Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG MƯỜI HAI - 2022


Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG MƯỜI HAI - 2022
 


THÁNG 11.2022
    
27 04.11  Tm   CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

CMTC:

* Các giáo xứ:
- Thánh Linh (hạt Mẫu Tâm);

- Phúc Bình (hạt Đăk Mil);
- Đăk Ân (hạt Phước Long).


* Các giáo họ:
- Đăng Hà (Gx. Thống Nhất
- hạt Đồng Xoài);
- Lạc Thiện (Gx. Giang Sơn - hạt Giang Sơn).04   11     Tm    CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

CMTC:

* Các giáo xứ:
- Phúc Thành (hạt Đăk Mil);
- Đăk Nhau (hạt Đồng Xoài).

* Giáo họ Đăk Nia (Gx. Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa).


11   18     Tm    CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

CMTC:

* Giáo xứ Chi Lăng (hạt Mẫu Tâm).

* Các giáo họ:
- Kim Sơn (Gx. Giang Sơn - hạt Giang Sơn);
- Hòa Thuận (Gx Thiên Hoa - hạt Gia Nghĩa).


18   25   Tm    CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.


25   03   Tr      CHÚA NHẬT CHÚA GIÁNG SINH.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...