Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Tám - 2019


Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Tám - 2019

 
 

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 8.2019

04
  04  X  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Thuận Hiếu, hạt Chính Tòa

- Giáo xứ Châu Sơn, hạt Mẫu Tâm

- Giáo xứ Thuận Phú, hạt Đồng Xoài

11  11  X  CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Tân Tiến, hạt Phước Long

- Giáo họ Phanxicô (Giáo xứ Châu Sơn, hạt Mẫu Tâm)

- Giáo họ Bù Tam (Giáo xứ An Bình, hạt Phước Long)

18  18  X  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Kim Phát, hạt Giang Sơn

- Giáo họ Tân Hòa (Giáo xứ Tân Lập, hạt Đồng Xoài)

25  25  X  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

- Giáo xứ Buôn Hằng, hạt Chính Tòa

- Giáo xứ Đoàn Kết, hạt Mẫu Tâm

- Giáo xứ Bình Minh, hạt Đồng Xoài

- Giáo họ Vụ Bổn (Giáo xứ Thuận Phúc, hạt Chính Tòa)


 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...