Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười Hai - 2019


Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười Hai - 2019

 
 

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 12.2019
 
01  06  Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

CMTC:
- Giáo xứ Thánh Linh (hạt Mẫu Tâm)
- Giáo xứ Phúc Bình (hạt Đăk Mil)
- Giáo xứ Đăk Ân (hạt Phước Long)
- Giáo họ Đăng Hà (Giáo xứ Thống Nhất, hạt Đồng Xoài)
- Giáo họ Lạc Thiện (Giáo xứ Giang Sơn, hạt Giang Sơn)

08  13  Tm  CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

CMTC:
- Giáo xứ Phúc Thành (hạt Đăk Mil)
- Giáo xứ Đăk Ân (hạt Phước Long)
- Giáo xứ Đăk Nhau (hạt Đồng Xoài)
- Giáo họ Đăk Nia (Giáo xứ Gia Nghĩa, hạt Gia Nghĩa)

15  20 Tm (Η) CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

CMTC:
- Giáo xứ Chi Lăng (hạt Mẫu Tâm)
- Giáo họ Kim Sơn (Giáo xứ Giang Sơn, hạt Giang Sơn)

22  27  Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

29  04  Tr  CHÚA NHẬT. THÁNH GIA CHÚA GIÊSU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIUSE, lễ kính.

CMTC:
- Giáo xứ Kim Hòa (hạt Giang Sơn)
- Giáo xứ Đồng Xoài (hạt Đồng Xoài)


 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...