THÁNG BẢY - 2023


THÁNG BẢY - 2023


 

02   15   X       CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.


CMTC:

* Các giáo xứ:

Nghi Lập (hạt Gia Nghĩa);

Kitô Vua (hạt Đăk Mil).


   
09   22   X       CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Các giáo xứ:

Duy Hòa (hạt Mẫu Tâm);

Nghĩa Trung (hạt Đồng Xoài);

Vinh Tân (hạt Buôn Hô).


* Giáo họ Vinh Đức (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil).  


16   29   X       CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Các giáo xứ:

Buôn Hô (hạt Buôn Hô);

Phú Long (hạt Chính Tòa).


* Các giáo họ:

Nhật Hà (Gx. Quảng Phúc - hạt Gia Nghĩa);

Long Tân (Gx. Bù Nho - hạt Phước Long);

Thọ Sơn (Gx. Bù Đăng - hạt Đồng Xoài).23   6     X       CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.


CMTC:

* Các giáo xứ:

Thiên Đăng (hạt Buôn Hô);

Êa Kmar (hạt Giang Sơn).

* Cộng đoàn Vinh Sơn (Hương Sơn).


30   13   X       CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Các giáo xứ:

Tình Thương (hạt Chính Tòa);

Phước Sơn (hạt Phước Long).


* Các giáo họ:

Vô Nhiễm (Gx.
Kim Mai - hạt Mẫu Tâm);

Bình Tâm (Gx. Phước Bình - hạt Phước Long);

Thiện Tâm (Gx. Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa);

Nghĩa Thiên (Gx. Quảng Nhiêu - hạt Buôn Hô).


 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...