Lịch Chầu Thánh Thể tháng Tư - 2020


Lịch Chầu Thánh Thể tháng Tư - 2020


19   27   Tr      CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.

CMTC:

* Các giáo xứ: 

- Giáo xứ Hòa Bình (hạt Giang Sơn);  

- Giáo xứ Thiên Ân (hạt Gia Nghĩa);

- Giáo xứ Tân Hưng (hạt Đồng Xoài);

- Giáo xứ Phú Xuân (hạt Buôn Hô).


* Giáo họ:

- Giáo họ Vinh Sơn (Giáo xứ Phúc Thành - hạt Đăk Mil) ;

- Giáo họ Vô Nhiễm (Giáo xứ Phúc Bình - hạt Đăk Mil);


26   04   Tr      CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.

CMTC:

* Các giáo xứ:

- Giáo xứ Kim Châu (hạt Giang Sơn);

- Giáo xứ Tân Lợi (hạt Mẫu Tâm);

- Giáo xứ Xuân Hòa (hạt Đăk Mil);

- Giáo xứ Bình Hà (hạt Gia Nghĩa);

- Giáo xứ Kon H’ring (hạt Buôn Hô).


* Các giáo họ:

- Giáo họ Bình Hưng (Giáo xứ Phước Quả - hạt Phước Long);

- Giáo họ Thiên Ân (Giáo xứ Đăk Ân – hạt Phước Long).
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...