Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười Một - 2019


Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười Một - 2019

 
 

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 11.2019

03  07  X  CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Kiến Hòa, hạt Gia Nghĩa

- Giáo xứ Sông Bé, hạt Phước Long

- Giáo họ Tân Lợi (Giáo xứ Tân Lập, hạt Đồng Xoài)

10  14  X  CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Đức Hạnh, hạt Phước Long

- Giáo họ Tân Hòa (Giáo xứ Tân Lợi, hạt Mẫu Tâm)

- Giáo họ Trinh Vương (Giáo xứ Phúc Thành, hạt Đăk Mil)

- Giáo họ Bù Ha (Giáo xứ An Bình, hạt Phước Long)

17  21   X  CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo họ Thánh Mẫu (Giáo xứ Phúc Lộc, hạt Đăk Mil)

- Lưu xá Đăng Khoa (hạt Mẫu Tâm)

24  28  Tr  CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.
CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ, lễ trọng.

CMTC:

- Giáo họ Bom Bo (Giáo xứ Đăk Nhau, hạt Đồng Xoài)

- Giáo họ Khắc Khoan (Giáo xứ Đức Hạnh, hạt Phước Long)
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...