THÁNG MỘT – 2023


THÁNG MỘT – 202301 10.12  Tr     CHÚA NHẬT.
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG  SINH.                    
THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA.

CMTC:

* Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương HB (hạt Chính Tòa).

* Giáo xứ Đồng Xoài (hạt Đồng Xoài).

* Giáo họ Phúc Lâm (Thiên Phước - hạt Gia Nghĩa).


08   17   Tr      CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH.

CMTC:

* Các giáo xứ:  

Đông Sơn (hạt Giang Sơn);

Nhân Cơ  (hạt Gia Nghĩa);

Phước Vĩnh (hạt Phước Long);

Xã Đoài (hạt Đăk Mil).

* Giáo họ: Êa Lê (Gx. Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm).


15   24   X       CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

*  Các giáo xứ:

Thuận Lợi (hạt Đồng Xoài);

Phú Sơn (hạt Đồng Xoài).

*  Giáo họ Tân Hòa (Gx. Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa).


29   8     X       CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Các giáo xứ:

Hưng Đạo (hạt Mẫu Tâm);

Thổ Hoàng (hạt Đăk Mil).


* Các giáo họ:

Êa Uy (Gx. Buôn Hằng - hạt Chính Tòa);

Tân Thành (Gx. Tân Hưng - hạt Đồng Xoài);

Vinh Sơn (Cư Prao -Thuận Tâm - hạt Chính Tòa).


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...