THÁNG HAI – 2023


THÁNG HAI – 202305   15   X       CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.

CMTC: Giáo xứ Êa Tul (hạt Buôn Hô).12   22   X       CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.


CMTC:

Giáo xứ Vinh Trung (hạt Giang Sơn).19   29   X       CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Các giáo xứ:

Kim Hòa (hạt Giang Sơn);


Đức Lệ (hạt Đăk Mil).  26   7     Tm    CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.

CMTC:

* Các giáo xứ:

Thọ Thành (hạt Mẫu Tâm);

Trung Nghĩa (hạt Gia Nghĩa);

Quảng Đà (hạt Đăk Mil);

Trường Xuân (hạt Gia Nghĩa).


*  Giáo họ Mẹ Lên Trời (Gx. Vinh Trung - hạt Giang Sơn).

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...