THÁNG CHÍN - 2023


THÁNG CHÍN - 2023


 


03   19   X       CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

CMTC: Giáo xứ Đồng Tâm (hạt Đồng Xoài).


10   26   X       CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.CMTC:

* Giáo xứ Thuận Hòa (hạt Chính Tòa).

* Các giáo họ:  

Tân Điền (Gx. Tân Lập - hạt Đồng Xoài);

Suối Minh (Gx. Long Điền - hạt Phước Long);

Nhơn Lý (Gx. Phước Quả - hạt Phước Long).17  
3     X       CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Giáo xứ Hòa Nam (hạt Mẫu Tâm).

* Các giáo họ:  

Sơn Giang (Gx. Nhơn Hòa - hạt Phước Long);

Thanh Lâm (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil);

Trung Kiên (Gx. Phú Văn - hạt Phước Long).24   10   X       CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.


CMTC:

* Các giáo xứ:  

Công Chính (hạt Buôn Hô);

An Bình (hạt Phước Long).


* Giáo họ Tân Lập (Gx. Kitô Vua - hạt Đăk Mil).


 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...