Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG TÁM - 2020


Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG TÁM - 2020

 
02   13   X       CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần II.
                        Is 55,1-3; Tv 144,8-9.15-16.17-18;
                        Rm 8,35.37-39;  Mt 14,13-21.
                        (Không cử hành lễ thánh Êusêbiô Vercellêsi (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr)).
  
CMTC:


* Các giáo xứ:

Thuận Hiếu (hạt Chính Tòa);

Châu Sơn (hạt Mẫu Tâm);

Thuận Phú (
hạt Đồng Xoài).


09   20   X       CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần III.
                        1V 19, 9a.11-13a; Tv 84,9b.10.11-12.13-14;
                        Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.
                        (Không cử hành lễ Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, trinh nữ , tử đạo (Đ). 
.                             
CMTC:


* Giáo xứ

Tân Tiến (hạt Phước Long).

* Các giáo họ:

Phanxicô (Giáo xứ Châu Sơn - hạt Mẫu Tâm);

Bù Tam (Giáo xứ An Bình – hạt Phước Long).16   27   X       CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.
                      Thánh vịnh tuần IV.
                        Is 56,1.6-7;  Tv 66,2-3.5.6.8;  
                        Rm 11,13-15.29-32;  Mt 15,21-28.
                        (Không cử hành lễ Thánh Stêphanô Hungari (Tr)).
                       
CMTC:


* Giáo xứ Kim Phát (hạt Giang Sơn).

* Giáo họ Tân Hòa (Giáo xứ Tân Lập - hạt Đồng Xoài).
                      

23   5     X       CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần I.
                        Is 22,19-23; Tv 137,1-2a.2bc-3.6.8bc;
                        Rm 11,33-36;  Mt 16,13-20.
                        (Không cử hành lễ Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr)).
                       
CMTC:


* Các giáo xứ:

Buôn Hằng (
hạt Chính Tòa);

Đoàn Kết (hạt Mẫu Tâm);

Bình Minh (
hạt Đồng Xoài).

* Giáo họ Vụ Bổn (Giáo xứ Thuận Phúc – hạt Chính Tòa).


30   12   X       CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.     
                       Thánh vịnh tuần II.
                        Gr 20,7-9; Tv 62,2abc.2d-4.5-6.8-9;
                        Rm 12,1-2;  Mt 16,21-27.
                       
CMTC:


Giáo xứ Đồng Tâm (hạt Đồng Xoài).
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...