Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG MƯỜI MỘT - 2020


Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG MƯỜI MỘT - 2020

 
 
01   16.9          Tr         CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.
                        CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.
                        Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
                        Kh 7,2-4.9-14;  Tv 23,1-2.3-4ab.5-6;
                        1Ga 3,1-3;  Mt 5,1-12a.
                        (Đọc kinh chiều I Lễ Các Thánh Nam Nữ)
 
                              
CMTC:


* Các giáo xứ:

Kiến Hòa (hạt Gia Nghĩa);

Sông Bé (hạt Phước Long).

* Giáo họ Tân Lợi (Giáo xứ Tân Lập – hạt Đồng Xoài).


08   23   X       CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần IV.
                        Kn 6,12-16; Tv 62,2abc.2d-4.5-6.7-8;
                        1Tx 4,13-18 (hay 13-14); Mt 25,1-13.

                               
CMTC:


* Giáo xứ Đức Hạnh (hạt Phước Long).

* Các giáo họ:

Tân Hòa (Giáo xứ Tân Lợi -
hạt Mẫu Tâm);

Trinh Vương (Giáo xứ Phúc Thành -
hạt Đăk Mil);

Bù Ha (Giáo xứ An Bình - hạt Phước Long).15 1.10   X       CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần I.
                        Cn 31,10-13.19-20.30-31;
                        Tv 127,1-2.3.4-5; 1Tx 5,1-6;
                        Mt 25,14-30 (hoặc Mt 25,14-15.19-21).             
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
(Đ). [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991].
*Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
                        (Không cử hành lễ Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr)).
                       
CMTC:


* Giáo họ Thánh Mẫu (Giáo xứ Phúc Lộc - hạt Đăk Mil).

* Lưu Xá Đăng Khoa (hạt Mẫu Tâm).


22   8     Tr      CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.
                        ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng.
                        Ed 34,11-12.15-17;  Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; 
                        1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.
                        (Không cử hành lễ Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo).
  
CMTC:

Các giáo họ:

Bom Bo (Giáo xứ Đăk Nhau - hạt Đồng Xoài)

Khắc Khoan (Giáo xứ Đức Hạnh - hạt Phước Long).

                       

29   15   Tm    CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...