Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Năm - 2020


Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Năm - 202003   11   Tr      CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần IV.
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.
Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Cv 2,14a.36-41;  Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; 1Pr  2,20b-25;  Ga 10,1-10.

CMTC:

* Nhà nguyện Tòa Giám Mục (hạt Chính Tòa).

* Các giáo xứ:

- Giáo xứ Nghi Xuân (hạt Gia Nghĩa);

- Giáo xứ Tân Lập (hạt Đồng Xoài);

- Giáo xứ Bù Nho (hạt Phước Long).


10   18   Tr      CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần I.
Cv 6,1-7; Tv 32,1-2.4-5.18-19; 1Pr  2,4-9;  Ga 14,1-12.

CMTC:

* Các giáo xứ:

- Giáo xứ Xuân Lộc (hạt Đăk Mil);

- Giáo xứ Hòa An (hạt Gia Nghĩa);

- Giáo xứ Giuse (hạt Phước Long);

- Giáo xứ Sơn Long (hạt Phước Long).


Giáo họ

- Giáo họ Lộ Đức (Giáo xứ Phú Long -
hạt Chính Tòa).

17   25   Tr      CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần II.
Cv 8,5-8.14-17;  Tv 65,1-3a.4-5.6-7a.16.20; 1Pr  3,15-18;  Ga 14,15-21.

CMTC:

* Các giáo xứ:

- Giáo xứ Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa);

- Giáo xứ Phước Tín (hạt Phước Long);


- Giáo xứ Pơng Drang (hạt Buôn Hô);

- Giáo xứ Long Hà (hạt Phước Long).


* Các giáo họ:

- Giáo họ Thăng Tiến (Giáo xứ Thuận Hiếu - hạt Chính Tòa);

- Giáo họ Buôn Trấp (Giáo xứ Quỳnh Ngọc - hạt Mẫu Tâm);

- Giáo họ Mỹ Yên (Giáo xứ Vinh An - hạt Đăk Mil);


24   2     Tr      CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 1,1-11;  Tv 46,2-3.6-7.8-9; Ep 1,17-23;   Mt 28,16-20.

CMTC:

* Đan viện Thiên Hòa (hạt Chính Tòa).

* Các giáo xứ:

- Giáo xứ Quảng Nhiêu (hạt Buôn Hô);

- Giáo xứ Hòa Tiến (hạt Gia Nghĩa);

- Giáo xứ Thanh Hòa (hạt Phước Long).


31   9     Đ       CHÚA NHẬT
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 2,1-11; Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34; 1Cr 12,3b-7.12-13Ga 20,19-23.  

CMTC:

* Các giáo xứ:

- Giáo xứ Phước Quả (hạt Phước Long);

- Giáo xứ Êa H’leo (hạt Buôn Hô).


* Các giáo họ:

- Giáo họ Kim Thành (Giáo xứ Kim Phát - hạt Giang Sơn);

- Giáo họ Êa Tân (Giáo xứ Phú Lộc - hạt Buôn Hô).
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...