20  22  X  CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Vinh Hòa, hạt Giang Sơn

- Giáo xứ Nam Thiên, hạt Buôn Hô

- Giáo xứ Mẫu Tâm, hạt Mẫu Tâm

- Giáo xứ Phước Bình, hạt Phước Long

- Giáo họ Minh Hưng (Giáo xứ Bù Đăng, hạt Đồng Xoài)

27  29  X  CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Vinh Quang, hạt Buôn Hô

- Giáo xứ Bù Đăng, hạt Đồng Xoài

- Giáo xứ Nghi Trung, hạt Gia Nghĩa

- Giáo họ Giuse (Giáo xứ Thánh Tâm, hạt Chính Tòa)
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...