Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG MƯỜI - 2020


Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG MƯỜI - 2020

 
04   18   X       CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần III.
                        Is 5,1-7;  Tv 79,9.12.13-14.15-16.19-20;
                        Pl 4,6-9;  Mt 21,33-44.
                       Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]:
                        Cv 1,12-14;
                        Tv  Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55;
                        Gl 4,4-7;  Lc 1,26-38.
                               
CMTC:


* Các giáo xứ:  

Dũng Lạc (hạt Chính Tòa);

Phú Riềng (hạt Đồng Xoài);

Quảng Phúc (hạt Gia Nghĩa).


* Giáo họ

Xuân Thành (Giáo xứ Vinh An - hạt Đăk Mil).

                       
 
11   25   X       CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần IV.
                        Is 25,6-10a;  Tv 22,1-3a.3ab-4.5.6;
                        Pl 4,12-14.19-20;  Mt 22,1-14 (hay 1-10)
                        (Không cử hành lễ Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr)).
                       
CMTC:

* Các giáo xứ:  

Quỳnh Ngọc (hạt Mẫu Tâm);

Bùi Phát (hạt Gia Nghĩa);

Long Điền (hạt Phước Long);

Đồng Nai (hạt Đồng Xoài);

Quảng Phú (hạt Đăk Mil).


* Các giáo họ:  

Mân Côi (Giáo xứ Tân Lợi – hạt Mẫu Tâm);

Duy Linh (Giáo xứ Thánh Tâm - hạt Chính Tòa).18   2     X       CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.
                      Thánh vịnh tuần I.
                        Is 45,1.4-6;  Tv 95,1.3.4-5.7-8.9-10ac;
                        1Tx 1,1-5b;  Mt 22,15-21.
                      Khánh Nhật Truyền Giáo (Tr). Is 2,1-5 (hay Gn 3,10–1,11); Tv 18a,2-3.4-5ab; Rm 10,9-18 (hay Ep 3,2-12; 1Tm 2,1-8);  Mc 16,15-20.
                        Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
     Góp Quỹ Truyền Giáo về TGM.
                        (Không cử hành lễ THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính).
                    
CMTC:

* Các giáo xứ:

Vinh Hòa (hạt Giang Sơn);

Nam Thiên (hạt Buôn Hô);

Mẫu Tâm (hạt Mẫu Tâm);

Phước Bình (hạt Phước Long).


* Giáo họ

Minh Hưng (Giáo xứ Bù Đăng - hạt Đồng Xoài).


25   9     X       CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.
                               Thánh Vịnh tuần II.
                               Xh 22,20-26; Tv 17,2-3a.3bc-4.47.51ab;
                               1Tx 1,5c-10;  Mt 22,34-40.
                               
CMTC:


* Các giáo xứ:

Vinh Quang (hạt Buôn Hô);

Bù Đăng (hạt Đồng Xoài);

Nghi Trung (hạt Gia Nghĩa);

Chính Tâm (hạt Chính Tòa).
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...